Senaste nytt om priser
och marknaden

Suggor till Tyskland upp 25 öre v 15
Även suggorna gick upp med 4 cent i Tyskland v 15. Eriksson Trasport höjer både galtar och suggor med 25 öre, för transport till Tyskland.
Det är nu klart bästa affären att sälja suggorna och galtarna till Tyskland, särskilt som tyska priset är netto, dvs utan avdrag för fett och vikt. /LG 110413

Det kokar allt mer inom grisnäringen!
Som väntat stiger tyska priset på slaktgrisar v 15. Höjningen blev 4 cent och nya priset 1,55 €, 13,95 skr.
Fortfarande händer inte mycket i Sverige. Enbart i dag har tre mycket besvikna grisföretagare hört av sig och frågat vad som är på gång när inte grispriset stiger i Sverige, men i omvärlden. Det är ju veckan före påskveckan, nästa vecka. Det borde ge avtryk.
-Och varför höjs inte svenska priserna, när det t o m saknas grisar att slakta? frågar man.
Det finns tre kommentarer från grisuppfödare som undrar, läs längre ner i den här spalten.
I Finland sänker finska delen av HKScan grundpriset med 4 cent och med 3 cent för rybsgrisen. Orsaken är trycket från tyskt griskött, samt svår exportmarknad. /LG 110408

Tyska internetauktionen signalerar prishöjning
Tyska internetauktionen slutade på fortsatt 1,57 € i onsdags och signalerade alltså att tyska nationella noteringarna är för låga, 1,51 €. Prishöjning ligger i luften. /LG 110407

Svenska slakterier betalar sämst i Europa!
Slakterierna i Sverige och Danmark betalar sämsta priserna för slaktgrisar i Europa, faktisk betalning. Den faktiska betalningen beräknas genom att utbetalade slaktlikvider divideras med antal slaktade kilo. De båda broderländerna ligger sist i EUs sammanställning över grispriserna.
Dock kan danska grisföretagare räkna med ca 1 kr i efterlikvid vid verksamhetsårets slut, varför vi kan säga att Sverige betalar klart sämst i Europa.
Grisföretagarna i många länder klagar över förluster i produktionen, inte minst i England och Tyskland. Men både England och Tyskland ligger i mitten av tabellen och dessa länders grisföretagare får alltså väsentligt bättre betalt än svenska.
Dessutom har svenska grisföretagare väsentligt högre kostnader, som orsakats av politikerna, som beslutat om särbestämmelser som fördyrar produktionen. Det är viktigt att politikerna tar ekonomiskt ansvar för sina beslut, om inte en näring ska slås ut när lönsamheten samtidigt av marknadsskäl är obefintlig. /LG 110407
Mest oförändrat, trots positiva marknadssignaler
Den här veckan är marknaden för slaktgrisar stabil. De flesta priserna är oförändrade. Det som först såg ut som ett dåligt aprilskämt, blev i fredags en bitter sanning. Trots optimism på marknaden för griskött, blev den tyska noteringen oförändrad. Slakteriernas motstånd mot höjningar hindrade därmed prishöjningar i grannländerna. Speciellt i Holland var besvikelsen stor, vilket kommenterades av olika aktörer på marknaden. Där har genomsnittliga slaktvikterna under årets första 12 veckorna sjunkit till 93 kg. Och priserna på vissa styckningsdetaljer har ökat markant. Frankrike däremot, kan visa upp ett gott plus för priserna som följd av ett lågt utbud av grisar och god efterfrågan. April började således med ett höjt grispris med 2,9 cent.
Det engelska priseet steg tydligt för tredje veckan i rad. Men med nivån 1,579 € kan brittiska producenterna, nu som tidigare, inte täcka sina kostnader. De får fortfarande sälja sina grisar till underpris. Den lilla ökningen av svenska grispriset beror enbart på förändringar i valutan.
Tendens för tyska marknaden: Marknaden för slaktgrisar i början av veckan visar att utbudet går bra att sälja. I slutet av veckan bör det vara möjligt med prishöjning, om vi ser till efterfrågan. I början av månaden och början av våren ser marknadsutvecklingen ut att vara god. ISN 110406

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Scans försäljning av griskött är bra, men den totala affären dämpas till följd av det fortsatta överskottet på svensk charkråvara på marknaden. Scans produktion följer plan, likaså vår pågående produktion av grillprodukter. 
I södra Sverige ser vi att en del konsumenter smygstartat grillsäsongen. Men vi väntar fortfarande på den stora grillpremiären som brukar vara kring påsk.
Nytt för veckan är Scans nya grillbrickor som var och en innehåller tre olika sorters smakrika och kryddiga korvar. Grillbrickorna finns i en het och en mild variant. Korvarna har som övriga produkter från Scan, 100% svenskt köttråvara.
Smågrissituationen är nu i balans med en tendens till underskott. Vi ser några dagars väntetid för smågrisleveranser kommande vecka.
Noteringen för gris och sugga är oförändrad. Smågris +18 kr/st.

KLS Ugglarps
Vi har en i stort sett oförändrad marknad jämfört med föregående vecka. Vi kan dock skönja en svag förbättring både när det gäller industri och detaljhandeln. Nu hoppas vi att våren låter både vårbruket och grillsäsongen ta ordentlig fart!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Helgskinka börjar efterfrågas, men det är inga större grejer för oss.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Januari och februari är av tradition tråkiga månader för grisproduktionen. Nu är vi framme i april och jag förstår att många grisuppfödare börjar misströsta när inte prishöjningarna kommer. Dalsjöfors har dock gjort två höjningar under senare tid.
-Inom slakten är vi också besvikna på utvecklingen på marknaden, att det inte går att få upp priserna på griskött. Det kommer in mycket billigt europeiskt kött i Sverige och flera stora aktörer på svenska marknaden utnyttjar den situationen. Problemet är charkråvaran, som är den stora delen av köttet på grisen. Industrimarknaden är således fortsatt seg.
-Enda positiva jag kan säga är att vi hoppas på att nästa fredag blir roligare. Men det är ingen garanti.
-Vi har balans både i slakten och för smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det börjar dra lite i grillprodukterna. Skinkan är på G inför påsken.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Utbudet av grisar i Europa är sjunkande så alla förutsättningar för ett stigande pris börjar finnas.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi går mot våren med mer grillat, med början med korv. I övrigt en normal vecka.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Sänkta priserna nästa vecka beror på två saker: Svår exportmarknad, samt inflöde av billigt tyskt griskött, inlagrat under tiden för dioxinskandalen.
-Slakten är ok, men smågrisarna är det överskott på.

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färsk skinka visar stigande efterfrågan. Marknaden är positiv och vi börjar märka efterfrågan inför påsken. Det samma gäller kotlett och karré, medan framändar, bog och charkråvara säljs till stabila men oförändrade priser. Baconmarknaden i UK är positiv. Tredje lands marknader är oförändrade och köper goda volymer.

Marknadskommentarer, grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Den svaga konkurrenskraften i svensk grisproduktion får nu fler och fler konsekvenser. Samtidigt som priserna är stigande på flera håll i Europa och har stigit mycket senaste två månaderna, uteblir höjningarna i Sverige. Sveriges Grisföretagare har i olika sammanhang visat att pengarna för årets första månader inte stannat i slaktledet, vilket inget tyder på att de gör heller nu.
Med prisutvecklingen utanför Sverige vore det lämpligt att slakterierna redovisar sin syn på marknaden och prognos för 2011 likt exempelvis Danish Crown i Danmark. Med tanke på hur situationen är för grisföretagarna är det oförsvarligt tyst från slakten. Ser man från slaktens sida inga marknadsorienterade höjningar, är det bättre att tala om det i klara ordalag så produktionen har något att förhålla sig till. Är det så, finns det endast försvagad krona och politisk vilja att hoppas på.
Sveriges Grisföretagare driver linjen att påvisa möjligheter för svensk grisproduktion genom bl a de många positiva effekterna för samhällsekonomin.
Uppdaterad kalkyl för kostnaden att ta fram en smågris finns HÄR.

Griskrisen över?
-Under djupaste griskrisen sedan EU-inträdet 1995, pågick mycket snack. LRF samlade branschfolk och snackade och snackade. Vad blev det?
-Jo, som vanligt massor av snack och ingen verkstad. LRF bildade ett råd som ingen vet något om. Och Eskil Erlandsson var och kollade några grisproducenter utan att säga något vettigt.
-Slaktarna är stormnöjda, för nu kan dom fortsätta som tidigare och göra som dom vill med oss producenter.
-Just nu ökar efterfrågan på griskött. Scan tar in grisar i förskott, utan att röra betalningarna en millimeter.
-NEJ, krisen är långtifrån över. Vi måste till dom prisnivåer som Per Karlsson företräder, dvs 19 kr per kg fläsk.Vem klarar att uthålligt producera för nu gällande priser, ca 375 kr för en bra smågris och ca 12 kr per kg fläsk? /110407
Sven Jerpdal
Örsundsbro:

Inga prishöjningar!
Dags för leveransstrejk?
Efter kontakter mellan några grisuppfödare har vi kommit överens om att det borde uppmanas till leveransstrejk under en vecka för att få upp grispriserna och för att vi ska få mer plats i medierna. Nästa vecka saknas minst 10 000 grisar hos slakterierna och vi frågar oss varför inte priset går upp? I varje fall 20 öre!
-Vi har inget att förlora, slakterierna har redan tagit allt. Vi måste bli aggressivare mot både slakterier och myndigheter. /110408
Bertil Hilbertsson, Fjärås, 070-647 18 50
Lilljons Lantbruk, Thorbjörn Johansson, Faurås, 070-518 07 01
Pettersgårdens Lantbruk, Lennart Bengtsson, Kungsbacka, 0300-137 23
Västergårds Lantbruk, Jan Börjesson, 070-587 09 30, och Lennart Albertsson
Tofta Lantbruk, Gressela, Sven Eriksson, 0300-540050 och Mattias Eriksson, Fjärås
Reine Nilsson, Säve, Göteborg, 0300-96 03 17

Grisproducenter i Sverige, vakna!!
-Vi grisbönder lägger ner, en efter en. Men vad händer i vår näring bland tjänstemännen? Varför är det ingen som behöver sluta där?????
-Jo, därför att vi grisbönder som är kvar fortsätter betala avgifterna som om inget hänt med ekonomin. Då behöver ju inte tjänstemännen bli uppsagda!!!!!
-Vi vill ha valfrihet när det gäller att lägga pengar till alla olika branscher via våra avräkningar. Den som vill ha pengarna kvar i sitt egna företag ska få detta. Vi grisföretagare lägger i dag ca 60 miljoner på branschgemensamma avdrag och certifiering, ökade veterinärkostnader, Sveriges Grisföretagare, m m.
-Vart tar då alla pengar vägen, pengar vägen, pengar vägen............ ingen som vet!
-Vi håller nu på att avveckla vår produktion av slaktgrisar i hyrda stallar. Vi begärde 16 kr/kg i februari, men det fick vi inte. Senaste tiden har vi inte frågat, men nu lägger vi ner. Vi behöver minst 18 kr.
-Vi kommer snart ta ställning till om vi ska fortsätta med suggpoolsdelen i vår grisproduktion. Övriga byggnader är alltför nybyggda för att läggas ner.
-Vi är 38 år, båda, och tillhör den yngsta generationen uppfödare, så det är för tidigt att sluta. /110408
Katarina och Anders Löfman, Lidköping, 073-727 55 30

Öppet brev till färskvaruchef Rickard Gustafsson, ICA
-Märkligt att följderna av den tyska foderskandalen skall slå undan fötterna på mig som grisproducent. Rimligen borde priset ökat på min certifierade produktion utan dioxin i fodret.
-Varför skall jag följa den svenska djurskyddslagen när Du (läs ICA) inte gör det. Var slutar den svenska djurskyddslagen gälla? /110412 Läs hela brevet!
Stellan Ericsson
Lidgris AB, Lidköping

Vi håller tillbaka förskottsgrisarna!?
-Det är fortsatt oroligt i grisproducentleden. I Halland är det lite upprorsstämning.Vad kan vi göra?
-Det finns dom som vill leveransstrejka helt, men ett bättre sätt är nog i så fall att vägra leverera in förskottsgrisar. Alltså, tills dess vi får upp avräknat pris rejält, t ex 17 kr per kg.
-Det här är kanske en aktion som vi inom hela grisnäringen kan ställa oss bakom? /110412
Sven Jerpdal
Örsundsbro

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 8 april 2011
Senaste uppdatering gjord 13 april 8,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Svinstallsinredning säljes
Boxar, Datamix 3000, tankar och pumpar i två foderkök, två Skara-silor, malanläggning.
0513-400 19, 073-733 32 43.

Grispriserna vecka 15

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,70 13,20 12,55 12,40
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,60 11,60 11,60 11,40
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 11,90 11,90 11,90 11,70
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 10,80 10,80 10,80 10,60
Dalsjöfors Grund 77-101,9 11,40 11,40 11,40 11,20
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,75 10,75 10,75 10,75
Scan 75-96,9 9,75 9,75 9,75 9,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 15 v 14 v 13
12,10 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,00 10,00 10,00
22,95 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
12,41 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,37 1,40 1,40
11,86 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,31 1,35 1,35
12,41 Österbottens 77 – 95 euro 1,37 1,37 1,37
13,40 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
8 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,95 Tyskland 1,54 1,51 1,51 1,49 1,49
5 apr jämförbara**
15,18 Spanien - 1,676 1,676 1,676 1,676
14,30 England - 1,579 1,534 1,508 1,463
13,79 Frankrike - 1,523 1,494 1,492 1,490
13,64 Italien - 1,506 1,532 1,532 1,532
13,27 Danmark - 1,476 1,475 1,475 1,448
13,19 Tyskland - 1,456 1,456 1,436 1,436
13,01 Tjeckien - - 1,437 1,430 1,406
12,98 Belgien - 1,433 1,433 1,421 1,421
12,74 Österrike - 1,407 1,407 1,386 1,386
12,66 Holland - 1,398 1,398 1,379 1,379
12,45 Polen - - - 1,375 1,355
11,99 Irland - 1,324 1,324 1,324 1,324
9,08 Sverige - 1,003 0,997 1,007 1,018
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
3 apr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr euro euro euro euro euro
13,73 EU, medelpris 1,516 1,506 1,496 1,475 1,467
-
16,48 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,22 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,03 Spanien 1,660 1,662 1,662 1,661 1,657
14,87 Bulgarien 1,642 1,651 1,659 1,655 1,646
14,58 Cypern 1,610 1,610 1,620 1,630 1,630
14,46 Grekland 1,597 1,597 1,614 1,614 1,642
14,24 Italien 1,572 1,573 1,569 1,569 1,586
14,06 Litauen 1,552 1,569 1,557 1,528 1,502
14,04 Tyskland 1,550 1,540 1,530 1,489 1,459
14,01 Luxemburg 1,547 1,516 1,516 1,502 1,482
13,97 Rumänien 1,542 1,528 1,509 1,493 1,467
13,88 Österrike 1,533 1,512 1,512 1,446 1,435
13,82 Finland 1,526 1,519 1,512 1,505 1,513
13,78 Slovenien 1,522 1,509 1,464 1,444 1,460
13,76 England 1,519 1,517 1,513 1,522 1,533
13,65 Ungern 1,507 1,486 1,432 1,434 1,433
13,60 Lettland 1,502 1,510 1,557 1,535 1,482
13,59 Slovakien 1,500 1,481 1,472 1,470 1,472
13,56 Estland 1,497 1,498 1,497 1,497 1,465
13,41 Tjeckien 1,481 1,474 1,444 1,443 1,438
13,30 Polen 1,468 1,450 1,419 1,412 1,404
13,22 Frankrike 1,460 1,450 1,450 1,440 1,430
12,68 Holland 1,400 1,381 1,381 1,324 1,332
12,65 Belgien 1,397 1,349 1,363 1,305 1,310
12,53 Irland 1,384 1,384 1,387 1,347 1,349
12,46 Danmark* 1,376 1,376 1,347 1,306 1,306
12,46 Sverige 1,376 1,370 1,377 1,329 1,333
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 april
30 mars
23 mars
16 mars
Utbud
1525
710
1100
952
Sålda
1525
710
1100
952
Medelpris, euro
1,57
1,57
1,54
1,53
Lägst
1,56
1,56
1,53
1,53
Högst
1,58
1,59
1,56
1,55
Medelpris, skr
14,22
14,02
13,89
13,77

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 3,75 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 13 v 12
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,80 6,55 6,55 6,40
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,20
KLS Ugglarps 140- 4,80 4,80 4,80 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Dalsjöfors 58% 4,35 4,35 4,35 4,35
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,75 3,50 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 15 v 14 v 13
8,47
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 6,80 6,60
18,83
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,88
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,07
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,70
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,23
ZNVG 56 % euro 1,13 1,09 1,09
Galtar
7,26
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 5,80 5,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund
10,34
10,16
10,22
10,35
10,29
10,29
10,39
Dollar 6,34 6,31 6,26 6,44 6,38 6,30 6,42
Euro 9,06 8,93 9,02 9,00 8,82 8,74 8,82
Dansk 1,21 1,19 1,19 1,20 1,18 1,17 1,18
Norsk 1,15 1,13 1,12 1,14 1,14 1,13 1,13
Yen 7,44 7,63 7,75 8,15 7,71 7,70 7,85
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 15 v 14 v 14 v 13
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00M 16,00M 16,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,00 15,00 15,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00 14,00 14,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 12,50 12,50 12,50M
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 350 350 350
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 315 315 315
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 335 335 335
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 332 332 302
Bis Plus 30 kg, marknad - 350 332 302
Bas 30 kg, beräknad - 297 297 267
Bas 30 kg, marknads - 315 297 267
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 480 480 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans överst överst
KLS Ugglarps - balans balans -
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans överst överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - 30 kr 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - - - 25 kr
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
257
Basis 7 kg 213 213 206 206 200
434
Basis 30 kg 359 359 351 351 343
263
SPF+Myc 7 kg 218 218 211 211 205
440
SPF+Myc 30 kg 364 364 356 356 348
268
SPF 7 kg 222 222 215 215 209
445
SPF 30 kg 368 368 360 360 352
983
Økologi 30 kg 813 806 802 802 795
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
701
25-kilos 610 610 610 610 600
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
443
25-kg, Priimuus 49 52 52 52 52
Snellmans
534
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
471
ZNVG 28 kg 52 51 51 50 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
4 apr Land v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Skr euro euro euro euro euro
378 EU, medelpris 41,74 41,58 41,06 41,11 41,18
-
724 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
557 Italien 61,56 61,40 60,90 60,90 60,26
470 Tjeckien 51,91 51,54 51,54 40,54 40,49
467 Tyskland 51,60 51,40 50,90 50,20 50,10
459 Sverige 50,73 52,11 50,99 48,91 47,18
450 Slovakien 49,67 55,00 50,22 50,00 57,10
440 Finland 48,65 50,41 48,01 49,73 49,27
426 England 47,09 47,16 47,16 47,45 48,33
385 Ungern 42,54 36,05 25,90 35,50 39,34
380 Belgien 42,00 41,00 41,00 40,00 40,00
364 Spanien 40,29 42,19 43,12 48,88 45,70
359 Danmark* 39,69 39,69 37,68 37,68 37,69
334 Estland 36,91 38,61 49,11 39,92 37,05
326 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
326 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
313 Luxemburg 34,60 34,00 33,40 32,90 30,90
282 Frankrike 31,20 30,80 29,80 28,40 29,00
236 Polen 26,12 24,41 23,97 22,65 21,62
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 15 v 14 v 13 v 12
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -