Senaste nytt om priser
och marknaden

Ginsten höjer 50 öre, KLS Ugglarps 30 öre, Dalsjöfors 20
Danish Crown-ägda KLS Ugglarp tog på torsdagen initiativet till att följa den tydliga europeiska upptrenden för grispriset inför påsken och grillsäsongen. Höjningen är 30 öre för slaktgrisar och 50 för suggor. Smågrisar höjs 1,10 till 13,60 kr.
Men prisledaren Ginsten överträffar med 50 öre och har således nästa vecka en notering på 13,50 kr medan KLS Ugglarps Topp ligger på 11,90. Skillnaden i pris ligger väl i de personligt framförhandlade priserna, som är ett nödvändigt ont även hos KLS Ugglarps.
Svenska Scan-noteringen ligger suveränt sist bland Europas grisnoteringar, där t ex Tyskland har nästan precis 14 kr i dag och Spanien 15,13 kr v 15. Den svenska är ännu sämre när den omräknas till euro.
Egentligen är det fel att kalla Scans notering för ett pris eller notering. Det för tankarna helt fel. Restpris eller restnotering kanske är mer lämplig beteckning, eftersom sannolikt (förhoppningsvis) ingen grisföretagare har det priset och det alltså mer är ett mått på vad som blir över när alla fått vad man förhandlat fram i individuella avtal, för varje gård eller förhandlingsgrupp.
Jag har varit lite ute och rört mig i kretsar med grisföretagare på senare tid och fått en del information om de förhandlade grispriserna 2011. När två i grisbranschen träffas är grispriset något av det första man diskuterar! I varje fall med mig! Det är tydligen helt slut på hymlandet kring egen prisnivå och därmed förhandlingsförmåga, hemliga avtal och sekretessförsäkran. Alla sitter ju nu i samma sjunkande båt!
Det jag särskilt noterade är att det verkar vara en framgångsrik väg att förhandla kollektivt! I varje fall i flera fall har grupper av uppfödare hamnat på ca 15 kr, året ut, vilket är mer än 50 % bättre än restpriset 9,75 kr. Garantipriser är enda vettiga vid förhandlingar, eftersom tillägg blir värdelösare när restpriset sänks.
Senaste rapporterna säger dock att det är kärvt att förhandla på 15-nivån just nu. Men det säger man alltid, så stå på er (säger de som jag talat med), de priser man diskuterar är ändå ett dåligt grispris sett till säsongen, och tillgången på svenska slaktgrisar (framför allt framöver) är och blir begränsad och grisproduktionens ekonomi är dålig.
Enbart alla förskottsgrisar som nu tas in till slakt, samt spotmarknadens pris, säger att grispriserna ska upp om de ska kallas marknadsanpassade.
Allt fler grisföretagare är bekymrade över att tillvägagångssättet att ta in förskottsgrisar, och betala ett symboliskt tillägg för dessa fåtalet grisar, kan hålla tillbaka priset på alla svenska grisar, dvs noteringen. Det är alltså en bättre affär för slakterierna att betala lite mer för förskottsgrisar, än att höja priset för alla. Dessvärre fungerar spotmarknaden på samma sätt.
Förskottsgrisar och tillgången på "fria grisar" kan därför försena en generell prisuppgång. Det kan vara det fenomenet vi ser just nu.
Jag har under veckan också fått samtal från uppfödare som är inne på idén att alla säger upp sina avtal snarast möjligt och i stället bjuda ut alla grisarna på spotmarknaden, eller en internetauktion som i Tyskland. Alltså det helt omvända, att alla svenska grisar finns på fria marknaden.
Detta skulle tvinga upp priserna på slaktgrisar till marknadspris. Man kan aldrig komma ifrån att fasta veckopriser, noteringar, med eller utan avtal i botten, är ett konstruerat pris. I varje fall är det ett starkt försenat marknadspris vid upptrender.
Grisleveranser utan avtal är kanske en idé som låter farlig i våra öron idag, att inte veta vad man får för grisarna. Det finns ju numera inget slakteri med mottagningsplikt. Men avtal är en ganska ny konstruktion på grismarknaden och eftersom avtalen baserar sig på någon form av notering, så vet man ju inte vad priset är nu heller.
I grunden har vi dock priserna i andra länder att falla tillbaka på, dit vi kan exportera grisar. Vi har också terminsmarknaden, där vi kan köpa och sälja och lägga fast priserna utan koppling till faktiskt grispris i Sverige.
Svenska snittpriset enligt EU, faktisk betalning, låg vecka 14 på 12,34 kr. Det gäller alltså utan huvud, osv, och då får vi räkna ner med ca 7 % för att kunna jämföra med svenskt grispris. EUs snittpris var 13,76 kr, dioxionlandet Tyskland hade snittpriset 14,18 kr (orättvist med tanke på vad våra certifierade grisar med svensk modell borde kosta) och det ekonomiska krislandet Portugal hade 15,15. Spanien har 15 kr, så de som får det i Sverige är inte ensamma i världen.
Som du kan läsa längre ner i den här spalten och i många tidigare debattinlägg, är det stor oro bland grisföretagarna. Det är inte bara att man vill ha mer betalt, man är tvungen att få det för att överleva. Nu är egna spannmålen slut på många gårdar och det går inte längre att lura sig själv och använda egen "billig" spannmål. Många måste köpa spannmål på öppna marknaden och detta saknar många uppfödare pengar till utan att inteckna villan. Många hör av sig och är förtvivlade, men jag förvånar mig över att så många lider i det tysta.
Det börjar allt oftare talas om strejker av olika slag, stormöten och andra slag av protester. Jag förvånar mig inte det minsta. Tack vare att så många uppfödare numera förhandlat till sig egna bättre grispriser, är det dock förvånansvärt lugnt. Har vi haft den här katastrofala ekonomiska situationen för 20 år sedan, när många färre var informerade om möjligheten att förhandla fram egna högre priser, då har det varit betydligt värre proteststormar. Jag har varit med om ganska många både medvindar och korsdrag under mina snart 50 år som grisjournalist.
En av grisföretagarna som diskuterat grispriserna i olika debattinlägg är Sven Jerpdal, Örsundsbro, med 13 000 årsgrisar.
-När vi uttrycker vår oro för grisnäringen är det på största allvar, säger han. Jag har talat med många kolleger som är intresserade av att träffas och diskutera situationen och ev göra någon manifestation.
-För omkring kanske 15 år sedan tog en större grisföretagare initiativet till ett informellt möte om dåvarande griskris. Vi var inte alls många på detta möte, men vi hade många grisar.
-En rundringning bland de som jag talat med senaste tiden och några till blir lätt 500 000 grisar och kanske även en miljon, säger han. Många är med i grisklubbar, där det finns stor samstämmighet om att något behöver göras.
Alla slakterier har nu avvecklat sina marknadsavdrag och det börjar bli brist på smågrisar.
Dalsjöfors höjer slaktgrisar 20 öre och smågrisar 20 kr. Från nästa vecka tar man bort kvalitetsklass Grund, eftersom ingen har den noteringen längre. /LG 110415

Tyskland oförändrat, trots uppgång på auktion
Tyska grispriset väntades allmänt fortsätta stiga vecka 16. Det skedde inte. Indikatorn på rätt tyskt grispris, internetauktionen i Hannover, fortsatte nämligen att stiga med 2 cent v 15 till 1,59 €.
Någonstans runt 1,57 € borde således officiella tyska grispriset ligga om grisuppfödarna varit starkare och slakterierna svagare. Det är samma problem med prissättningen i Tyskland som i Sverige! Med svaga och oorganiserade leverantörer är det lätt att få ner priserna, men segt att få upp dem.
Det är således i Tyskland som i Sverige, nödvändigt att förhandla om priserna. I Tyskland är det oftast mellanhänder som köper in grisarna till slakterierna, som små privatägda SLS-företag, med egen vilja om priserna. Tyska uppköparna har också en pengapåse, som man kan dela ut lite pengar ur, efter eget godtycke.
Ett prolem för prishöjning v 16 är också den korta arbetsveckan i påsk. Jag tror på nya höjninar efter påsk. /LG 110415

Suggor till Tyskland upp 25 öre v 15
Även suggorna gick upp med 4 cent i Tyskland v 15. Eriksson Trasport höjer både galtar och suggor med 25 öre, för transport till Tyskland.
Det är nu klart bästa affären att sälja suggorna och galtarna till Tyskland, särskilt som tyska priset är netto, dvs utan avdrag för fett och vikt. /LG 110413Prisbarometern i EU visar äntligen uppgång
Äntligen visar barometern för slaktgrisar i EU och tydlig uppåtgående trend. I många länder gick priserna upp avsevärt. Vad gäller Frankrike, som första land, gjorde priset ett riktigt hopp uppåt förra torsdagen. Därpå kom Tyskland med en förväntad uppgång på fredagen. Efter föregående veckas besvikelse med utebliven uppgång, höjdes priset med 4 cent, som drog ifrån Danmarks prisnivå. Bland de största fem grisländerna i EU, ligger nu Tyskland som trea.
Tyskland blev därmed en vägvisare för de andra länderna runt omkring. Både holländska och belgiska priserna gick således också upp med fyra cent. Belgien har ett relativt lågt utbud av slaktgrisar, vilket sägs vara ett kvarvarande resultat av den gångna kalla vintern, när både smågrisar och slaktgrisar växte sakta. I England är priserna fortsatt stigande, en trend som började för fyra veckor sedan. Priset har nu uppnått 1,60 €. I Österrike fick man nöja sig med en prisökning på 2 cent.
Trend för tyska marknaden: Efter senaste veckoslutet med idealväder för grillning, bör hyllorna för grillprodukter gapa ganska tomma och behöver fyllas på så snart som möjligt. De volymer slaktgrisar som bjuds ut är fortfarande under genomsnittet. Läget för prisutveckling till det bättre torde vara god de närmaste dagarna. ISN 110412

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Marknadssituationen för svenskt griskött har inte förändrats nämnvärt. Scans försäljning av köttdetaljer är bra, men charkaffären fortsätter att tynga ner lönsamheten. På marknaden för industri och vidareförädling är tillgången på svensk charkråvara just nu god i kombination med att importen avgör prisnivåerna. Scans produktion följer plan, likaså vår pågående produktion av grillprodukter.
Vi ser nu fram emot bra grillväder i påsk, så att riktigt många konsumenter sätter fart på grillarna och prioriterar svenska grillkorvar och andra goda charkprodukter.
Smågrissituationen är också oförändrad sedan förra veckan och vi ser några dagars väntetid för smågrisleveranser.
Noteringen för gris, sugga och smågris är oförändrad.

KLS Ugglarps
Det märks att vi går mot vår och att påsken närmar sig. Påsken är en traditionell mathelg och vi kan glädja oss åt en betydligt bättre marknadssituation.
Vi har en större efterfrågan på smågrisar vilket gör att vi höjer priset på smågrisar igen. Vi höjer också både slaktgris och sugga.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har börjat röra sig på grismarknaden. Inte mycket, men det är en tydlig trend. Prishöjningen med 50 öre är därför delvis ett litet förskott, för att vi ska hjälpa till under den svåra ekonomiska situationen för leverantörerna.
-Vi tar bort marknadsavdraget på smågrisar, vilket betyder 30 kr mer för smågrisen nästa vecka.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är ingen chockeffekt på marknaden ännu, utan forfarande trögt. Men jag hoppas efterfrågan tar fart nästa vecka.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Karré och kotlett börjar röra sig, men de lyfter inte grisaen, myckeet som inte rör sig, hark inte fått betalt . inte något chark.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Amerikanska priset är uppe i 13,50 kr (för 2 år sen var priset 7,00 kr…). Amerikanska priset är intressant, eftersom det är en indikation på världsmarknadspriset och om kött producerat i EU kan exporteras med vinst. Mängder av fryst griskött kommer ut på marknaden efter påsk och kan försena prishöjningarna om inte exporten är fungerande. Prissignalerna är positiva, men tröga, vilket är frustrerande i en situation där företagen blöder.
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Utvecklingen för grisköttmarknaden går inte som förväntat i Europa. Enligt tidigare prognoser ska priserna gå uppåt, men det har hittills gått trögt. Det känner vi av även i Finland.
-I övrigt är finska slakten helt ok, men något överskott på smågrisar.
-Med påsken ökar traditonellt grillningen av korv och i helgdagarna äter man finare köttdetaljer. Men det är mest lamm och nöt. Eftersom nötutbudet är begränsat, kan grisproduktionen till viss del få med av utrymmet på påskbordet. Vi har inte samma tradition med påskskinka som i Sverige.
-Lamm och nöt har även medvind i och med att Finland blir ett mångkulturellt land.
-I Finland är memma traditionell mat till påsk, till efterrätt. Den är gjord på rågmjöl, rågmalt och sirap och är en delikatess

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Normal och ok slakt, smågrisar en del för många.

Danish Crown
Både påsken och grillsäsongen är på väg att komma igång i Europa. Det betyder en bättre efterfrågan på marknaden för karré och kotlett. Det är likaså en god efterfrågan på skinka och bog. Det är dock samtidigt att vänta stort utbud på fryst griskött som lagrats in enligt EUs förordning om privat inlagring efter påsk. Det bromsar i viss mån utvecklingen av priserna. Avsättningen av bacon i England är stabil med oförändrade priser i förhållande till senaste veckan.
På marknaderna i tredje land är avsättningen likaså stabil och oförändrad i från senaste veckan.
Marknadskommentarer, grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Påsken är enligt många den största mathelgen. Större än julen då julklapparna konkurrerar om pengarna.
Kronan har försvagats lite, vilket stärker svenskt griskötts konkurrenskraft något.
Trots både påsk och valutans förändring, orkar inte höjningar av grispriset slå igenom nämnvärt. Detta visar att frågan om konkurrenskraftiga villkor för svensk produktion måste upp högre på dagordningen, framförallt på politisk nivå. Det absolut avgörande för svensk grisproduktions överlevnad är att nå marknaden med konkurrenskraftiga priser. Det är inte möjligt utan endera sänkta kostnader eller pengar in i värdekedjan på annat sätt.
Lagändringar tar tid, därför driver Sveriges Grisföretagare linjen om ersättning för merkostnader. Det är viktigt att de som uttalar sig i dessa frågor gör det samstämmigt. En likvärdig kommunikation är en förutsättning för framgång. I annat fall vet inte mottagaren av budskapet vad som är branschens recept för att vända utvecklingen.
Frågan om ett stöd för merkostnader leder till en kapitalisering hörs ibland. Det går inte att jämföra ett stöd som kompensation för merkostnader med exempelvis gårdsstöd. Mark blir mer värd för varje dag, medan ett grishus har omvänd utveckling. Därmed kan knappast kapitalisering bli följden.
En aktuell fråga där det är lika viktigt med en samstämmig kommunikation är kastreringsfrågan. Vilken metod som ska användas i Sverige avgör marknaden ingen annan. Kostnader som påförs produktionen måste ovillkorligen betalas av marknaden. Därmed är det den metod som konsumenten föredrar och betalar för som gäller.
Går det inte att få ut kostnaden på marknaden och kommande lagkrav tvingar fram andra kastreringsmetoder, betyder det att andra kostnader måste sänkas. En kompensation skulle kunna vara dubblerad energiskattereduktion, vilket motsvarar kostnaden för det dyraste alternativet, vaccination.
Det är ingen bra lösning att enskilda grisföretagare driver olika ställningstaganden, Branschens ställningstagande måste vara, att det vi får betalt för, det gör vi. Inget annat.

Uppdaterad kalkyl för kostnaden att ta fram en smågris finns HÄR.

Öppet brev till färskvaruchef Rickard Gustafsson, ICA
-Märkligt att följderna av den tyska foderskandalen skall slå undan fötterna på mig som grisproducent. Rimligen borde priset ökat på min certifierade produktion utan dioxin i fodret.
-Varför skall jag följa den svenska djurskyddslagen när Du (läs ICA) inte gör det. Var slutar den svenska djurskyddslagen gälla? /110412 Läs hela brevet!
Stellan Ericsson
Lidgris AB, Lidköping

Vi håller tillbaka förskottsgrisarna!?
-Det är fortsatt oroligt i grisproducentleden. I Halland är det lite upprorsstämning.Vad kan vi göra?
-Det finns dom som vill leveransstrejka helt, men ett bättre sätt är nog i så fall att vägra leverera in förskottsgrisar. Alltså, tills dess vi får upp avräknat pris rejält, t ex 17 kr per kg.
-Det här är kanske en aktion som vi inom hela grisnäringen kan ställa oss bakom? /110412
Sven Jerpdal
Örsundsbro

Grisnäringen börjar likna SAAB!
Smågrisproduktionen i västra Sverige liknar SAABs situation.
Här är några som går "före": Tranum suggpool slaktas, Dönstorp suggring avveklas. Fler på gång.
Och vad gör jordbruksverket för att höja svensk grisproduktions konkurrensförmåga??? 110418
Bengt Nilsson
Väla, Lidköping

Försöker Danish Crown svälta ut Sveriges grisnäring?
Försöker Danish Crown svälta ut svensk grisproduktion för att ta över marknaden för griskött? Varför säljer inte DC och HKScan, med sina starka exportkanaler, suggkött österut, när svenskt suggkött är hälften så dyrt som tyskt? Grisuppfödarna behöver ta ut en slaktdjursavgift för att själva styra exporten, när inte slakterierna bryr sig!. Mer 110421
Henrik Åkesson
Kristianstad

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.

(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 15 april 2011
Senaste uppdatering gjord 18 april 10,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 16

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 16 v 15 v 14 v 13
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,50 13,00 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,30 12,00 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,70 13,20 12,55
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,90 11,60 11,60 11,60
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,10 11,90 11,90 11,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,10 10,80 10,80 10,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,75 10,75 10,75 10,75
Scan 75-96,9 9,75 9,75 9,75 9,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 16 v 15 v 14
12,10 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,00 10,00 10,00
22,75 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
12,37 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,37 1,37 1,40
11,82 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,31 1,31 1,35
12,37 Österbottens 77 – 95 euro 1,37 1,37 1,37
13,36 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
15 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,99 Tyskland 1,55 1,55 1,51 1,51 1,49
13 apr jämförbara**
15,13 Spanien - 1,676 1,676 1,676 1,676
14,59 England - 1,616 1,579 1,534 1,508
14,17 Frankrike - 1,570 1,523 1,494 1,492
13,57 Italien - 1,503 1,506 1,532 1,532
13,50 Tyskland - 1,496 1,456 1,456 1,436
13,38 Belgien - 1,482 1,433 1,433 1,421
13,31 Danmark - 1,475 1,476 1,475 1,475
13,31 Tjeckien - - 1,475 1,437 1,430
12,88 Österrike - 1,427 1,407 1,407 1,386
12,96 Holland - 1,436 1,398 1,398 1,379
12,61 Polen - - - 1,397 1,375
11,95 Irland - 1,324 1,324 1,324 1,324
9,00 Sverige - 0,997 1,003 0,997 1,007
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
13,76 EU, medelpris 1,524 1,516 1,506 1,496 1,475
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,00 Spanien 1,662 1,660 1,662 1,662 1,661
14,72 Bulgarien 1,631 1,642 1,651 1,659 1,655
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,620 1,630
14,42 Grekland 1,597 1,597 1,597 1,614 1,614
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,540 1,530 1,489
14,17 Lettland 1,570 1,502 1,510 1,557 1,535
14,05 Litauen 1,556 1,552 1,569 1,557 1,528
13,97 Italien 1,548 1,572 1,573 1,569 1,569
13,97 Luxemburg 1,548 1,547 1,516 1,516 1,502
13,91 Rumänien 1,541 1,542 1,528 1,509 1,493
13,88 England 1,538 1,519 1,517 1,513 1,522
13,84 Österrike 1,533 1,533 1,512 1,512 1,446
13,83 Slovenien 1,532 1,522 1,509 1,464 1,444
13,82 Ungern 1,531 1,507 1,486 1,432 1,434
13,77 Estland 1,525 1,497 1,498 1,497 1,497
13,74 Tjeckien 1,522 1,481 1,474 1,444 1,443
13,64 Finland 1,511 1,526 1,519 1,512 1,505
13,57 Slovakien 1,503 1,500 1,481 1,472 1,470
13,47 Polen 1,492 1,468 1,450 1,419 1,412
13,36 Frankrike 1,480 1,460 1,450 1,450 1,440
12,65 Holland 1,401 1,400 1,381 1,381 1,324
12,64 Belgien 1,400 1,397 1,349 1,363 1,305
12,50 Irland 1,385 1,384 1,384 1,387 1,347
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,376 1,347 1,306
12,34 Sverige 1,367 1,376 1,370 1,377 1,329
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
13 april
6 april
30 mars
23 mars
Utbud
1530
1525
710
1100
Sålda
1530
1525
710
1100
Medelpris, euro
1,59
1,57
1,57
1,54
Lägst
1,58
1,56
1,56
1,53
Högst
1,60
1,58
1,59
1,56
Medelpris, skr
14,35
14,22
14,02
13,89

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,80 kr, galtar 3,75 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 16 v 15 v 14 v 13
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,80 6,80 6,55 6,55
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,20
KLS Ugglarps 140- 5,30 4,80 4,80 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* - - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Dalsjöfors 58% 4,75 4,35 4,35 4,35
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,75 3,75 3,50 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Fritt Hörby. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 16 v 15 v 14
8,47
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,00 6,80
18,67
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,86
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,67
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,20
ZNVG 56 % euro 1,13 1,13 1,09
Galtar
7,26
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,00 5,80
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9
Pund
10,18
10,34
10,16
10,22
10,35
10,29
10,29
Dollar 6,23 6,34 6,31 6,26 6,44 6,38 6,30
Euro 9,03 9,06 8,93 9,02 9,00 8,82 8,74
Dansk 1,21 1,21 1,19 1,19 1,20 1,18 1,17
Norsk 1,14 1,15 1,13 1,12 1,14 1,14 1,13
Yen 7,46 7,44 7,63 7,75 8,15 7,71 7,70
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 17 v 16 v 15 v 14
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00 16,00 16,00M
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,00 15,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00 14,00 14,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 13,60 12,50 12,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 370 350 350
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 335 315 315
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 355 335 335
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 332 332 332
Bis Plus 30 kg, marknad - 350 350 332
Bas 30 kg, beräknad - 297 297 297
Bas 30 kg, marknads - 315 315 297
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 490 480 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist överst
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - brist balans balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans överst
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - 30 kr 30 kr
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
251
Basis 7 kg 208 213 213 206 206
425
Basis 30 kg 352 359 359 351 351
257
SPF+Myc 7 kg 213 218 218 211 211
431
SPF+Myc 30 kg 357 364 364 356 356
262
SPF 7 kg 217 222 222 215 215
436
SPF 30 kg 361 368 368 360 360
977
Økologi 30 kg 808 813 806 802 802
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
695
25-kilos 610 610 610 610 610
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
442
25-kg, Priimuus 49 49 52 52 52
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
469
ZNVG 28 kg 52 52 51 51 50
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
10 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
377 EU, medelpris 41,77 41,74 41,58 41,06 41,11
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
556 Italien 61,61 61,56 61,40 60,90 60,90
494 Slovakien 54,72 49,67 55,00 50,22 50,00
476 Sverige 52,74 50,73 52,11 50,99 48,91
465 Tyskland 51,60 51,60 51,40 50,90 50,20
445 Finland 49,33 48,65 50,41 48,01 49,73
436 England 48,37 47,09 47,16 47,16 47,45
388 Tjeckien 42,99 51,91 51,54 51,54 40,54
379 Belgien 42,00 42,00 41,00 41,00 40,00
368 Danmark* 40,77 39,69 39,69 37,68 37,68
361 Spanien 40,01 40,29 42,19 43,12 48,88
345 Estland 38,22 36,91 38,61 49,11 39,92
325 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
319 Ungern 35,33 42,54 36,05 25,90 35,50
395 Luxemburg 32,70 34,60 34,00 33,40 32,90
295 Frankrike 32,00 31,20 30,80 29,80 28,40
243 Polen 26,96 26,12 24,41 23,97 22,65
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 15 v 14 v 13 v 12
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -