Senaste nytt om priser
och marknaden

Tyska priset upp 4 cent, mer väntas
Det tyska priset på slaktgrisar går upp 4 cent v 18. Samtidigt höjdes priset på tyska internetauktionen med 6 cent och drog således ifrån noteringen, trots att det normala är att priserna harmoniseras efter en tid och hamnar på kanske 2 cents skillnad. Ett bra stalltips för närmaste tiden i Tyskland är således fortsatt uppgång.
I Sverige höjer Scan 25 öre till 10 kr och KLS Ugglarps och Dalsjöfors höjer 20 öre till 11,30 kr resp 12,30.
På tal om Scans notering hörde jag i veckan om en grisföretagare som fortfarande producerade grisar för 9,75 kr. Men det var de sista grisarna, nu byter han slakteri och får mer.
Dansk notering stiger 30 danska öre till 10,30 dkr, 12,36 svenska. Danskarna rapporterar god efterfrågan både på butikskött och charkråvara.
Den tröga charkråvaran är även den här veckan hinder för höjning, t ex vid Skövde. Men alla slakterier säger nu att lagren av korvråvara börjar röra på sig, som en följd av det vackra vädret. Det grillas ju mycket korv också i det vackra vårvädret.
Påsken blev en riktig grillhelg och nu ser det ut som om Valborg och 1 maj blir en given grillhelg igen. Det var riktigt tomt på hyllorna i mina närmaste matbutiker efter påskhelgen och det sjönk en hel del även i min egen frys. Jag har nu bestämt mig för att bygga en fast grill för både kol och gasol i trädgården. Jag är trött på att dra grillvagnen fram och tillbaka från garaget! /LG 110429

God efterfrågan skjuter priserna uppåt
Den europeiska marknaden för slaktgrisar är optimistiskt den här veckan. Många länders priser fortsätter stiga märkbart. Italien rapporterar starkaste prishöjningen, efter att ha genomgått en prisnedgång under de senaste veckorna. England har också en tydlig upptrend, följd av Tyskland och med Holland, Österrike och Belgien strax efter. Enda priserna som blev oförändrade i veckan var de spanska, franska och svenska.
Danska noteringen blev också oförändrad och ligger nu precis på samma nivå som holländska. Om Danmark inte höjer nästa vecka, kommer Danmark åter igen att ligga på sista platsen i gruppen av fem största grisländer i Europa. Som följd av prisökningarna i både Holland och Tyskland, minskar prisskillnaden till ledande grislandet Spanien och tvåan Frankrike.
Positiva framtidsutsikter utlovas i de senaste rapporterna från amerikanska lantbruksministeriet. Den globala importen av griskött väntas stiga med 7 %. Bakom dessa prognoser ligger importbehovet från Korea efter mul- och klövsjukan, samt ökad efterfrågan från Kina, samt Japan som skakades av jordbävningen och tsunamin.
Ryssland väntas öka efterfrågan på griskött pga att den väntade expansionen av ryska grisfarmer försvåras. Det är brist på foder, som i sin tur orsakas av brist på nederbörd.
Tendens på tyska marknaden: Efter påsken möttes utbudet av slaktgrisar av stark efterfrågan på griskött. Om vi ser tillbaka på påsken, fick grisuppfödarna en ovanligt fin marknadsfördel: Vädret har inte varit så fördelaktigt för försäljningen av griskött på många år. Temperaturen var osedvanligt hög och försäljningen av grillkött blomstrade. Säsongen för sparris startade samtidigt och även detta medverkade till att priserna går upp. Det väntas en fin höjning av nästa veckas priser. ISN 110427
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Det är fortfarande ett ansträngt läge vad gäller charkråvara, men vi ser nu äntligen en ljusning i den totala grisaffären bland annat till följd av påskens fina väder som satt fart på landets grillar. Scans produktion fortsätter följa plan.
På smågrismarknaden är fortsatt balans, men med vissa geografiska variationer.
Vi vill önska alla en riktigt trevlig Valborgshelg!
Noteringen för gris +25 öre, sugga +25 öre och smågris +10 kr.

KLS Ugglarps
Vecka för vecka möter vi en förbättrad marknadssituation, vilket är glädjande och gör att vi kan höja noteringen. Det är också glädjande att vi under påsken haft en mycket god avsättning i detaljhandeln. Vi arbetar för högtryck med vårt förädlade sortiment och har lanserat viktmärkt bitvac med god efterfrågan.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka för grillprodukterna.
-Grisbranschen börjar likna teko-industrin, det finns inga pengar i branschen. Går det inte att få lönsamhet, så går det inte att driva företag. 20 öre här och 20 där på grispriset förslår inte i nuvarande läge.
-Export är svårt från Sverige, vi är små. Vi har försökt vid tidigare tillfällen att samarbeta om export, men det har inte fungerat.
-Hur ska vi kunna samarbeta om export, när vi inte ens kan tala om för varandra vad vi har för notering?!
-Hur det än blir framöver, kommer slakterierna att drabbas.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Tack vare vädret har försäljningsläget förbättrats, vilket främst gäller kotlett och karré. Industriråvaran ligger relativt oforändrad, men går åt rätt håll.
-Det konsumeras givetvis mycket korv nu i grilltider, men det finns stora mängder korvråvara i frysarna.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Karré och kotlett har dragit i väg och nu går även priserna upp.
-Det är tjatigt, men charkråvaran är fortsatt trög, även om den börjat röra sig.
-Vi har nu haft två veckor med 4 slaktdagar, men nästa är en full vecka. När vi får se utfallet av den tar vi ställning till höjning av grispriset.
-Det har varit ett tufft första kvartal för slakterierna, med enorma fryslager, många överstående och tunga grisar som vi betalat fullt pris för. Det frestar på ekonomin.
-Nu går vi mot brist i stället och på vägen får vi en mer normal situation. Det ser ändå ganska bra ut. Det ljusnar, även om det är långt till bra ekonomi för uppfödarna av grisar. Vi inom slakten skär inte heller guld, om någon tror det.
-Vi har f n ca 400 ton fläsktvåa i frysen och ett par hundra ton annan charkråvara. En del börjar gå på export, samtidigt som det tillverkas mycket korv. Men det fyller på färskt varje vecka och vi måste vakta datumen på det som ligger i frysen. Vi använder varje vecka ca 200 ton till vår egna tillverkning av charkprodukter.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Krisen inom branschen har många ansikten. Frustrationen över lönsamheten kombinerat med oron att vara utan smågrisar till slaktgrisstallet har gett många förfrågningar på importerade smågrisar. Spotmarknaden tar ingen ställning i frågan, men agerar som en handelsplats på en fri (?) marknad.
Svensk smågris (30 kg): 495 kr
Finsk smågris (30 kg): 490 kr
Dansk smågris (30 kg): 545 kr (södra Sverige)
Dansk smågris (7 kg): 285 kr (södra Sverige)
Lönsamheten i Tyskland är på väg upp, varför efterfrågan på smågrisar ökar – därav priset. Med tanke på att produktionskostnaden för en dansk smågris är avsevärt lägre än i Sverige kan man nog säga att vi har sämst lönsamhet i hela EU, kanske i hela världen… Detta i en utsliten produktionsapparat (sett till genomsnittlig medelålder)!
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: Det har varit påsk med mer konsumtion av nöt och får, men nu kommer grillsäsongen. Den innebär ökat intresse för griskött.
-Vi har något överskott på smågrisar, men slakten är i balans.
Jag tillönskar alla en glad, solig och trygg Valborg och 1 maj.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Veckan har varit enl plan. I och med korta veckorna har vi en litet grisboll som vi rullar framför oss.
-Grillvädret har gjort att efterfrågan på griskött för grillen ökat betydligt.

Danish Crown
Vi är nu förbi påsken och kunderna ska fylla upp sina lager med kött. Kombinerat med det varma vårvädret, har detta gett avsättningen och priserna ett lyft.
Vi ser positivt marknad för skinka, kotlett, bog och produktionskött i Europa.
På marknaderna i tredje land är Japan lugnt, medan det är god efterfrågan från Kina som följd av delvis stängning av inkörsporten från Hongkong.
Korea är för närvarande lite avvaktande med anledning av att kontrakten håller på att förnyas.
Avsättningen för suggkött är oförändrad.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Med anledning av flera inslag i ATL idag gör Sveriges Grisföretagare följande kommentar.
Varken omtaget att vända svensk grisproduktion eller beräkningen av skillnader i kostnader för olika djurskyddslagstiftningar är några hemliga dokument. Tvärtom har Sveriges Grisföretagare kommunicerat ut dess innehåll vid ett stort antal tillfällen. Omtaget ligger ute på Sveriges Grisföretagares hemsida som du når genom att klicka HÄR. Om tidningen som kallar sig lantbrukets affärstidning har svårt att förstå siffrorna och dess konsekvenser är Sveriges Grisföretagare ett telefonsamtal bort och kan hjälpa till med den biten.
När det gäller danska lantbrukares vilja att etablera sig i Sverige kan konstateras att den lyser med sin frånvaro. Med tanke på hur danska lantbrukare etablerat grisproduktion i flera olika länder, både inom och utanför Europa, verkar det konstigt att de undvikit Sverige om lönsamheten är så god här som görs gällande i ATL.
I samma tidning säger Eskil Erlandsson att branschen inte kommit med några lagliga sätt som skulle bidra till att vända situationen för grisföretagen. Först måste klargöras att Sveriges Grisföretagare aldrig haft ambitionen att komma med olagliga förslag. Har det skett, vilket vi inte känner till, är SGF de första att beklaga det. Oavsett hur det är med den saken, så har Sveriges Grisföretagare kommit med ett stort antal förslag.
Vi kan inte dra alla i detta forum, men några få som skulle kunna införas omedelbart och dessutom retroaktivt vill vi framföra:
• Kostnaden för veterinära tjänster på slakterierna är enligt EUs miniminivå 1 € per gris. I Sverige är kostnaden mer än dubbelt så hög och en höjning med 4,5 % är redan varslad inför 2012. Denna skulle Eskil Erlandsson kunna sänka till miniminivån, retroaktivt från exempelvis sekelskiftet.
• Energiskattereduktionen, som idag utgör ca 0,15 SEK/kg griskött, skulle kunna utökas ordentligt. Också det skulle sannolikt kunna göras retroaktivt. Just denna åtgärd sker i stor skala i Tyskland, men omvänt genom att grisföretagare ersätts för biogasproducerad el till ett pris lång över gällande marknadspris, dessutom över 20 år från investeringstillfället!
• Eskil Erlandsson skulle kunna redogöra för hur ett upphandlingsförfarande med förfrågningsunderlag ska se ut för att hålla och inte bli föremål för överklagande (offentlig upphandling). Det skulle kunna gjorts förslagsvis i samband med lanseringen av Matlandet Sverige i förra mandatperioden.
• Sveriges Grisföretagare har lyft ett stort antal beräkningar, vilka påvisar svensk grisproduktions positiva samhällspåverkan, vilket skulle kunnat motivera insatser av typen Rut och Rot, fullt lagligt.
• Vidare har Eskil Erlandsson haft fem år på sig att se över de kostnader som är specifika för svensk grisproduktion och som inte är att hänskjuta till EU-direktiv.
• Med tanke på Eskil Erlandssons bakgrund går det kanske att tänka sig att han förberett sig på posten som minister inom sitt område genom att studera den 40 år långa utförslöpa som svensk livsmedelsproduktion befinner sig i redan innan han tillträdde som minister. Att det skulle vara en överraskning och att branschen inte kommit med förslag som Landsbygdsministern säger i ATL, är ett påhopp på branschen som går för långt. Ministern har försetts med väldigt mycket material, beräkningar och förslag senste året.

Jämför kalkyler över svensk och tysk produktion. Hämta PDF.

Uppdaterad kalkyl för kostnaden att ta fram en smågris finns HÄR.

Försöker Danish Crown svälta ut Sveriges grisnäring?
Försöker Danish Crown svälta ut svensk grisproduktion för att ta över marknaden för griskött? Varför säljer inte DC och HKScan, med sina starka exportkanaler, suggkött österut, när svenskt suggkött är hälften så dyrt som tyskt? Grisuppfödarna behöver ta ut en slaktdjursavgift för att själva styra exporten, när inte slakterierna bryr sig!. Mer 110421
Henrik Åkesson
Kristianstad

Ny runda Stellan Ericsson - Rickard Gustafsson, ICA
Rickard Gustafsson, färskvaruchef vid ICA, svarade på Stellan Erikssons inlägg v 15 med att hänvisa till den planerade svenskmärkningen av bl a charkprodukter.
Stellan frågar i nästa brev varför inte ICA inte säljer kött som uppfyller svenska lagar om djurskydd.
-Förklara för mig varför jag skall följa den svenska lagstiftningen men inte Ni?
070-4178710
Läs hela brevväxlingen!


Alla grisproducenter i Sverige !!!!!
Innan ni förhandlar om pris på era grisar, hör efter med andra grisproducenter, så ni ser att ni ligger rätt i prisläget.
Det kommer fattas grisar och då mest smågrisar till hösten. Ta i för kung o fosterland när ni förhandlar! Slakterierna måste pressas hårdare nu.
Varför ska vi grisföretagare ta hela förlusten hela tiden? När får vi se att slakterierna går med förlust år efter år????
Det behövs nya produkter att erbjuda, både halvfabrikat och andra produkter, för att man ska kunna sälja. Men så länge vi bara fortsätter att producera och leverera råvaran nästan gratis, så behöver inte slakterierna ta tag i något av detta.
Exempel: Vi var på Lidl och handlade. Där låg köttfärs i från slakterier runt vår stad. Men gjorde dom någon reklam om att det var från bönderna i närheten? Nej, varför!!!
När vi ska ha återtag från slakteriet, då är det fullt pris minsann som gäller för oss, men inte när det gäller betalning till oss !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Slakteriet tar ut mera pengar vid återtag än vad vi får för grisen per kg. Alltså slakteriet har grisen i 4 dagar och vi har den i 27 veckor och sköter den varje dag. Vem är ineffektiv ????
Är det ingen annan som reagerar ?????
Katarina Löfman
Lidköping, 073-727 55 30


Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 29 april 2011
Senaste uppdatering gjord 3 maj 11,45
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 18

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,50 13,50 13,50 13,00
Skövde Slakteri 72-99,9 12,00 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,50 12,30 12,30 12,00
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 14,05 13,90 13,70
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 12,10 11,90 11,90 11,60
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,30 12,10 12,10 11,90
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,30 11,10 11,10 10,80
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,00 10,75 10,75 10,75
Scan 75-96,9 10,00 9,75 9,75 9,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 18 v 17 v 16
12,36 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,00 10,00
22,75 Nortura 71,1–77,0a nkr 19,96 19,96 19,96
12,28 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,37 1,37 1,37
11,75 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,28 Österbottens 75 – 93 euro 1,37 1,37 1,37
13,27 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
29 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,53 Tyskland 1,62 1,58 1,55 1,55 1,51
27 apr jämförbara**
15,03 Spanien - 1,676 1,676 1,676 1,676
14,66 Frankrike - 1,635 1,630 1,570 1,523
14,88 England - 1,659 1,611 1,616 1,579
14,09 Italien - 1,582 1,538 1,503 1,506
13,68 Tyskland - 1,526 1,496 1,496 1,456
13,62 Belgien - 1,519 1,495 1,482 1,433
13,23 Danmark - 1,475 1,475 1,475 1,476
13,81 Tjeckien - - 1,540 1,483 1,475
13,23 Holland - 1,475 1,436 1,436 1,398
13,07 Österrike - 1,458 1,427 1,427 1,407
13,18 Polen - - - 1,470 1,408
12,22 Irland - 1,363 1,363 1,324 1,324
9,05 Sverige - 1,009 1,000 0,997 1,003
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
10 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
13,76 EU, medelpris 1,524 1,516 1,506 1,496 1,475
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,00 Spanien 1,662 1,660 1,662 1,662 1,661
14,72 Bulgarien 1,631 1,642 1,651 1,659 1,655
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,620 1,630
14,42 Grekland 1,597 1,597 1,597 1,614 1,614
14,18 Tyskland 1,571 1,550 1,540 1,530 1,489
14,17 Lettland 1,570 1,502 1,510 1,557 1,535
14,05 Litauen 1,556 1,552 1,569 1,557 1,528
13,97 Italien 1,548 1,572 1,573 1,569 1,569
13,97 Luxemburg 1,548 1,547 1,516 1,516 1,502
13,91 Rumänien 1,541 1,542 1,528 1,509 1,493
13,88 England 1,538 1,519 1,517 1,513 1,522
13,84 Österrike 1,533 1,533 1,512 1,512 1,446
13,83 Slovenien 1,532 1,522 1,509 1,464 1,444
13,82 Ungern 1,531 1,507 1,486 1,432 1,434
13,77 Estland 1,525 1,497 1,498 1,497 1,497
13,74 Tjeckien 1,522 1,481 1,474 1,444 1,443
13,64 Finland 1,511 1,526 1,519 1,512 1,505
13,57 Slovakien 1,503 1,500 1,481 1,472 1,470
13,47 Polen 1,492 1,468 1,450 1,419 1,412
13,36 Frankrike 1,480 1,460 1,450 1,450 1,440
12,65 Holland 1,401 1,400 1,381 1,381 1,324
12,64 Belgien 1,400 1,397 1,349 1,363 1,305
12,50 Irland 1,385 1,384 1,384 1,387 1,347
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,376 1,347 1,306
12,34 Sverige 1,367 1,376 1,370 1,377 1,329
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.
Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
27 april
20 april
13 april
6 april
Utbud
1368
1520
1530
1525
Sålda
1368
1520
1530
1525
Medelpris, euro
1,68
1,62
1,59
1,57
Lägst
1,66
1,60
1,58
1,56
Högst
1,69
1,64
1,60
1,58
Medelpris, skr
15,06
14,41
14,35
14,22

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,20 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 17 v 16 v 15
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,20 6,95 6,80 6,80
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,20 5,20 5,20
KLS Ugglarps 140- 5,60 5,30 5,30 4,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,10 8,00 - -
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 5,80 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Dalsjöfors 58% 5,25 4,75 4,75 4,35
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 3,75 3,75 3,75
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
8,64
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,00 7,00
18,67
Nortura Fri vikta nkr 16,38 16,38 16,38
Finland
5,83
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,02
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,62
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,43
ZNVG 56 % euro 1,17 1,15 1,13
Galtar
7,44
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,00 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
10,10
10,03
10,18
10,34
10,16
10,22
10,35
Dollar 6,04 6,09 6,23 6,34 6,31 6,26 6,44
Euro 8,97 8,90 9,03 9,06 8,93 9,02 9,00
Dansk 1,20 1,19 1,21 1,21 1,19 1,19 1,20
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,15 1,13 1,12 1,14
Yen 7,40 7,43 7,46 7,44 7,63 7,75 8,15
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 19 v 18 v 17 v 16
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00 16,00 16,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,00 14,00 14,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,20 13,60 13,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380 370 370
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345 335 335
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365 355 355
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 343 332 332
Bis Plus 30 kg, marknad - 360 350 350
Bas 30 kg, beräknad - 308 297 297
Bas 30 kg, marknads - 325 315 315
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 495 495 490 480
Finsk smågris 30 kg 490 490
Dansk smågris 30 kg6 545 545
Dansk smågris 7 kg6 285 285 - -
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans brist brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans brist
Dalsjöfors Slakteri - balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
261
Basis 7 kg 218 208 208 213 213
438
Basis 30 kg 365 352 352 359 359
267
SPF+Myc 7 kg 223 213 213 218 218
444
SPF+Myc 30 kg 370 357 357 364 364
272
SPF 7 kg 227 217 217 222 222
448
SPF 30 kg 374 361 361 368 368
981
Økologi 30 kg 818 808 808 813 806
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
695
25-kilos 610 610 610 610 610
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
439
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 52
Snellmans
529
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
481
ZNVG 28 kg 54 53 52 52 51
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
10 apr Land v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Skr euro euro euro euro euro
377 EU, medelpris 41,77 41,74 41,58 41,06 41,11
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
556 Italien 61,61 61,56 61,40 60,90 60,90
494 Slovakien 54,72 49,67 55,00 50,22 50,00
476 Sverige 52,74 50,73 52,11 50,99 48,91
465 Tyskland 51,60 51,60 51,40 50,90 50,20
445 Finland 49,33 48,65 50,41 48,01 49,73
436 England 48,37 47,09 47,16 47,16 47,45
388 Tjeckien 42,99 51,91 51,54 51,54 40,54
379 Belgien 42,00 42,00 41,00 41,00 40,00
368 Danmark* 40,77 39,69 39,69 37,68 37,68
361 Spanien 40,01 40,29 42,19 43,12 48,88
345 Estland 38,22 36,91 38,61 49,11 39,92
325 Portugal 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
319 Ungern 35,33 42,54 36,05 25,90 35,50
395 Luxemburg 32,70 34,60 34,00 33,40 32,90
295 Frankrike 32,00 31,20 30,80 29,80 28,40
243 Polen 26,96 26,12 24,41 23,97 22,65
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 18 v 17 v 16 v 15
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -