Senaste nytt om priser och marknaden
Fortsatt ljusning inom grisnäringen på tisdag
Inget svenskt slakteri höjer priserna nästa vecka, men Spotmarknaden höjer 10 öre. I Danmark höjer man 20 danska öre. I Tyskland fanns förväntningar om en ytterligare höjning utöver de 7 cent som kom innevarande vecka, men det blev inget. Tyska internetauktionen indikerade också, med sitt pris på 1,53 € när noteringen är 1,49, att det drar åt rätt håll. Det dröjer inte heller länge förrän ryssarna släpper in tyskt kött över gränsen igen.
Som jag sade redan förra fredagen, känns det som om stämningen på svenska grismarknaden börjar lätta. Det blir fler och fler positiva diskussioner. Även en tioöring hos Spotmarknaden är något i rätt riktning, men det behövs mycket.
Scan behöver 200 000 grisar till, sa Denis Mattsson, när Sveriges Djurbönder hade årsstämma. Han målade upp positiva utsikter i framtiden, trots att Scan fick kritik för sin låga notering vid stämman. Han kontrade dock med att Sverige ligger hyggligt till på listan över faktisk betalning.
-Förbättringar ska även tas från ökat värde på grisköttet, sa han, och hänvisade till en nyhet som ska släppas nästa vecka. Den har tagit tre år att förbereda och det är ett unikt koncept som kommer att ta lite tid innan det når marknaden, men startar nu ute på gårdarna.
Han sa att nyheten berör hela kedjan, från gård till konsument. Således från producenter som vill delta i konceptet, deras ekonomi, till slakterier, förädling, marknadsföring och till något som konsumenterna vill betala mer för.
Han underströk också att det är viktigt att ha bra samarbete med LRF, Lantbruksuniversitetet, ICA, m fl.
Med så många ledtrådar, som alla stämmer in, säger jag Rybsgrisen. Konceptet har körts ett år i Finland, men det är många länder som varit inne på att ge grisköttet högre innehåll av fleromättade fettsyror, omega 3. På tisdag får vi veta om jag har rätt.
Men så var det de 200 000 nya grisarna. Över våra kaffekoppar i pausen ville jag få veta hur de nya grisarna ska hämtas in, när Scan just släppt i från sig 200 000 grisar 2010 och lika många 2009.
Historiskt sett har ju Scans expansion skett genom förvärv. Senast var det SLP, men dom grisarna är som sagts borta. Det borde vara dags snart igen, om Scan ska hålla ställningarna. Annars måste grisarna fram via grispriset.
Några besked om strategin för att få fler grisar gick givetvis inte att få och även vid dagens rundringning till privatslaktarna förnekas bestämt alla sådana kontakter.
Jag försökte vända på frågan och undrade hur slakteriet i Kristianstad ska fyllas. Denis svarade att det går att slakta mycket mer i Kristianstad och ambitionen är att fylla slakteriet.
Denis underströk flera gånger ICA-chefen Kenneth Bengtssons positiva syn på svenska grisköttet och hans tro på framtiden. Likaså att det är positivt för svensk grisproduktion att det är uppslutning inom handeln för en bredare ursprungsmärkning, som även omfattar chark.
När jag säger att det ser allt ljusare ut för svensk grisproduktion, så har givetvis de senaste dagarnas utveckling tyngd i det tyckandet. Det är i alla fall inte tal om att backa mer. På tisdag får vi veta mer om Scans planer. Man skriver i inbjudan "Vi vill presentera konkreta och innovativa aktiviteter för att stimulera och värna svensk primärproduktion och det svenska köttet". /LG 110318Prisuppgång, till sist, och det kan bli mer
Den här veckan ser vi ett tydligt lyft för slaktgrisar i EU. Det tyska priset gick upp med 7 cent, vilket utgjorde en utmärkt modell för grannländerna. Det belgiska priset, som baseras på levande vikt, gick upp med 7,4 cent. Men det var inte alla länders priser som gick upp så här mycket. Holländska gick upp 5,8 cent. Även i Danmark var prishöjningen betydligt mindre och samma i England.
I en del länder startade prisuppgången redan tidigare, som i Spanien, men där blev veckans pris oförändrat. I Sverige blev det oförändrat. I Frankrike vände priset upp något.
I Ryssland säger man att stor import av griskött behövs, men har hindrats pga dioxinkrisen. President Medvedev är inte nöjd med det faktum att ryska efterfrågan inte täcks av inhemsk produktion. Därför kan det förväntas att såväl export av griskött och levande grisar kan bli lättare igen inom kort. Man väntar att exporten ska komma i gång i slutet av mars.
Tendens på tyska marknaden: Efter den stora prisökningen på 7 cent har slakteriernas efterfrågan på slaktgrisar inte fallit. Slakterierna kör med full kapacitet. Marknaden ser ut att ha en god stämning och en måttligt prishöjning kan verka möjligt redan nästa vecka. ISN 110316

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Situationen på grisköttsmarknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka, med fortsatt prispress från bland annat importerad charkråvara. På smågrismarknaden råder balanssituation.
Vi vill passa på att hälsa intresserade leverantörer varmt välkommen att besöka SLS monter på Mila-mässan i Malmö 24-26 mars. I monter B:267 kan du träffa våra duktiga inköpare, köpa kassar med produkter från Scan och delta i en tävling om en fin Landmann-grill. Välkommen!
Noteringen för gris, sugga och smågris är oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadspriserna är oförändrade. När det gäller detaljhandeln har vi en oförändrad situation jämfört med föregående vecka, vi förväntar oss emellertid en förbättring i och med att vi går mot lönevecka. På industrisidan märker vi en svag förbättring.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har gått enligt förväntningarna den är veckan. Det är bra att handeln är med på märkning av även charkprodukterna. Sedan återstår att se vad handeln vill sälja. Jag tror på säljframgång vid tydlig urspruntsmärkning.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Marknaden är som förra veckan. Men jag har inga detaljer, eftersom jag deltar i Avelspoolens resa till England.
-Engelska uppfödarnas ekonomi är som de svenskas. Man tappar 200 - 300 kr på varje slaktgris.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Marknaden är som förra veckan, prisbilden är som den är.
-I dag har vi köpt utrustning för en ny köttfärslinje, som ökar kapaciteten väsentligt. Den kommer att vara på plats om ca 10 veckor.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Situationen i Japan lär inte få foderpriserna att gå ner när regionen måste öka importen och lagersituationen är oförändrad.
-Samtidigt blir behovet av importerat kött större vilket syns på den amerikanska börsen, där terminspriserna på griskött gick limit upp. Detta kommer att synas i de europeiska priserna inom kort.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det är balans både för slakt och smågrisar.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det har varit en normal vecka med balans i slakten och nära balans för smågrisar.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Vi höjer svinpriset nästa vecka med 2 c/kg, men vi inkluderar härefter Anelma-anmälnings- och planeringstilläggen (2+2 c/kg) i grundpriset för att det skall vara bättre jämförbart med övrigas prissättning. Dessa tillägg är möjliga för alla producenter och har en täckning på 99 %. Därför är LB-grundpriset härefter 1,48 €/kg i viktintervallet 80-105 kg.
De övriga höjningar som vi redan beslutat om är kopplade till vårt kvalitetssystem och de höjer märkbart svinproducenternas prisgaranti till sommaren. Mer info

Danish Crown
Vi ser en liten förbättring för färskt kött i Europa. Det är ännu inte helt klart och det är våren som är på väg, eller om det är de sista effekterna av EUs infrysning av griskött, som ger den effekten. Försäljningen av bacon till England sker till stabila priser.
Försäljningen till tredje land är oförändrat. Kina visar stigande intresse och affärerna sker till stabila priser. Japan är inne i en god period vad gäller griskött och f n upplever vi inte att jordskalven och tsunamin har ändrat detta.
Korea har varit en god marknad senaste tiden, men det meddelas nu att man fått kontroll på mul- och klövsjukan. Därför kan efterfrågan försvinna igen med kort varsel. Till slut Ryssland, som presterat lite under våra förväntningar. Men det finns hopp om att de kommer tillbaka under andra kvartalet.

Marknadskommentarer, grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Som konsument är det positivt med handelns överenskommelse att ursprungsmärka. Som grisföretagare kommer märkningen inte att vända några produktionskurvor, möjligen få konsumenter som har ekonomi att kunna göra ett val att också förhoppningsvis välja varan med svenskt råvaruinnehåll.
-Grundproblemet - för hög produktionskostnad - för dålig konkurrenskraft, är vad branschen måste komma till rätta med för få till en vändning av volymproduktionen. 2010 ökade konsumtionen av griskött i Sverige med 3,5 %, eller ca 150 000 grisar (2 lass/dag 365 dagar).
-Svensk produktion har därmed ytterligare ett år tappat marknadsandelar på en växande marknad. Politikerna kan inte längre blunda för utvecklingen. En kostnad som konkurrenterna inte har och som inte är möjlig att hämta på marknaden måste tillbaka dit den skapats. I ett längre perspektiv är det avgörande med konkurrensneutrala produktionsvillkor. Tills dess är en kompensation för merkostnader avgörande för att nå en ände på nedmonteringen av svensk produktion.
-De 150 000 grisarna kunde inneburit knappt 600 arbetstillfällen i Sverige med bieffekten 55 miljoner i skatteintäkter och 115 miljoner plus på handelsbalansen. Observera att siffrorna endast gäller konsumtionsökningen 2010. På 10 år blir det mycket pengar...

Kalkyl integrerad besättning 100 suggor vecka 5 2011

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
Sänk dina
foderkostnader!
Flytande kokt potatis med 14 % ts är utmärkt som foderkomponent för slaktsvin och smågrisar vid blötutfodring. Vi erbjuder fodret till gårdar i området upp till 16 mil från Ödeshög. Mer info, klicka här!
Tala med Ewa tel 0705-82 99 77 olseneva@yahoo.se
@-GRIS 18 mars 2011
Senaste uppdatering gjord 21 mars 15,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.
Grispriserna vecka 12

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 12,50
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 73-94,9 12,40 12,30 12,30 12,30
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,40 11,40 11,40 11,40
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 11,70 11,70 11,40 11,40
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,60 10,60 10,60 10,60
Dalsjöfors Grund 77-101,9 11,20 11,20 10,90 10,90
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,75 10,75 10,75 10,75
Scan 75-96,9 9,75 9,75 9,75 9,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 12 v 11 v 10
12,00 Danish Crown 66,0–81,9 dkr 10,00 9,80 9,60
22,55 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
12,60 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,40 1,40 1,32
12,15 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,35 1,35 1,27
12,33 Österbottens 77 – 95 euro 1,37 1,37 1,37
13,32 Snellman 80–105 euro 1,48 1,42 1,42
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
18 mar Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,14 Tyskland 1,49 1,49 1,42 1,42 1,42
15 mar jämförbara**
14,78 Spanien - 1,676 1,676 1,670 1,649
13,51 Italien - 1,532 1,532 1,532 1,532
13,10 Frankrike - 1,490 1,486 1,468 1,459
12,85 England - 1,463 1,458 1,440 1,444
12,54 Danmark - 1,448 1,422 1,422 1,422
12,04 Tyskland - 1,436 1,366 1,366 1,366
11,88 Belgien - 1,421 1,347 1,347 1,347
12,25 Tjeckien - - 1,404 1,389 1,368
11,58 Österrike - 1,386 1,314 1,314 1,314
11,65 Holland - 1,379 1,321 1,321 1,340
11,74 Polen - - - 1,339 1,332
11,34 Irland - - - 1,286 1,286
8,95 Sverige - 1,018 1,015 1,015 0,995
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
6 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
12,93 EU, medelpris 1,467 1,460 1,458 1,438 1,392
-
16,05 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
14,81 Portugal 1,680 1,660 1,630 1,580 1,530
14,61 Spanien 1,657 1,633 1,603 1,560 1,513
14,51 Bulgarien 1,646 1,641 1,638 1,646 1,652
14,48 Grekland 1,642 1,673 1,673 1,683 1,683
14,37 Cypern 1,630 1,630 1,650 1,630 1,630
13,98 Italien 1,586 1,612 1,639 1,609 1,570
13,52 England 1,533 1,533 1,554 1,541 1,538
13,34 Finland 1,513 1,507 1,490 1,492 1,489
13,24 Litauen 1,502 1,491 1,487 1,457 1,457
13,07 Lettland 1,482 1,489 1,469 1,422 1,405
13,07 Luxemburg 1,482 1,482 1,483 1,496 1,458
12,98 Slovakien 1,472 1,455 1,447 1,414 1,368
12,93 Rumänien 1,467 1,447 1,437 1,439 1,457
12,92 Estland 1,465 1,425 1,405 1,412 1,421
12,87 Slovenien 1,460 1,405 1,455 1,463 1,375
12,86 Tyskland 1,459 1,459 1,459 1,459 1,408
12,68 Tjeckien 1,438 1,409 1,397 1,384 1,385
12,65 Österrike 1,435 1,437 1,437 1,440 1,349
12,63 Ungern 1,433 1,431 1,433 1,412 1,382
11,75 Sverige 1,333 1,404 1,404 1,389 1,429
12,61 Frankrike 1,430 1,400 1,400 1,360 1,320
12,38 Polen 1,404 1,391 1,407 1,395 1,301
11,89 Irland 1,349 1,347 1,347 1,345 1,305
11,74 Holland 1,332 1,333 1,334 1,333 1,248
11,55 Belgien 1,310 1,309 1,311 1,302 1,231
11,51 Danmark* 1,306 1,306 1,306 1,265 1,245
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
16 mars
9 mars
2 mars
23 feb
Utbud
952
700
810
640
Sålda
952
700
810
640
Medelpris, euro
1,53
1,50
1,45
1,45
Lägst
1,53
1,49
1,44
1,44
Högst
1,55
1,51
1,47
1,45
Medelpris, skr
13,77
13,11
12,67
12,78

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,40 kr, galtar 3,50 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 12 v 11 v 10 v 9
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,20
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
KLS Ugglarps 140- 4,80 4,80 4,80 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,40 6,40 5,90 5,90
Dalsjöfors 58% 4,35 4,35 4,35 4,35
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,50 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 12 v 11 v 10
7,31
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,40 6,20 6,00
18,50
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,85
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,04
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,65
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,63
ZNVG 56 % euro 1,07 1,07 1,01
Galtar
6,48
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,40 5,20 5,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 11 v 10 v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Pund
10,35
10,29
10,29
10,39
10,33
10,37
10,43
Dollar 6,44 6,38 6,30 6,42 6,42 6,44 6,43
Euro 9,00 8,82 8,74 8,82 8,71 8,81 8,87
Dansk 1,20 1,18 1,17 1,18 1,16 1,18 1,19
Norsk 1,14 1,14 1,13 1,13 1,11 1,11 1,12
Yen 8,15 7,71 7,70 7,85 7,68 7,80 7,88
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 12 v 13 v 11 v 10
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00M 16,00M 16,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,00M 15,00M 15,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00M 14,00M 14,00M
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - - 11,00M 11,00M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 350 350 340
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 315 315 305
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 335 335 325
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 302 302 302
Bis Plus 30 kg, marknad - 302 302 302
Bas 30 kg, beräknad - 267 267 267
Bas 30 kg, marknads - 267 267 267
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 480 480 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - överst överst balans
KLS Ugglarps - - ?? -
Skövde Slakteri - överst överst överst
Dalsjöfors Slakteri - överst balans överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans -
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - 20 kr 20 kr 20 kr
Dahlbergs Slakteri - 10 kr 10 kr 10 kr
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - 25 kr 25 kr 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 206 200 194 194 194
421
Basis 30 kg 351 343 334 334 334
253
SPF+Myc 7 kg 211 205 199 199 199
427
SPF+Myc 30 kg 356 348 339 339 339
258
SPF 7 kg 215 209 203 203 203
432
SPF 30 kg 360 352 343 343 343
962
Økologi 30 kg 802 795 781 781 781
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
695
25-kilos 610 600 600 600 600
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
468
25-kg, Priimuus 52 52 52 52 52
Snellmans
531
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
450
ZNVG 28 kg 50 50 48 47 47
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 mar Land v 9 v 8 v 7 v 6 v 5
Skr euro euro euro euro euro
363 EU, medelpris 41,18 40,76 40,34 38,79 36,38
-
705 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
531 Italien 60,26 59,41 58,69 57,71 56,80
503 Slovakien 57,10 58,35 58,35 61,86 52,80
441 Tyskland 50,10 49,90 49,80 49,00 44,70
434 Finland 49,27 49,24 50,25 51,33 50,63
426 England 48,33 48,33 49,07 48,60 48,19
416 Sverige 47,18 45,66 49,14 48,68 51,27
403 Spanien 45,70 45,43 43,81 38,89 34,39
357 Tjeckien 40,49 36,24 46,85 46,31 46,31
352 Belgien 40,00 40,00 40,00 39,50 36,50
346 Ungern 39,34 34,99 27,66 34,44 42,01
332 Danmark* 37,69 37,69 37,69 36,08 35,28
326 Estland 37,05 37,97 32,21 35,83 38,16
317 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
317 Holland 36,00 36,00 35,50 32,50 27,50
272 Luxemburg 30,90 30,90 30,20 31,70 29,70
255 Frankrike 29,00 28,20 28,20 27,80 26,80
190 Polen 21,62 21,44 20,93 19,83 19,16
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 12 v 11 v 10 v 9
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -