Senaste nytt om priser
och marknaden

Oförklarligt att svenska priserna inte stiger!?
I Finland höjde slakterierna grispriserna för några veckor sedan, för att hjälpa uppfödarna med att förbättra kalkylerna något. Nu vecka 19 backar både Atria och HK och säger att man inte får ut de förväntade priserna från marknaden. Grispriserna sänks 2 - 4 cent.
I Sverige förväntar vi också att priserna ska stiga, när vi är inne i grillsäsongen. Det blev ett par tioöringar förra veckan och vi väntade mer den här veckan. Men det ser inte ut att bli något.
Det är stor oro bland grisföretagarna när inget händer med grispriset och nu talar man om att ordna opinionsmöten och införa aktioner. En del har redan agerat privat.
Många har med förnyad kraft försökt att analysera varför vi i Norden får så dåligt betalt för slaktgrisarna, när kollegerna i hela övriga Europa får prisökningar nästan varje vecka. Det europeiska medelpriset på slaktgrisar var 14,19 kr (minus 7 % för huvud, m m) v 17. Svenska priset var samma vecka 12,63, dvs 1,56 kr lägre. EUs medelpris har gått upp oavbrutet under 15 veckor!!!
I Tyskland var priset 14,82 skr, dvs 2,19 skr högre än svenska v 17. Det är från Tyskland våra svenska (och finska) slaktare ofta säger att importerade grisköttet kommer ifrån. Hur är detta möjligt när tyska grisar är så mycket dyrare än i Sverige? Fungerar inte marknadsekonomin? Även danskt griskött är dyrare än svenskt. Enligt EUs tabell ligger danska grisar på 12,42 skr v 17, men då ska minst en svensk krona läggas till detta pris, eftersom efterlikviden är i den storleken varje år.
Kan importteorin om vårt dåliga grispris vara sann? Att tyskt billigt griskött väller in i landet? Jag slog upp SCBs statistik. Än syns endast importsiffrorna i SCBs statistik för januari i år. Där kan vi se att importen av griskött var 8 200 000 kilo totalt i januari, medan den samma tid i fjol var 8 800 000 kg. Alltså hade importen i januari i år minskat 600 000 kg. Samtidigt har svenska exporten ökat 400 000 kg.
Under helåret 2010 ökade importen av griskött med 10 700 000 kg jämfört med 2009 och landade på 121 100 000 kg. Det är mycket och är lika stor volym som nötkött. Samtidigt exporterade vi 1 700 000 kg mer 2010 än 2009. Förmodligen fick vi dåligt betalt för det vi exporterade, vilket tryckte grispriset.
Det är svårt att förstå, att fjolårets ökning av importen kunnat haverera hela svenska prisbilden på slaktgrisar.
Vad gäller importen i januari, kan det knappast vara sant att tyskt billigt kött väller in i landet mer än vanligt och trycker ner grispriset. Billigt kan det vara, kanske som en följd av dioxinskandalen, men det väller inte in. Inte mer, utan mindre, än i januari 2010.
En del som söker svaret på varför vi har Europas sämsta grispris, har konspirationsteorier. Försöker Danmark, eller Tyskland, medvetet konkurrera ut svenska grisföretagarna? Rapporteras rätt siffror in, så att rapporterna inte blir fel? Köper handeln importkött för att trycka ner svenska prisbilden? Osv.
Allt kan givetvis hända, men det borde knappast vara möjligt med någon organiserad aktion för att sänka svensk grisproduktion. Finland har f ö samma situation. Svensk grisproduktion är visserligen mycket sårbar, med de höga extra kostnader vi har för det politikerna lagstiftat om. (Det saknas en viktig lag i den svenska lagboken. Den skulle förbjuda politiker att besluta om det som inte är finansierat. Då har vi kanske inte stått här med världens grisproduktions Svarte Petter!)
Det är mycket billigare att producera i många andra länder. Läs notisen om danskar som investerat i grisproduktion i öst. Där gav grisarna sina ägare 11 kr av varje omsatt hundralapp 2010. Detta trots griskris i världen och bottennapp i svensk grisnäring.
Samma funderingar om importteorin har Katarina Gillblad, Agronomics. Hon har dessutom hittat importsiffrorna för februari och säger att det inte heller den månaden finns några tecken på att tyskt kött väller in. Hon undrar hur den här "sanningen" kunnat etablerats och vem som tjänar på den. Hon säger att importen från Tyskland ökat marginellt de två första månaderna och att importen från Danmark minskat dramatiskt.
Per Karlsson, Sveriges Grisföretagare, försöker också söka sanningen och kräver att slakterierna förklarar sig i nästa @-GRIS.
Katarina Gillblad menar att enda naturliga förklaringen till att priset på en råvara sjunker, samtidigt som tillgången minskar, är att efterfrågan sjunker ännu mer.
Enligt Scan, vid presskonferensen om Rapsgrisen nyligen, stiger konsumtionen av griskött och har aldrig varit så hög som nu.
Vi är många som undrar och ser fram emot spännande förklaringar. /LG 110406

Prisrallyt för slaktgrisar i EU fortsäter
Rallyt för priserna på de europeiska slaktgrisarna fortsätter denna vecka. De flesta priser har fortfarande kvar visst utrymme för att flytta sig uppåt. Belgien blev ledande denna vecka med sin höjning med 5 cent. Efter fem håglösa veckor i Danmark, höjdes priserna märkbart och Danmark undvek därmed i sista minuten att halka ner på listan över de fem grisrikaste länderna i EU. Det holländska priset ligger nu precis bakom Danmark.
Det är stor besvikelse i Tyskland denna vecka, där priset gick upp med endast 4 cent. Det var mindre än väntat.
För första gången sedan vecka 10, steg det spanska priset. Men med en hårsmån missade man 1,70 € och landade på 1,698 €. Som resultat av väl balanserad marknad i Frankrike, blev priset oförändrat. I Tjeckien sjunker grisproduktionen. Det var 4,7 % färre grisar till slakt första kvartalet 2011.
Trend för tyska marknaden: Utbudet av slaktgrisar gick upp under helgen, men de försvann snabbt i början av veckan. Även om tyska slakterierna som vanligt anser sig ha svårt att betala tillägg till sina uppfödare, väntas efterfrågan på griskött fortsätta vara god. Slakterierna vill ha en paus i prishöjningarna, men uppfödarna anser att de bör fortsätta uppåt. ISN 110503








Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Marknaden för griskött ser allt bättre ut och Scans försäljning börjar ta fart i takt med grillsäsongen. Just nu är det extra viktigt att vi alla hjälps åt att möta konsumenternas ökade efterfrågan på griskött i butik, så att det svenska grisköttet inte byts ut mot import eller andra alternativ.
I år ser vi en extra spännande och unik grillsäsong framför oss, bland annat till följd av att Scan och Ica inlett ett helt nytt samarbete kring grillen med allt från olika butiksaktiviteter, gemensamma kampanjer till event med grillandslaget, etc.
På smågrismarknaden har vi balans mellan tillgång och efterfrågan. Noteringen för gris, sugga och smågris oförändrad.

KLS Ugglarps
Marknadssituationen är oförändrad jämfört med föregående vecka. Den positiva trend som vi upplevde då ser ut att hålla i sig. Vi arbetar fortsatt för högtryck med vårt förädlade sortiment.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det har varit en normal vecka. Grisprodukterna har gått någorlunda.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Larsson: -Det är mindre slakt anmäld till nästa vecka, 5500 grisar mot 6200 normalt.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: -Jag är nyss hemkommen från studiebesök hos danska smågrisföretagare. Ett exempel: 1 200 suggor, 38 – 39 000 sålda 7-kilos grisar. Ägaren ansåg att den senaste höjningen till 10,30 DKK gjorde att företaget gick runt igen.
-Intressant – speciellt med tanke på att Jordbruksverket anser att svenska djurskyddslagstiftningen är gratis, eller till och med ger en vinst.
-Den vikande svenska produktionen talar sitt tydliga språk!
 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Vi hade förväntat oss att få ut mer pengar från finska marknaden så är års, men vi får inte detta. Vi måste sänka grispriset med 4 cent.
-Det gör ett svårt läge för finska uppfödare ännu svårare, eftersom foder och energi är höga kostnadsposter för för producenterna.
-Jag tror största bekymret är att industrin och producenterna hamnat i ett underläge mot marknaden, där det inte går att få ut av konsumenterna det vi borde ha.

HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Det är stort utbud av griskött på finska marknaden och konkurrensen från importkött är svår. Därför måste vi sänka de vanliga slaktgrisarna 2 cent och rybsgrisarna 3 cent. Smågrisarna sänks 2 €.
-Slakten är normal och i balans. Smågrisarna visar överskott. Överskott är vanligt så här års under vårbruket, när lantbrukarna prioriterar arbetet med växtodlingen.

Danish Crown
Den europeiska marknaden har stabiliserat sig efter påsk och vi ser en stabil efterfrågan på styckningsdetaljer. Efter den varma påsken har temperaturen sjunkit till mer normal nivå. Samma gäller efterfrågan på grillprodukter, dvs kotlett, karré, charkråvara, osv.
I England är försäljningen av bacon stabil, men utvecklingen av valutan går inte vår väg. Samma gäller våra transatlantiska marknader, där dollarkursen är den lägsta på fler år. Japan köper stabila volymer, medan den kinesiska marknaden fortsatt är god vad gäller försäljningen direkt in till Kina. Försäljningen till Hongkong är däremot mycket instabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare

Sveriges Grisföretagare
Per Karlsson: -Veckans kommentar vänder sig endast till slaktindustrin, trots både konkurrensverkets rapport och kommande lättnader för export till Norge.
-Ännu en vecka med prishöjningar i stora dela av Europa, utan att det händer något med priserna i Sverige. Sveriges Grisföretagare har vid flera tillfällen efterlyst förklaring från industrin, vad som händer/inte händer. Slakterierna måste kommunicera varför prishöjningar sitter så hårt inne.
-Det enda som hörs är att man jobbar för högtryck, vilket inte hjälper om det inte leder till höjda priser.
-Alla Sveriges grisföretag måste få en ordentlig förklaring i nästa veckas @-gris. Nu har 18 veckor av tysthet förflutit, nu måste det bli ändring på det.

Jämför kalkyler över svensk och tysk produktion. Hämta PDF.

Uppdaterad kalkyl för kostnaden att ta fram en smågris finns HÄR.


Vi ska inte ha betalt, enligt marknaden!
Du LG frågar i @-GRIS v 19 om inte marknaden funkar.
-Visst gör den det, vi säljer ju våra produkter innan priset är satt. Och då ser ju marknaden till att vi inte får något betalt.
-Kan man inte säga nej till en affär (det kan man inte när suggan är seminerad, osv....) då är man illa ute, enl rådande marknadskrafter.
Mats Lindh
Säffle

Alla debattinlägg är inlagda HÄR, för att göra dem mer överskådligare.


(Här kan du som har ytterligare kommentarer till grismarknaden, vem som helst, göra dina inlägg! Maila till gris@agrar.se)

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 6 maj 2011
Senaste uppdatering gjord 11 maj 8,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 19

Partipriset
Scans partipris är från 7 mars
18,72 kr, en sänkning med 75 öre. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.



Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 19 v 18 v 17 v 16
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,50 13,50 13,50 13,50
Skövde Slakteri 72-99,9 12,20 12,00 12,00 12,00
Dahlbergs 71-96,9 12,50 12,50 12,30 12,30
Spotmarknaden Sva 75-100 13,90 13,90 14,05 13,90
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 12,10 12,10 11,90 11,90
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 12,30 12,30 12,10 12,10
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 11,30 11,30 11,10 11,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla 11,00 11,00 10,75 10,75
Scan 75-96,9 10,00 10,00 9,75 9,75
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är vad marknaden indikerar just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 19 v 18 v 17
12,46 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,30 10,30 10,00
23,18 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,34 20,34 19,96
12,10 HK Agri rybsgris 75 – 96,5b euro 1,34 1,37 1,37
11,64 HK Agri grund 75 – 96,5b euro 1,29 1,31 1,31
12,00 Österbottens 75 – 93 euro 1,33 1,37 1,37
13,36 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- -l - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
6 maj Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,62 Tyskland 1,62 1,62 1,58 1,55 1,55
3 maj jämförbara**
15,33 Spanien - 1,698 1,676 1,676 1,676
14,76 Frankrike - 1,635 1,635 1,630 1,570
14,69 Italien - 1,627 1,582 1,538 1,503
14,61 England - 1,618 1,659 1,611 1,616
14,16 Belgien - 1,569 1,519 1,495 1,482
14,14 Tyskland - 1,566 1,526 1,496 1,496
13,94 Tjeckien - - 1,544 1,540 1,483
13,68 Danmark - 1,516 1,475 1,475 1,475
13,66 Holland - 1,513 1,475 1,436 1,436
13,44 Österrike - 1,489 1,458 1,427 1,427
13,24 Polen - - - 1,467 1,470
12,30 Irland - - 1,363 1,363 1,324
9,31 Sverige - 1,032 1,009 1,000 0,997
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
14,19 EU, medelpris 1,572 1,549 1,545 1,524 1,516
-
16,43 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
15,17 Portugal 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
15,06 Spanien 1,668 1,660 1,662 1,662 1,660
14,82 Tyskland 1,642 1,601 1,591 1,571 1,550
14,74 Bulgarien 1,633 1,632 1,633 1,631 1,642
14,69 Litauen 1,627 1,609 1,580 1,556 1,552
14,62 Italien 1,620 1,585 1,550 1,548 1,572
14,61 Lettland 1,619 1,590 1,549 1,570 1,502
14,60 Luxemburg 1,617 1,591 1,591 1,548 1,547
14,53 Cypern 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610
14,39 Rumänien 1,594 1,594 1,558 1,541 1,542
14,27 Tjeckien 1,581 1,579 1,538 1,522 1,481
14,26 Frankrike 1,580 1,520 1,520 1,480 1,460
14,23 Österrike 1,576 1,553 1,547 1,533 1,533
14,15 Ungern 1,567 1,557 1,531 1,531 1,507
14,13 England 1,565 1,553 1,548 1,538 1,519
14,07 Slovenien 1,559 1,534 1,540 1,532 1,522
14,00 Grekland 1,551 1,551 1,560 1,560 1,597
13,96 Polen 1,547 1,539 1,547 1,492 1,468
13,90 Slovakien 1,540 1,544 1,523 1,503 1,500
13,89 Estland 1,539 1,559 1,543 1,525 1,497
13,83 Finland 1,532 1,500 1,524 1,511 1,526
13,35 Belgien 1,479 1,442 1,448 1,400 1,397
13,25 Holland 1,468 1,439 1,438 1,401 1,400
12,87 Irland 1,426 1,420 1,385 1,385 1,384
12,63 Sverige 1,399 1,396 1,375 1,367 1,376
12,42 Danmark* 1,376 1,376 1,396 1,376 1,376
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.



Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
4 maj
27 april
20 april
13 april
Utbud
1420
1368
1520
1530
Sålda
1420
1368
1520
1530
Medelpris, euro
1,66
1,68
1,62
1,59
Lägst
1,64
1,66
1,60
1,58
Högst
1,67
1,69
1,64
1,60
Medelpris, skr
14,98
15,17
14,41
14,35

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 7,20 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 19 v 18 v 17 v 16
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 7,20 7,20 6,95 6,80
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 5,50 5,50 5,50 5,50
Scan 140- 5,45 5,45 5,20 5,20
KLS Ugglarps 140- 5,60 5,60 5,30 5,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 8,10 8,10 8,00 -
Nyhléns & Hugoson 140- 6,05 6,05 5,80 5,80
Skövde 140- 4,30 4,30 4,30 4,30
Dalsjöfors 58% 5,25 5,25 4,75 4,75
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 4,00 3,75 3,75
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,00 2,00 2,00 2,00
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 19 v 18 v 17
8,71
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,20 7,20 7,00
19,32
Nortura Fri vikta nkr 16,95 16,38 16,38
Finland
5,86
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,05
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,56 0,56
7,67
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
10,56
ZNVG 56 % euro 1,17 1,17 1,15
Galtar
7,50
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,20 6,20 6,00
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 18 v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Pund
10,04
10,10
10,03
10,18
10,34
10,16
10,22
Dollar 6,07 6,04 6,09 6,23 6,34 6,31 6,26
Euro 9,03 8,97 8,90 9,03 9,06 8,93 9,02
Dansk 1,21 1,20 1,19 1,21 1,21 1,19 1,19
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,14 1,15 1,13 1,12
Yen 7,56 7,40 7,43 7,46 7,44 7,63 7,75
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 20 v 19 v 18 v 17
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 16,00 16,00 16,00
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 15,50 15,50 15,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 14,50 14,00 14,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 14,20 14,20 13,60
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 380 380 370
Dalsjöfors Bas, 30 kg - 345 345 335
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 - 365 365 355
SLS (Scan)
Bis Plus 30 kg, beräkn. - 343 343 332
Bis Plus 30 kg, marknad - 360 360 350
Bas 30 kg, beräknad - 308 308 297
Bas 30 kg, marknads - 325 325 315
Nyavvanda, 9 kg - - - -
KRAV, 30 kg - - - -
Scan Ekologisk - - - -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
Svensk smågris 30 kg5 495 495 495 490
Finsk smågris 30 kg 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 545 545 545
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 -
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - balans balans brist
KLS Ugglarps - balans balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
Dalsjöfors Slakteri - - balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans balans balans
Ginsten - balans balans balans
-
MarknadsavdragM
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 19 v 18 v 17 v 16 v 15
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
263
Basis 7 kg 218 218 208 208 213
441
Basis 30 kg 365 365 352 352 359
269
SPF+Myc 7 kg 223 223 213 213 218
447
SPF+Myc 30 kg 370 370 357 357 364
274
SPF 7 kg 227 227 217 217 222
452
SPF 30 kg 374 374 361 361 368
989
Økologi 30 kg 818 818 808 808 813
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
718
25-kilos 630 610 610 610 610
LSO (HKScan) euro euro euro euro euro
424
25-kg, Priimuus 47 49 49 49 49
Snellmans
532
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
487
ZNVG 28 kg 54 54 53 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
1 maj Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr euro euro euro euro euro
383 EU, medelpris 42,52 42,22 42,73 41,77 41,74
-
722 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
579 Tjeckien 64,18 46,16 56,49 42,99 51,91
557 Italien 61,79 61,61 61,61 61,61 61,56
501 Sverige 55,56 54,32 53,30 52,74 50,73
493 Slovakien 54,67 54,83 60,90 54,72 49,67
478 Tyskland 53,00 52,50 52,70 51,60 51,60
445 England 49,33 48,88 48,88 48,37 47,09
443 Finland 49,16 46,94 49,44 49,33 48,65
401 Belgien 44,50 43,50 43,00 42,00 42,00
373 Ungern 41,41 38,59 48,25 35,33 42,54
360 Danmark* 39,96 39,96 40,76 40,77 39,69
339 Estland 37,55 37,33 40,92 38,22 36,91
334 Spanien 36,99 39,24 39,46 40,01 40,29
325 Holland 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
312 Frankrike 34,60 33,40 33,40 32,00 31,20
288 Portugal 32,00 32,00 36,00 36,00 36,00
266 Polen 29,51 29,09 27,87 26,96 26,12
250 Luxemburg 27,70 21,70 30,30 32,70 34,60
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.

Avelsgyltor
Säljare Ålder v 19 v 18 v 17 v 16
Spotmarknaden 5,5 mån - - - -