Senaste nytt om priser
och marknaden

Suggor till Tyskland 6,95 skr
Priset på suggor till Tyskland stiger till 6,95 vecka 17. Den som kan samla en hel bil med suggor, kan få 8 kr på Spotmarknaden, om transporten kan ordnas söder om en linje Göteborg.
10,23 skr är priset på suggor i Tyskland. Konstigt att det slaktas suggor i Sverige!? /LG 110427

Svenska slakterier vill betala 14,05 kr
Slakterier i Sverige vill betala 14,05 kr för slaktgrisar, enligt Spotmarknaden, som har enda höjningen v 17. Detta trots att det är Sveriges största mathelg, påsk, och det är grillpremiär i många trädgårdar och det vackra vädret väntas bestå hela helgen.
Det är alltså grisar på marginalen som är så mycket värda. Annars "vill" man endast betala mellan 9,75 och 13,50 kr.
Sverige har Europas klart, och utan konkurrens, lägsta grispris, skriver ISN. Det är dock en sanning med reservation, eftersom vi vet att sannolikt ingen i Sverige har ett så lågt grispris som 9,75.
Suggpriset är annars i fokus den här veckan. Det är Henrik Åkesson, Kristianstad, som tar bladet ur munnen och frågar vad det beror på att Tyskland har 100 % högre suggpris än vissa slakterier i Sverige. En så stor skillnad borde vara omöjlig, menar han, eftersom svenska suggfläsket borde försvinna ur landet genom export, om marknaden fungerade.
Henrik har många års erfarenhet av priser och grismarknad från anställning vid Slakteriförbundet tidigare. På den tiden fungerade exporten. I varje fall bättre.
Henrik väcker frågan om grisnäringen bör ta ut någon form av regleringsavgift, som på den gamla reglringstiden, så att grisföretagarna själva kan reglera marknaden.
Tyck till, regleringarnas tid behöver inte vara förbi, om de kan hjälpa svensk grisnäring att överleva!
Glad Påsk!
önskar LG

Tyska grispriset upp 3 cent v 17
Tyska grispriset går upp med 3 cent till 1,58 € vecka 17. Höjningen var väntad redan förra veckan, men den kom nu. Detta trots att det är färre slaktdagar pga påskhelgen. Dett gör dock höjningen ännu mer intressant och visar trenden kraftigare. Priserna brukar inte gå upp när det blir slaktköer pga helger.
Tyska internetauktionen visade i veckan snittpriset 1,62 €, vilket indikerar att höjningarna kan bli flera.
-Suggpriset i Tyskland ligger dock still vecka 17, säger Torbjörn Eriksson, Eriksson Transport. Men det är stor efterfrågan och man vill gärna ha fler suggor från Sverige.
-Tidigare körde vi 200 suggor per vecka, nu 400, och det går att sälja fler.
-Varför det är så stor skillnad, är en bra fråga, säger han. Man får ingen förklaring från någon man frågar.
-Suggfläsket exporteras främst österut och till Japan. Ryssland är stor köpare, säger han.
Priset är 6,80 skr för leverans till tyskt slakteri, vilket kan jämföras med en del svenska slakteriers prisnivå från 4,30 kr och uppåt. /LG 110421 /LG 110421Många EU-länder visar prisuppgång
Denna veckas marknad för slaktgrisar visar uppgång i många länder. Endera är det uppgång, eller oförändrat. Franska priset är fortsatt uppåt. Med 5,5 cent plus närmar sig franska priset det spanska och på sin väg uppåt passerades den brittiska nivån. I England förblev priset oförändrat, efter flera veckors höjningar, vilket kan bero på påsken. I Belgien blev förra veckans höjningar lite lägre än Hollands och Tyskland, men nu har priset återhämtats något.
Efter förra veckans märkbara prishöjning, stabiliseras tyska priset på 1,496 €. Holländska och österrikiska priset följde efter. Irländska priset har efter fyra veckors stagnation åter stigit märkbart och undviker därmed att hamna på efterkälken. Det svenska grispriset intar en klar sistaplats, utan någon konkurrens.
Trend för tyska marknaden: Försäljningen av griskött går som på räls nu sista veckan före påsk. Försvunna slaktdagar pga påsken, liksom överutbud av slaktgrisar, märks inte på något sätt. Efterfrågan på griskött blomstrar, eftersom vädret är perfekt för grillning och väderprognoserna för påskhelgen är utmärkta. Även de dyraste köttdetaljerna är efterfrågade till påsk, som sammanfaller med säsongstarten för sparris. Senast veckan efter påsk kan grisföretagarna se fram emot en tydlig prishöjning på slaktgrisar. ISN 110419

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi ser en viss ljusning i grisaffären, men har ett fortsatt ansträngt läge gällande försäljning av charkråvara. Scans kunder efterfrågar allt mer karré och andra köttdetaljer, vilket gör att produktionsvolymerna hålls uppe och vi fortsätter slakta enligt plan. Det är viktigt att hålla en hög servicegrad till våra kunder och leverera de köttdetaljer som efterfrågas, även om resterande delar av grisen, charkråvaran, möter överskott på svenska marknaden vilket ger negativa effekter på helhetsaffären.
På smågrismarknaden är det balans mellan tillgång och efterfrågan.
Vi vill önska alla en Glad Påsk och hoppas att många konsumenter väljer att grilla svenska korvar och andra goda grillnyheter under ledigheten.
Noteringen för gris, sugga och smågris är oförändrad.

KLS Ugglarps
Vi gläds åt det fina påskvädret och har en bra efterfrågan på våra produkter.
Vi önskar en fin och skön påsk!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Marknaden är nu riktigt hyfsad och efterfrågan på grillprodukter är mycket bra.
-Vi har ett bra pris på suggor, därför att vi tycker att det är bra reklam för slakteriet. Om det är helt relevant marknadsmässigt, kan jag inte svara på idag. Det får jag återkomma till.
-Suggaffären är av ganska liten betydelse för ett slakteri som vårt. Smågrisuppfödarna vill ha hyfsat pris för utslagssuggorna, som en liten bonus på smågrispriset.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Det är lite stämning av försommar och detta känns på efterfrågan. Om det är en påskeffekt, eller en mer stabil grilleffekt, det får vi se.
-Det är inte heller säkert att grillvädret får någon jätteeffekt på grispriset i Sverige. Charkråvaran är fortsatt trög och trycker priset.
-Att vi har så lågt pris på suggor vid Dalsjöfors beror på att vi inte processar suggfläsket själva, utan säljer det vidare. Vi har inte den sortens kunder som efterfrågar suggkött.
-Tyskarna har stor korvtillverkning och kan sälja på export på ett helt annat sätt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen inför påsken har varit bra och vi får hoppas påskyran håller i sig i vår. Vi har sålt väldigt mycket från k-packen och grillsortimentet har varit allra mest efterfrågat.
-Produktionsråvarorna är dock fortfarande jobbiga, men vi grillar ju också mycket korv så här års. Det är bra för den försäljningen.
-Priserna på importerad korvråvara finns från 14 kr per kg. För svenska varan behöver vid ytterligare 8 kr, för att det ska fungera. Största enskilda faktorn för prisskillnaden mellan import och svenskt är kronkursen. Valutan är också viktig faktor vid export.
-Vi har sålt mycket till Ryssland, men det har varit mindre på senare tid. Ryssarna har köpt på sig betydande lager billigt kött i Tyskland, vilket också hämmar vår export.
-Skillnaden mellan vårt och tyskt suggpris beror mycket på tyska traditionen, med tillverkning av korvar där suggfläsk är bra råvara. T ex salami. Svenska korvtillverkarna använder mindre suggkött, än man gör i Tyskland.
-Vi slaktar 150 - 200 suggor per vecka i Skövde.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Utbud och efterfrågan hänger ihop med prisbilden, utbudet måste minskas.
-Spotmarknaden kan betala ca 8,00 kr/kg netto för slaktsuggor, hela lass söder om Göteborg
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Såväl slakten, som smågrisbalansen, samt försäljningen inför påsken har varit normal.
Alla Nordens grisuppfödare tillönskas Glad Påsk!

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Balans i slakten, men det byggs upp kö pga helgen. Smågrisarna är fortfarande för många, men läget är bättre än förra veckan.

Danish Crown
Påsken närmar sig och samtidigt har vi bra grillväder i Tyskland. Det ger god efterfrågan speciellt på kotlett, karré och bog. Det är samtidigt förnuftigt utbud på kött och situationen för avsättningen är därmed oförändrad.
Marknaden för skinka är lite svagare. Samma gäller bacon i England, där vi ser en stabil marknad.
Marknaderna i tredje land har oförändrad situation för försäljningen.
Avsättningen för suggor är oförändrad.

Marknadskommentarer, grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Flera artiklar i veckans lantbrukstidningar har handlat om grisföretagens lönsamhetsproblem och dess följder, som obetalda insatsvaror.
Dessa problem är troligtvis bara i sin början. För ett stort antal företag kommer den verkliga likviditetsbelastningen när det ska köpas in spannmål för pengar som inte finns utan som ätits upp av den dagliga driften. Ca 70 % av Sveriges grisar föds upp på hemmatillverkat foder, en betydande del av spannmålsbehovet köps in.
Av kalkylen som ni kan klicka fram längre ner framgår att grispriset behöver lyftas med 4,50 SEK/kg i gamla byggnader och 7,50 SEK/kg i nya byggnader för att uppnå 5 % vinst.
Kalkylen är gjord enligt följande: Sveriges veckoslakt 52 000 grisar slaktade v 12 jämfört med 52 000 grisar slaktade i Tyskland v 12. I båda fallen är byggnaderna avskrivna till två tredjedelar och belastas endast med 1/3-dels avskrivningar, vilket är ett felaktigt sätt att räkna. Men det kanske kan vara representativt för det svenska byggnadsbeståndet. Pris efter Jordbruksverkets statistik över faktisk betalning.
Skillnaden mellan länderna ger all anledning att fundera över vilka vägar som ska väljas framåt för att stärka svenskt griskötts konkurrenskraft. Räknat på detta sätt blöder svensk grisproduktion för närvarande med ca 1,1 miljard/år.
Vid en fördelning med 80 % på de 20 % av företagen som står för 80 % av produktionen, betyder det ca
-4,2 miljoner per företag och år, vinstkravet inräknat. Detta går inte länge till.
Kalkylerna hittar ni HÄR. Hämta PDF-

Uppdaterad kalkyl för kostnaden att ta fram en smågris finns HÄR.

Grisnäringen börjar likna SAAB!
Smågrisproduktionen i västra Sverige liknar SAABs situation.
Här är några som går "före": Tranum suggpool slaktas, Dönstorp suggring avveklas. Fler på gång.
Och vad gör jordbruksverket för att höja svensk grisproduktions konkurrensförmåga??? 110418
Bengt Nilsson
Väla, Lidköping

Försöker Danish Crown svälta ut Sveriges grisnäring?
Försöker Danish Crown svälta ut svensk grisproduktion för att ta över marknaden för griskött? Varför säljer inte DC och HKScan, med sina starka exportkanaler, suggkött österut, när svenskt suggkött är hälften så dyrt som tyskt? Grisuppfödarna behöver ta ut en slaktdjursavgift för att själva styra exporten, när inte slakterierna bryr sig!. Mer 110421
Henrik Åkesson
Kristianstad

Ny runda Stellan Ericsson - Rickard Gustafsson, ICA
Rickard Gustafsson, färskvaruchef vid ICA, svarade på Stellan Erikssons inlägg v 15 med att hänvisa till den planerade svenskmärkningen av bl a charkprodukter.
Stellan frågar i nästa brev varför inte ICA inte säljer kött som uppfyller svenska lagar om djurskydd.
-Förklara för mig varför jag skall följa den svenska lagstiftningen men inte Ni?
070-4178710
Läs hela brevväxlingen!


Alla grisproducenter i Sverige !!!!!
Innan ni förhandlar om pris på era grisar, hör efter med andra grisproducenter, så ni ser att ni ligger rätt i prisläget.
Det kommer fattas grisar och då mest smågrisar till hösten. Ta i för kung o fosterland när ni förhandlar! Slakterierna måste pressas hårdare nu.
Varför ska vi grisföretagare ta hela förlusten hela tiden? När får vi se att slakterierna går med förlust år efter år????
Det behövs nya produkter att erbjuda, både halvfabrikat och andra produkter, för att man ska kunna sälja. Men så länge vi bara fortsätter att producera och leverera råvaran nästan gratis, så behöver inte slakterierna ta tag i något av detta.
Exempel: Vi var på Lidl och handlade. Där låg köttfärs i från slakterier runt vår stad. Men gjorde dom någon reklam om att det var från bönderna i närheten? Nej, varför!!!
När vi ska ha återtag från slakteriet, då är det fullt pris minsann som gäller för oss, men inte när det gäller betalning till oss !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Slakteriet tar ut mera pengar vid återtag än vad vi får för grisen per kg. Alltså slakteriet har grisen i 4 dagar och vi har den i 27 veckor och sköter den varje dag. Vem är ineffektiv ????
Är det ingen annan som reagerar ?????
Katarina Löfman
Lidköping, 073-727 55 30


Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 21 april 2011
Senaste uppdatering gjord 27 april 10,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 17

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,50 13,50 13,00 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,30 12,30 12,00 12,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,05 13,90 13,70 13,20
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 11,90 11,90 11,60 11,60
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,10 12,10 11,90 11,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,10 11,10 10,80 10,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 10,75 10,75 10,75 10,75
Scan 75-96,9 9,75 9,75 9,75 9,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 17 v 16 v 15
11,90 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,00 10,00 10,00
22,75 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
12,19 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,37 1,37 1,37
11,65 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,19 Österbottens 77 – 95 euro 1,37 1,37 1,37
13,17 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
21 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,06 Tyskland 1,58 1,55 1,55 1,51 1,51
19 apr jämförbara**
14,91 Spanien - 1,676 1,676 1,676 1,676
14,50 Frankrike - 1,630 1,570 1,523 1,494
14,33 England - 1,611 1,616 1,579 1,534
13,68 Italien - 1,538 1,503 1,506 1,532
13,31 Tyskland - 1,496 1,496 1,456 1,456
13,30 Belgien - 1,495 1,482 1,433 1,433
13,12 Danmark - 1,475 1,475 1,476 1,475
13,19 Tjeckien - - 1,483 1,475 1,437
12,78 Holland - 1,436 1,436 1,398 1,398
12,70 Österrike - 1,427 1,427 1,407 1,407
12,53 Polen - - - 1,408 1,397
12,13 Irland - 1,363 1,324 1,324 1,324
8,90 Sverige - 1,000 0,997 1,003 0,997
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
13,76 EU, medelpris 1,524 1,516 1,506 1,496 1,475
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,00 Spanien 1,662 1,660 1,662 1,662 1,661
14,72 Bulgarien 1,631 1,642 1,651 1,659 1,655
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,620 1,630
14,42 Grekland 1,597 1,597 1,597 1,614 1,614
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,540 1,530 1,489
14,17 Lettland 1,570 1,502 1,510 1,557 1,535
14,05 Litauen 1,556 1,552 1,569 1,557 1,528
13,97 Italien 1,548 1,572 1,573 1,569 1,569
13,97 Luxemburg 1,548 1,547 1,516 1,516 1,502
13,91 Rumänien 1,541 1,542 1,528 1,509 1,493
13,88 England 1,538 1,519 1,517 1,513 1,522
13,84 Österrike 1,533 1,533 1,512 1,512 1,446
13,83 Slovenien 1,532 1,522 1,509 1,464 1,444
13,82 Ungern 1,531 1,507 1,486 1,432 1,434
13,77 Estland 1,525 1,497 1,498 1,497 1,497
13,74 Tjeckien 1,522 1,481 1,474 1,444 1,443
13,64 Finland 1,511 1,526 1,519 1,512 1,505
13,57 Slovakien 1,503 1,500 1,481 1,472 1,470
13,47 Polen 1,492 1,468 1,450 1,419 1,412
13,36 Frankrike 1,480 1,460 1,450 1,450 1,440
12,65 Holland 1,401 1,400 1,381 1,381 1,324
12,64 Belgien 1,400 1,397 1,349 1,363 1,305
12,50 Irland 1,385 1,384 1,384 1,387 1,347
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,376 1,347 1,306
12,34 Sverige 1,367 1,376 1,370 1,377 1,329
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.
Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
20 april
13 april
6 april
30 mars
Utbud
1520
1530
1525
710
Sålda
1520
1530
1525
710
Medelpris, euro
1,62
1,59
1,57
1,57
Lägst
1,60
1,58
1,56
1,56
Högst
1,64
1,60
1,58
1,59
Medelpris, skr
14,41
14,35
14,22
14,02

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,95 kr, galtar 3,75 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,95 6,80 6,80 6,55
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,20 5,20 5,20 5,20
KLS Ugglarps 140- 5,30 5,30 4,80 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,00 - - -
Nyhléns & Hugoson 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Dalsjöfors 58% 4,75 4,75 4,35 4,35
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,75 3,75 3,75 3,50
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
8,33
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,00 7,00 7,00
18,67
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,78
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
4,98
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,56
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,23
ZNVG 56 % euro 1,15 1,13 1,13
Galtar
7,14
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,00 6,00 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund
10,03
10,18
10,34
10,16
10,22
10,35
10,29
Dollar 6,09 6,23 6,34 6,31 6,26 6,44 6,38
Euro 8,90 9,03 9,06 8,93 9,02 9,00 8,82
Dansk 1,19 1,21 1,21 1,19 1,19 1,20 1,18
Norsk 1,14 1,14 1,15 1,13 1,12 1,14 1,14
Yen 7,43 7,46 7,44 7,63 7,75 8,15 7,71
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00 16,00 16,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00 14,00 14,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 13,60 13,60 12,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 370 370 350
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 335 335 315
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 355 355 335
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 332 332 332
Bis Plus 30 kg, marknad - 350 350 350
Bas 30 kg, beräknad - 297 297 297
Bas 30 kg, marknads - 315 315 315
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5 490 490 480 480
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps 2- balans balans balans
Skövde Slakteri - balans brist balans
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - 30 kr
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
247
Basis 7 kg 208 208 213 213 206
418
Basis 30 kg 352 352 359 359 351
253
SPF+Myc 7 kg 213 213 218 218 211
424
SPF+Myc 30 kg 357 357 364 364 356
258
SPF 7 kg 217 217 222 222 215
429
SPF 30 kg 361 361 368 368 360
961
Økologi 30 kg 808 808 813 806 802
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
695
25-kilos 610 610 610 610 610
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
436
25-kg, Priimuus 49 49 49 52 52
Snellmans
525
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
471
ZNVG 28 kg 53 52 52 51 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
10 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
377 EU, medelpris 41,77 41,74 41,58 41,06 41,11
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
556 Italien 61,61 61,56 61,40 60,90 60,90
494 Slovakien 54,72 49,67 55,00 50,22 50,00
476 Sverige 52,74 50,73 52,11 50,99 48,91
465 Tyskland 51,60 51,60 51,40 50,90 50,20
445 Finland 49,33 48,65 50,41 48,01 49,73
436 England 48,37 47,09 47,16 47,16 47,45
388 Tjeckien 42,99 51,91 51,54 51,54 40,54
379 Belgien 42,00 42,00 41,00 41,00 40,00
368 Danmark* 40,77 39,69 39,69 37,68 37,68
361 Spanien 40,01 40,29 42,19 43,12 48,88
345 Estland 38,22 36,91 38,61 49,11 39,92
325 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
319 Ungern 35,33 42,54 36,05 25,90 35,50
395 Luxemburg 32,70 34,60 34,00 33,40 32,90
295 Frankrike 32,00 31,20 30,80 29,80 28,40
243 Polen 26,96 26,12 24,41 23,97 22,65
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 17 v 16 v 15 v 14
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -