Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

OBS! Det har varit problem att sända @-GRIS i kväll, 20 januari.
När Allteles support öppnade 21 januari kl 10 fick jag en alternativ serveradress, som jag nu försökt skicka via.
Datera upp @-GRIS via länken ovan, eller via www.grisportalen.se
om mailet trots allt hittar fram och ev inte är i fullt läsbart tillstånd.
LG

Tyskland höjer (tillbaka) 80 öre vecka 4
Kan man lita på tyska grispriserna? ISN antyder den här veckan att några stora tyska slakterier har äventyrat trovärdigheten i det tyska systemet för prissättningen av slaktgrisar. Och att detta kan vara till men även för flera andra länders grispriser. Säkerligen även svenska. Bl a Vion sänkte priset ensidigt för ett par veckor sedan, trots hygglig balans på marknaden, varefter officiella priset trycktes ner. Nu tvingar marknaden upp priset igen, pga brist på griskött.
Det är inte första gången vi ser spår av det ställningskrig som förs mellan grisföretagare och slakterier i Tyskland. Slakterierna vinner ibland kampen. Nu vet vi att tyska grispriset återgått till 1,55 € efter ett par veckor, eller till det pris som var vecka 1.
I Sverige händer inte mycket just nu, inte mer än att svenska grisuppfödarna nu får sämre betalt än de finländska kollegerna, enligt EUs jämförelse av faktiska grispriser (OBS att vissa korrigeringar måste göras för att du ska kunna jämföra med dina egna). HKs grispris stiger med ännu en cent v 4.
Veckans händelse handlar om avel och är att Norsvin sagt upp avtalet med Nordic Genetics om yorkshireaveln. Norrmännen är inte nöjda nu heller med NGs ägare, som inte satsar tillräckligt på forskning och utveckling av rasen. Norsvin har därför i stället valt samarbete med holländska ToPigs, ett föreningsägt avelsbolag för ett mer långsiktigt samarbete. 2013 kommer vi därför att få holländsk yorkshire i Sverige. Meddelandet om avtalet kan du läsa här. Huruvida NG kommer att köpa de holländska generna står öppet, förhandlingar pågår, men de kommer i alla fall in via Avelspoolen.
NG ska dock fortsätta satsa på den svenska yorkshiren och söka samarbetspartners i andra länder.
Jag lägger också ut en dokumentation om värderingen av riskerna med import från Holland, som norska Veterinærinstituttet gjort, bl a därför att ämnet grisimport söder ifrån är lika kontroversiellt inom svensk grisnäring, som det Håkan Juholt säger i svensk politik.
Två genetiska val av yorkshire kanske också skärper skillnaderna mellan våra avelsbolag, igen. F n använder båda våra svenska avelsbolag svensk yorkshire och norsk lantras, Avelspoolen duroc som faderras och QG/NG hampshire. Om ett år har i varje fall Avelspoolen med största sannolikhet holländsk yorkshire.
Om ämnet import kan även sägas att QG nu har dansk duroc på svensk mark, enligt uppgift för att testa de importtillstånd och tillhörande restriktioner som svenska veterinära myndigheter ställt upp för genimport. Men dansk import är som bekant inget nytt förslag från Scan och QG.
Till slut några milstolpar för avelsarbetet över gränserna till Norge och Danmark, samt QGs ordförande Hans Christer Palmers rimmade önskan inför samarbetet Sverige-Norge 2006: -Internationellt samarbete är vårt hopp - om inget virus sätter stopp!
Det kan finnas många slag av "virus" som sätter stopp, inte enbart veterinära!?
-Klarar vi det, får svensk yorkshireavel ett stort uppsving, sa han.
Har vi klarat det vi tänkt oss om svensk yorkshire, eller inte? /LG 120120

Tjej på 42 år söker arbete i svinbesättning i Hässleholm - Kristianstad med omnejd. Jag har tidigare arbetat i smågrisproduktion i många år, senare tid som förman och drift av produktion. Goda referenser finns, vänligen ring
Weronica, tel 0709-669168

Botten verkar vara nådd för EUs grispriser
Det verkar som om botten är nådd för EUs grispriser. I Frankrike, Danmark och Spanien föll priserna åter, med nu 2 - 3 cent, men detta prisfall var ändå ganska litet, jämfört med det tyska prisfallet förra veckan. Det var på 9 cent. Förutom oförändrade priser i Tyskland denna vecka, var priserna oförändrade i flera andra länder, bl a Österrike och Italien.
Det finns alltså anledning att fråga sig om den stora prissänkningen som en del stora slakterier i Tyskland gjorde förra veckan var en riktig bedömning. Särskilt hos Vion ser det ut som om man försöker etablera en ny strategi, att meddela sina egna priser redan på torsdagen, innan de officiella priserna sätts. Genom att gå ut med priser som ligger långt under verkliga utbuds- och efterfrågebilden för slaktgrisar, vill slakterierna uppenbart skapa skräck för slakteriernas priser och därmed sätta press på grispriserna. Eller försöker man sabotera det tyska systemet för prissättning, ett system som många grisföretagare, köttindustrin och slakterier faktiskt har accepterat?
Säkert är dock, att denna påverkan av marknaden, resulterar i stor osäkerhet för alla intressenter, inte minst för uppköpare av kött. Resultatet är en negativ spiral för hela kedjan.
Tendens för tyska marknaden: Utbudet av slaktgrisar just nu i Tyskland ligger lite under genomsnittet och efterfrågan finns fortfarande. Enligt intressenter på marknaden är slakteriernas efterfrågan större än utbudet. Den kommande veckan förväntas därför som lägst stabila priser. /ISN 120119

Tyska internetauktionen vände upp 4 cent
Priset på slaktgrisar på den tyska internetauktionen vände uppåt igen, efter några veckors negativ trend. Höjningen blev 4 cent till 1,56 €. /LG 120119


Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en god anmälan och slaktar något över plan. Vad det gäller försäljningen så är det över lag en fortsatt låg efterfrågan. Vi ser dock än ökad efterfrågan på ädlare detaljer, samt att det råder en fortsatt balanserad avsättning för charkråvara.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Marknaden fortsätter att vara normal för säsongen, och vi har fortsatt god avsättning för våra produkter.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson. -Vi är inne i en lugnare period, med förädling och allt, som inte förändras dramatiskt förrän när det blir varmare väder. Det är visserligen lönehelg inom kort, men den är inte av samma betydelse nu i januari, när konsumenterna har ont om pengar. Det är en mer märkbar säljökning under juli, när konsumenterna är i sina sommarstugor och lönen kommer in på bankkontot. Då spenderar man gärna mer på maten.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Ett mindre överskott på slaktgrisar och ett mindre underskott på smågrisar.
-Efterfrågan mattas något, säkert orsakat av att påfyllnaden efter julen är över. Förhoppningsvis kan nästa veckas löning öka aktiviteten något.
-I Europa faller priserna på skinka och kotlett, vilket är oroväckande. För vår egen del har försäljningen startat över förväntan.
-Nästa vecka testsäljer vi nya produkter bland annat ”Provencalsk karréstek”.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Nästa vecka är alla priser oförändrade. Vi har brist på smågrisar.
-Slakten går lite högre än normalt beroende på att vi ökar styckningen. Försäljningen av konsumentpackat ökar både av nöt och gris.
-Volymen riktigt bra sista halvan av v 3. Ser bra ut med tanke på att det kommer en lönevecka nästa vecka.

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: Svensk grisproduktion – även i framtiden?
Lågkonjunkturen som just nu pågår har, precis som alla tidigare, satt fart på strukturrationaliseringen. Det som är annorlunda denna gången är vad som verkar vara en kraftig obalans mellan antal suggor som försvunnit och antalet slaktgrisplatser som är nerlagda. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan har alltså förflyttats kraftigt, vilket medfört att Spotmarknaden har blivit kontaktad i syfte att köpa utländska, främst danska, smågrisar.
Detta är i sig en naturlig kapitalistisk utveckling – ett produktionsapparat måste nyttjas till 100 %.
Vad kommer att hända om importen förverkligas? Det finns två tänkbara möjligheter; antingen slås svensk produktion av smågrisar ut eller så kommer marknaden att differentiera sig. Och då kommer de som vill ha de svenska ”mervärdena” att få betala för dessa.
Som en parantes kan nämnas att en mjölkföretagare hos Arla i Danmark får en extrabetalning om djuren släpps ut på bete. I Sverige är det ett lagkrav = ingen merbetalning… 
I Sverige konsumerar vi årligen griskött motsvarande 4,3 miljoner grisar. Varför skall vi behöva importera hälften av det köttet?
Som svar på överskriften – JA! Men nu kanske med en lönsamhet som närmar sig den tyska…

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Det har varit en normal vecka för säsongen. Vi har underskott på smågrisar.


HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Priset på slaktgrisar går upp 1 cent nästa vecka.
-Det har varit en normal vecka, men det börjar bli brist på smågrisar

Danish Crown
De europeiska marknaderna för färskt kött är nu mitt i den säsongsmässiga normala nedgången efter nyåret.
Det är god efterfrågan på framändar och bog. Skinkorna är oförändrade i förhållande till senaste veckan.
Vi har god efterfrågan på bröstfläsk. Utmaningen är fortsatt att sälja kotlett, där efterfrågan är liten.
Den dåliga marknaden för kotlett smittar fortsatt av sig på marknaden för bacon i England, som likaledes är präglad av överförsörjning.
Försäljningen till tredje land är oförändrad den här veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: Prisbilden på griskött ligger fortfarande på stabila nivåer, på våran hemma marknad händer det inte mycket i den kommande veckan. Lean Hogs i Chicago som hade en nergång förra veckan, har hämtat sig och februarikontrakten har gått upp med 8 % till 13,16 SEK.
Handlarna ser också tecken på att efterfrågan ökar jämfört med tillgången och att efterfrågan är på väg upp efter en säsongsmässig nedgång.
Även i Europa börjar priserna röra sig uppåt med god efterfrågan på griskött. Smågrismarknaden i Danmark står idag och väger på 400 DKK per gris, det är en magisk summa som de senaste åren har inneburit toppen för den danska smågrisen. Man ser därför med spänning på de kommande veckorna, är det så att prisutvecklingen fortsätter uppåt mot de 500 DDK så är en lång trend bruten då de danska priset har legat mellan 300 - 400 DKK i en lång tid.
Foderpriserna ligger också på en stabil nivå med en svag nedåtgående riktning.


Debatt
"Matlandet Sverige" med JAS-mat
Svenska politiker är populister, som värvar röster med hårda bestämmelser för djurskydd. Sverige har därmed internationella priser, men tuffa svenska regler som gör att exempelvis grisproduktionen inte är konkurrenskraftig. Man säljer gärna ut svenskt lantbruk, mot kontrakt på JAS.
Konsumenterna tvingas därmed äta mat som är förbjuden att producera i Sverige.
Det är en dubbelmoral som politikerna accepterar och ställer sig bakom!
Läs hela debattinlägget HÄR från
Torgil Bertilsson
Kristianstad

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Bloggat: Grisgeneralen
Vem har Svarte Petter?
Då jag studerar alla typer av noteringar som vi kan läsa hos @-gris funderar jag på hur det går ihop?
Jag har kollat på vecka 2. Ett vägt medeltal av grisnoteringarna hos de 5 största slakterierna ger en medelnotering om 12,19 kr per kg fläsk.
Lite längre ner på sidan finns en tabell om faktisk betalning. För Sveriges del är det ifrån de 5 största slakterierna. Denna siffra är för v 2 13,38 kr per kg. Det betyder att skillnaden mellan notering och faktisk betalning denna vecka är 1,19 kr.
Alla som har nya slaktavtal vet att deras pris ligger mellan 14,50 till 15.75 i början av året. Det är väsäntligt högre än 13,38. Resten av producenterna sitter utan, eller med gamla avtal, och har ett pris som understiger 13,38 kr. I sin iver att nå 17 kr och gjort stora samordnade förhandlingar, så har man bitit sig i tummen och sitter med Svarte Petter. Att förhandla om avtal nu är troligen betydligt svårare.
Samordnade förhandlingar är något slakterierna inte är så intresserade av och framför allt Scan undviker.
Jag vill återigen uppmana slakterierna att var och en redovisar faktiskt avräknat nettopris veckan efter slaktveckan. Dessa siffror passar fint på @-gris.
Sven Jerpdal

Svenskt kött, finns det?
Vart har Svenskt Kött tagit vägen?
Vi fick en förhoppning om att Svenskt Kött-märkningen ska göra skillnad. Några stora annonser har vi sett, men den så viktiga repetitionen av märkningen har lyst med sin frånvaro!?
Jag uppmanar alla läsare av denna sida att kontakta Svenskt Kött med budskapet om att repetera budskapet med många små annonser. E-post: info@svensktkott.se
Jag vill se en A6-annons med loggan Svenskt Kött och texten.
”Bara svenskt kött producerat i Sverige, mer information på www.svensktkott.se
Denna ska publiceras varje vecka ett år framåt.
Då skapar vi ett värde på loggan. Medvetna konsumenter kan göra ett aktivt val med loggan i minnet.
Jobba på! Ett litet bidrag från många kan skapa förändring!
Stellan Ericsson

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 20 januari 2012
Senaste uppdatering gjord 25 januari 12,20
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 4

Partipriset
Scans partipris är från 7 november
21,47 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 4 v 3 v 2 v 1
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 15,10 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 15,10
Dahlbergs 71-96,9 13,70 13,70 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 14,00 14,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,40 13,40
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,77
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 4 v 3 v 2
11,68 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 9,90 9,90 10,10
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,56 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,44 1,43 1,43
12,30 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,41 1,40 1,40
11,86 Österbottens 74 – 92 euro 1,36 1,36 1,38
13,00 Snellman 80–105 euro 1,48 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
20 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
13,62 Tyskland 1,55 1,46 1,46 1,55 1,55
17 jan jämförbara**
14,63 Italien - 1,665 1,665 - 1,778
13,96 Tjeckien - - 1,589 1,622 1,674
13,80 England - 1,570 1,630 1,658 1,697
13,47 Polen - - 1,533 1,568 1,613
12,92 Spanien - 1,470 1,493 1,502 1,527
12,88 Danmark - 1,466 1,493 1,534 1,534
12,65 Frankrike - 1,440 1,465 1,473 1,499
12,40 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
12,37 Belgien - 1,408 1,421 1,482 1,482
12,35 Tyskland - 1,406 1,406 1,496 1,496
12,03 Holland - 1,369 1,369 1,446 1,446
11,73 Österrike - 1,335 1,335 1,396 1,417
9,35 Sverige - 1,064 1,070 1,114 1,107
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
15 jan Land v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Skr euro euro euro euro euro
13,21 EU, medelpris 1,503 1,418 1,442 1,440 1,440
-
17,00 Grekland 1,935 2,000 2,002 2,002 2,002
16,61 Malta 1,890 1,890 1,880 1,880 1,880
15,51 Bulgarien 1,765 1,756 1,736 1,730 1,725
15,41 Italien 1,754 1,839 1,857 1,870 1,829
15,05 Lettland 1,713 1,767 1,803 1,709 1,753
15,05 Litauen 1,713 1,627 1,667 1,687 1,624
14,98 England 1,705 1,706 1,728 1,723 1,707
14,85 Cypern 1,690 1,710 1,710 1,700 1,770
14,72 Slovakien 1,675 1,673 1,757 1,757 1,756
14,53 Tjeckien 1,654 1,681 1,690 1,711 1,708
14,50 Luxemburg 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
14,41 Estland 1,640 1,629 1,650 1,649 1,645
14,16 Rumänien 1,612 1,641 1,664 1,663 1,649
13,87 Ungern 1,579 1,582 1,625 1,676 1,675
13,54 Finland 1,541 1,536 1,525 1,520 1,518
13,38 Sverige 1,523 1,549 1,568 1,614 1,610
13,32 Polen 1,516 1,564 1,647 1,673 1,657
13,18 Portugal 1,500 1,510 1,520 1,530 1,550
13,08 Tyskland 1,489 1,540 1,581 1,612 1,652
12,86 Slovenien 1,464 1,514 1,539 1,595 1,598
12,85 Spanien 1,463 1,475 1,495 1,513 1,544
12,81 Irland 1,458 1,458 1,460 1,461 1,461
12,76 Österrike 1,452 1,522 1,547 1,602 1,596
12,65 Frankrike 1,440 1,460 1,460 1,500 1,520
12,29 Danmark* 1,399 1,441 1,446 1,464 1,519
12,19 Belgien 1,387 1,455 1,454 1,504 1,531
11,83 Holland 1,346 1,431 1,434 1,470 1,510
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
18 jan
11 jan
4 jan
21 dec
Utbud
2030
1640
1590
1430
Sålda
1670
1370
1120
1181
Medelpris, euro
1,56
1,52
1,55
1,62
Lägst
1,50
1,50
1,54
1,60
Högst
1,57
1,53
1,57
1,63
Medelpris, skr
13,71
13,42
13,71
14,53

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 6,90 kr, galtar 3,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 4 v 3 v 2 v 1
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 6,90 6,90 6,90 6,90
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,15 6,15 6,15
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 3,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka
Gott Nytt År
önskar vi gamla såväl som nya leverantörer
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 4 v 3 v 2
8,37
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,50
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,71
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,09
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,47
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,48
ZNVG 56 % euro 1,08 1,07 1,15
Galtar
7,19
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,50
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50 v 49
Pund
10,56
10,61
10,69
10,69
10,75
10,80
10,55
Dollar 6,85 6,94 6,84 6,91 6,84 6,98 6,72
Euro 8,79 8,83 8,85 8,93 8,97 9,08 9,01
Dansk 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20 1,22 1,21
Norsk 1,14 1,15 1,15 1,14 1,16 1,16 1,17
Yen 8,92 9,02 8,92 8,90 8,77 8,95 8,66
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 5 v 4 v 3 v 2
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 525 525 525
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 437 437 458
Plus 30 kg, marknads - 483 483 483
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 600 600 600 600
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 542 542 542 542
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist balans balans
Skövde Slakteri - brist brist ba-bri
Dalsjöfors Slakteri - brist balans brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 4 v 3 v 2 v 1 v 52
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
248
Basis 7 kg 211 211 216 223 223
421
Basis 30 kg 357 357 365 376 376
254
SPF+Myc 7 kg 216 216 221 228 228
427
SPF+Myc 30 kg 362 362 370 381 381
259
SPF 7 kg 220 220 225 232 232
431
SPF 30 kg 366 366 374 385 385
1005
Økologi 30 kg 852 852 858 860 860
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 650
HK Agri euro euro euro euro euro
391
25-kg, Priimuus 44,5 44,5 43,5 42 42
Snellmans
571
Klass S40, 30 kg* 65 65 65 63 63
Tyskland
501
ZNVG 28 kg 57 55 54 53 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.