Senaste nytt om priser
och marknaden


Uppdatera gärna innan du läser.

Väntade prisuppgången tar fart i omvärlden
Det tyska grispriset stiger även nästa vecka, nu med 5 cent. Det blir hela 14 cent på två veckor, i svenska pengar 1,25 kr. Så sent som vecka 2 sänktes priset 9 cent.
Tyska kommentarer säger att det är bristen på grisar som är orsaken. Slaktarna säger dock att de gör dåliga affärer. Uppfödarna säger att slaktarna måste ha kurage att höja sina priser till handeln. Danskarna säger att de höjda tyska grispriserna inte finns att hämta på marknaden.
Det är således olika syn på samma sak, beroende på vem som talar.
I Finland har man fortsatt högre faktisk betalning för slaktgrisarna än Sverige. Och där fortsätter grispriset gå upp och orsaken till HKs höjning med 1 cent uppges vara rybsgrisen. Handeln frågar efter mer griskött och slakterierna kan höja priserna. Restaurangerna sätter griskött, alltså rapsgris, högst upp på matsedeln och konsumenterna lovordar köttet.
Finska Snellmans höjer 5 cent på måndag. Snellmans bygger ut och inviger nästa vecka en ny slaktlinje.
I Sverige börjar tillgången på rapsgrisen öka och finns på vissa finare restauranger i Stockholm och når även konsumenterna i höst. Vi hoppas på att rapsgrisen blir ett lyft för grisköttet även i Sverige och att Scan satsar på kraftfull marknadsföring, som man gjort i Finland.
I Sverige är det dock totalt stillestånd på prisfronten. Försäljningen har "styrfart", för att citera Scan. Men läget är i alla fall bättre än i fjol och det märks en försiktig optimism i alla led inom näringen. Omvärldens prishöjningar borde väl smitta av sig, när de nu är större än försvagningen av euron. /LG 120127

Tjej på 42 år söker arbete i svinbesättning i Hässleholm - Kristianstad med omnejd. Jag har tidigare arbetat i smågrisproduktion i många år, senare tid som förman och drift av produktion. Goda referenser finns, vänligen ring
Weronica, tel 0709-669168

Lågt utbud av slaktgrisar höjde priset i Tyskland
Det tyska grispriset gick upp 9 cent förra fredagen och flera andra EU-länder följde med. Även i Holland och Österrike är utbudet snävt och slakteriernas efterfrågan kan inte helt fyllas. Därför steg priserna även i Holland med 9 resp och 8 cent i Österrike. I Belgien steg priset 7 cent. I Danmark steg priset inte alls denna vecka, men även här rapporteras om fallande utbud. I Frankrike och Spanien fortsatte priset på samma nivå som veckan tidigare. Enda undantaget var Italien, där priset föll tydligt.
Efter prishöjningarna i Holland och Tyskland ser vi en minskad spridning av den europeiska prisbilden denna vecka. Tyskland ligger nu på första plats i gruppen med de fem största svinländerna i Europa, följt av Spanien, Danmark, Holland och Frankrike.
Tendens på tyska marknaden: F n är det tillgången på slaktgrisar som sätter priserna. Slakteriernas uttalanden om att köttförsäljningen inte går bra, är inte trovärdiga. Som följd av knappa utbudet, bör slakterierna snart kunna föra ut slaktgrispriserna till detaljhandeln. Även i början av den här veckan, med det högre priset, är efterfrågan på slaktgrisar större än tillgången. Därför bör fortsatta prishöjningar vara möjliga. /ISN 120126

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en fortsatt god anmälan och slaktar något över plan. Vi har en varierande försäljning på grisen med en fortsatt låg styrfart i grunden. Positivt är dock att flera kampanjer planeras nu med våra kunder framåt.
Vi ser en ökad konsumtion på bacon vilket gynnar försäljningen av sida.
Vår exportförsäljning missgynnas nu av den rådande valutakursen.
Läget och marknadsnotering på smågris är oförändrad nästa vecka.

KLS Ugglarps
Vi kan glädjas åt att vi har fortsatt god efterfrågan på charkråvara. Avsättningen för skinka är normal för säsongen och även exportmarknaden ser stabil ut.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson -Försäljningen går som beräknat, men vi vet inte riktigt åt vilket håll det går.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Priserna på charkråvaror är svagt nedåt i Europa, då Kina för tillfället är återhållsamma med köp.
-Svag marknad i Sverige, dock normalt för årstiden.
-I början av veckan var vi nere och tittade på holländsk grisproduktion tillsammans med en del leverantörer. Imponerande smågrisresultat! Vi ligger idag tyvärr 3 - 4 smågrisar efter, medan slaktsvinsproduktionen är bättre i Sverige. Givetvis måste vi även i smågrisproduktionen hitta vägar för att stärka vår konkurrenskraft.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Paw Mathiesen: Diskussionen kring utländska smågrisar fortsätter – tack för alla kommentarer. Man kan lite grovt dela in kommentarerna i två grupper: ”Allt är politikernas fel” eller ”Svenska modellen är bra, snart kommer vi att tjäna pengar på den”. Vad som är rätt eller fel har varit en långvarig diskussion mellan många begåvade människor – man kan dock objektivt konstatera att något inte fungerar när volymerna sjunker på en växande marknad…
Oavsett vilket så är Spotmarknaden till för att serva marknaden och har därför påbörjat pappersjobbet med att bli en godkänd importör ifall marknaden vill detta. Trevlig helg!

 
Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -För säsongen normal vecka, underskott på smågrisar. Inga prisändringar.


HK Agri (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Vi höjer priset på slaktgrisar med 1 cent och smågrisarna 2 €. Orsaken är ökad efterfrågan på griskött.
-Vi ser en positiv trend för konsumtionen med + 5 % i fjol, vilket vi inte sett på tiotals år. Analytikerna anser att det är en effekt av lanseringen av rybsgrisen. Vi har också marknadsfört den kraftfullt som god och mer hälsosam. Det har konsumenterna tagit till sig.
-En annan effekt av introduktionen av rybsgrisen, är att restaurangerna allt oftare har griskött på menyn. Dessutom skriver man ut på menyn att de serverar rybsgris.

Snellmans
Tomas Gäddnäs: -Snellman höjer priset för gödsvin med 5 c/kg. Vi gav producenterna förhandsinformation om höjningen redan i november 2011.
-Eftersom vi ännu har överskott av slaktsvin på grund av slaktkapaciteten, utbetalas bästa pris tillsvidare i viktintervallet 80 - 108 kg. På måndag 30 januari tar vi i bruk vår utvidgade slaktlinje, vilken kommer att fördubbla slaktkapaciteten.
Under 2011 ökade svinslakten med 12 % till 22,1 milj kg. Totalslakten av nöt och svin var 32 milj kg.
Priset på smågrisar höjs igen med 2 €/st fr o m 30 januari. Det är underskott av smågrisar och priset har nu stigit med 6 €/st sedan november. Priset för en 30 kg smågris i klass S 40 är 67 €/st, utan tillägg för mängd- och genetiskt index. Tillägg för MP-index i intervallet 40 – 60 är 0 - 4 €/st.

Danish Crown
De europeiska marknaderna har drabbats av oro efter den tyska höjningarna av grispriserna. Å ena sidan är efterfrågan bättre än i början av året, men förbättringen är inte tillräcklig för att täcka de höjda grispriserna. Å andra sidan är det press från slakterierna på att få upp priserna. Det betyder att vi ser en förbättring av efterfrågan på framändar, bog och skinka. Kotletterna är fortsatt svaga och samma gäller bacon till UK. Avsättningen av bröstfläsk är stabil.
Ser vi på avsättningen till tredje land, är den oförändrad i förhållande till senaste veckan. Det kinesiska nyåret firas just i dessa dagar och detta betyder att marknaden är stängd en period.
Den ryska marknaden och den japanska, har oförändrad efterfrågan i förhållande till senaste veckan.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:Den gångna veckan har både Tyskland och Holland höjt sin notering med 80 öre. Trots denna prisökning ligger Danmark kvar på oförändrat pris, och som det ser ut så kommer även Sverige att följa danskarna med oförändrad notering.
Slakterijättarna i Europa letar ständigt nya marknader. Nästa jätte att slå sig in på den kinesiska marknaden är tyska Tönnies, som har hittat en kinesisk partner som är villig att investera 60 - 70 miljoner euro. Hur mycket Tönnies själv stoppar in är oklart.
Detta kan tolkas på olika sätt, antingen ser dessa slaktjättar möjlighet att tjäna mer pengar och utveckla sina företag, eller bedömer man att den europeiska marknaden är mättad och kanske till och med lite sviktande. Så att växa på sin egen hemmamarknad är inget alternativ.
EFSA (European Food Safety Authority) har börjat sätta djurvälfärd högst upp på dagordningen. Det har publicerats ett dokument som ska fungera som vägledning för att förbättra den europeiska djurvälfärden. Jag uppfattar detta som ett steg i rätt riktning för att kunna hantera (MRSA) resistenta bakterier, m m, på lång sikt.
Det är givetvis så att vi fortfarande lever i en annan värld vad det gäller djurvälfärd, men det är ett steg i rätt riktning och det ska av vår rådande situation välkomnas.


Bloggat: Grisgeneralen
Vem har Svarte Petter?
Då jag studerar alla typer av noteringar som vi kan läsa hos @-gris funderar jag på hur det går ihop?
Jag har kollat på vecka 2. Ett vägt medeltal av grisnoteringarna hos de 5 största slakterierna ger en medelnotering om 12,19 kr per kg fläsk.
Lite längre ner på sidan finns en tabell om faktisk betalning. För Sveriges del är det ifrån de 5 största slakterierna. Denna siffra är för v 2 13,38 kr per kg. Det betyder att skillnaden mellan notering och faktisk betalning denna vecka är 1,19 kr.
Alla som har nya slaktavtal vet att deras pris ligger mellan 14,50 till 15.75 i början av året. Det är väsäntligt högre än 13,38. Resten av producenterna sitter utan, eller med gamla avtal, och har ett pris som understiger 13,38 kr. I sin iver att nå 17 kr och gjort stora samordnade förhandlingar, så har man bitit sig i tummen och sitter med Svarte Petter. Att förhandla om avtal nu är troligen betydligt svårare.
Samordnade förhandlingar är något slakterierna inte är så intresserade av och framför allt Scan undviker.
Jag vill återigen uppmana slakterierna att var och en redovisar faktiskt avräknat nettopris veckan efter slaktveckan. Dessa siffror passar fint på @-gris.
Sven Jerpdal

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Debatt
"Matlandet Sverige" med JAS-mat
Svenska politiker är populister, som värvar röster med hårda bestämmelser för djurskydd. Sverige har därmed internationella priser, men tuffa svenska regler som gör att exempelvis grisproduktionen inte är konkurrenskraftig. Man säljer gärna ut svenskt lantbruk, mot kontrakt på JAS.
Konsumenterna tvingas därmed äta mat som är förbjuden att producera i Sverige.
Det är en dubbelmoral som politikerna accepterar och ställer sig bakom!
Läs hela debattinlägget HÄR från
Torgil Bertilsson
Kristianstad

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 27 januari 2012
Senaste uppdatering gjord 11 februari 10,10
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!

Grispriserna vecka 5

Partipriset
Scans partipris är
19,97 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.
I Norge är partipriset från 8 augusti 2011 31,30 nkr vid 71-90 kg, skållad sugga 27,50 nkr.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 5 v 4 v 3 v 2
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva 75-100 14,85 14,85 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 15,10
Ginsten Slakteri 65-94,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 13,70 13,70 13,70 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 13,50 13,50 13,50 14,00
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,40
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,00 13,00 13,00 13,00
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 5 v 4 v 3
11,78 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 9,90 9,90 9,90
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
12,89 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,45 1,44 1,43
12,60 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,42 1,41 1,40
12,09 Österbottens 74 – 92 euro 1,36 1,36 1,36
13,60 Snellman 80–105 euro 1,53 1,48 1,48
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
27 jan Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,22 Tyskland 1,60 1,55 1,46 1,46 1,55
25 jan jämförbara**
13,78 Italien - 1,551 1,665 1,665 -
14,12 Tjeckien - - - 1,589 1,622
13,53 England - 1,523 1,570 1,630 1,658
13,29 Tyskland - 1,496 1,406 1,406 1,496
13,17 Belgien - 1,482 1,408 1,421 1,482
13,05 Polen - - 1,469 1,533 1,568
13,06 Spanien - 1,470 1,470 1,493 1,502
13,03 Danmark - 1,466 1,466 1,493 1,534
12,93 Holland - 1,455 1,369 1,369 1,446
12,80 Frankrike - 1,440 1,440 1,465 1,473
12,59 Österrike - 1,417 1,335 1,335 1,396
12,54 Irland - 1,411 1,411 1,411 1,411
9,57 Sverige - 1,077 1,064 1,070 1,114
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 jan Land v 3 v 2 v 1 v 52 v 51
Skr euro euro euro euro euro
13,28 EU, medelpris 1,494 1,503 1,418 1,442 1,440
-
16,81 Grekland 1,891 1,935 2,000 2,002 2,002
16,80 Malta 1,890 1,890 1,890 1,880 1,880
15,69 Bulgarien 1,765 1,765 1,756 1,736 1,730
15,26 Italien 1,717 1,754 1,839 1,857 1,870
15,15 England 1,705 1,705 1,706 1,728 1,723
15,02 Cypern 1,690 1,690 1,710 1,710 1,700
14,87 Lettland 1,673 1,713 1,767 1,803 1,709
14,68 Slovakien 1,652 1,675 1,673 1,757 1,757
14,66 Luxemburg 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
14,57 Estland 1,639 1,640 1,629 1,650 1,649
14,40 Rumänien 1,620 1,612 1,641 1,664 1,663
14,39 Tjeckien 1,619 1,654 1,681 1,690 1,711
13,85 Ungern 1,558 1,579 1,582 1,625 1,676
13,77 Litauen 1,549 1,592 1,627 1,667 1,687
13,60 Tyskland 1,530 1,489 1,540 1,581 1,612
13,57 Finland 1,527 1,541 1,536 1,525 1,520
13,56 Sverige 1,526 1,523 1,549 1,568 1,614
13,43 Polen 1,511 1,516 1,564 1,647 1,673
13,28 Slovenien 1,494 1,464 1,514 1,539 1,595
13,06 Portugal 1,470 1,500 1,510 1,520 1,530
12,97 Österrike 1,460 1,452 1,522 1,547 1,602
12,96 Irland 1,458 1,458 1,458 1,460 1,461
12,81 Spanien 1,441 1,463 1,475 1,495 1,513
12,71 Frankrike 1,430 1,430 1,460 1,460 1,500
12,34 Belgien 1,389 1,387 1,455 1,454 1,504
12,21 Danmark* 1,374 1,399 1,441 1,446 1,464
11,98 Holland 1,348 1,346 1,431 1,434 1,470
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 jan
18 jan
11 jan
4 jan
Utbud
2310
2030
1640
1590
Sålda
2210
1670
1370
1120
Medelpris, euro
1,64
1,56
1,52
1,55
Lägst
1,62
1,50
1,50
1,54
Högst
1,66
1,57
1,53
1,57
Medelpris, skr
14,57
13,71
13,42
13,71

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 4,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 5 v 4 v 3 v 2
Knorrevången Fri vikt, klass 8,50 - - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 8,00 6,90 6,90 6,90
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 7,00 7,00 7,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,00 6,00 6,00 6,00
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 6,15 6,15 6,15 6,15
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 6,00 6,00 6,00 6,00
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 5,80 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,00 - - -
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 4,00 3,00 3,00 3,00
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 8,50, galtar 5,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 5 v 4 v 3
8,44
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,10 7,10 7,10
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
5,77
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,15
Österbottens Fri vikt, E euro 0,58 0,58 0,58
7,55
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
Tyskland
9,60
ZNVG 56 % euro - 1,08 1,07
Galtar
7,25
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,10 6,10 6,10
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 4 v 3 v 2 v 1 v 52 v 51 v 50
Pund
10,65
10,56
10,61
10,69
10,69
10,75
10,80
Dollar 6,79 6,85 6,94 6,84 6,91 6,84 6,98
Euro 8,89 8,79 8,83 8,85 8,93 8,97 9,08
Dansk 1,19 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20 1,22
Norsk 1,16 1,14 1,15 1,15 1,14 1,16 1,16
Yen 8,81 8,92 9,02 8,92 8,90 8,77 8,95
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 6 v 5 v 4 v 3
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 19,50 19,50 19,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 19,50 19,50 19,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 19,00 19,00 19,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 18,25 18,25 18,25
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 525 525 525
SLS (Scan)
Plus 30 kg, beräkn. - 412 425 437
Plus 30 kg, marknads - 483 483 483
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 600 600 600 600
Finsk smågris 30 kg 490 490 490 490
Dansk smågris 30 kg6 542 542 542 542
Dansk smågris 7 kg6 285 285 285 285
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist balans
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - balans brist balans
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
MarknadsavdragM
Dalsjöfors Slakteri - - - -
Skövde Slakteri - - - -
Dahlbergs Slakteri - - - -
Ginsten - - - -
KLS Ugglarps - - - -
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 5 v 4 v 3 v 2 v 1
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
249
Basis 7 kg 210 211 211 216 223
423
Basis 30 kg 356 357 357 365 376
255
SPF+Myc 7 kg 215 216 216 221 228
429
SPF+Myc 30 kg 361 362 362 370 381
260
SPF 7 kg 219 220 220 225 232
434
SPF 30 kg 365 366 366 374 385
1013
Økologi 30 kg 852 852 852 858 860
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
413
25-kg, Priimuus 46,5 44,5 44,5 43,5 42
Snellmans
595
Klass S40, 30 kg* 67 65 65 65 63
Tyskland
506
ZNVG 28 kg - 57 55 54 53
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.