Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Scan flaggar för stora förändringar
Scan flaggar för stora förändringar, i ett utvecklingsprogram fram till slutet av 2013. Ekonomiska resultatet hittills i år är inte det som väntats, men man hoppas fortfarande på förbättring, jämfört med 2011.
I en kommuniké på hemsidan skriver HKScans nye vd från mars Hannu Kottonen att man "överväger långsiktiga strategiska alternativ för att utveckla verksamheten". Dvs i Sverige. Han noterar också de svenska verksamheternas, dvs Scan m fl bolag, "på svenskt kött fokuserade verksamheten länge varit och fortfarande är mycket utmanande".
Det som står i kommunikén kan inte tydas på annat sätt än att det kommer att bli betydande förändringar i den svenska verksamheten. Det är ovanligt att man från ett företags ledning som nu en månad före nästa kvartalsrapport flaggar för stora förändringar och även att det blir en dålig kvartalsrapport. För en ny vd kan det dock vara på sin plats att annonsera att han kommer att ta nya grepp.
De nya greppen kommer inte att vara att flytta runt några tjänstemän, utan måste vara av kalibern att överge det svenska i Scan och i stället fokusera på det nordiska i HKScan. Eller att verksamhet eller enheter läggs ned, eller att man ingår samarbetesavtal av långtgående slag. Jag har ingen aning, men att något radikalt kommer att inledas torde stå klart bakom de valda formuleringarna.
Han skriver också att priserna på griskött varit högre än väntat i Sverige, samtidigt som tillgången på kött försvagats. Vem som rapporterar vad till HKScans högsta ledning, kan man fråga sig!? Varje svensk grisuppfödare och likaså tjänsteman inom grisnäringen måste ha haft den situationen helt klar för sig sedan lång tid. Alla talar och skriver om det! Om slakterierna medvetet slår ut massor av grisföretagare, som skett inte minst under 2011, samtidigt som ingen kunnat bygga nytt, då kan dagens situation inte vara en nyhet för någon.
Inte minst dagens brist på smågrisar visar att planeringen inom slakten helt upphört! Slakteriförbundet på sin tid må ha varit kritiserat som organisation ovan huvudet på alla slakterier, men där satt i alla fall en och annan tjänsteman som tänkte framåt!
Det har inte skett några prishöjningar varken i Sverige eller närmaste omländerna. Spotmarknaden höjer även nästa vecka, vilket visar att det finns efterfrågan vid slakterierna. Detta visar sig dock inte på slakteriernas grispriser. /LG 120405

Grisportalen igång igen! För alltid!?
Jag har tröttnat på min tidigare leverantör av webbhotel och bytte i veckan till Crystone. Det betyder väl gråtsten? Så jag är fortsatt rädd för vad som väntas.
När jag beställde sidan sa säljaren att det tar några minuter att fixa övergången, men det tog 6 dagar och säkert 20 telefonsamtal. Det är som vanligt betydande skillnad på vad säljare lovar och vad företag kan leverera!
Men nu funkar det igen, för alltid!?
Jag har inte sett någon dödsannons, men grisportalen har varit död snart ett par veckor, har en av de klagande läsarna sagt. Jag lovade ju ha sidan igång redan förra helgen.
Om det kan vara någon tröst har Skövde Slakteris sida också strulat under samma period, men om vi haft samma leverantör vet jag inte.
Kolla så att www.grisportalen.se fungerar efter bytet. Skriv annars in adressen på nytt i din webbläsare och utan andra ev tecken. /LG 120405Scan höjer priserna till köttkunderna med 15 %
Scan har i medierna meddelat att priserna till köttkunderna ska höjas med 10 - 15 %. Det är på tiden. Nu gäller att alla slakterier följer Scan, så att det verkligen blir ett lyft för branschen och att grispriserna går upp så mycket att det börjar bli nyinvesteringer igen. Jag skrev förra veckan att en och annan grisuppfödare sett att plånboken blir tjockare. En och annan har frågat vem som lyckats känna något sådant i bakfickan, när smågrisen är så dyr. Men så sa faktiskt min sagesman, men den som köper in alla smågrisar kanske inte håller med.
-Det är väl integrering som är nödvändigt, sa en, men var tar man pengarna till bygget av smågrisstallar?

Grisskötare
önskas till 300 suggors helintegrerad besättning vid Kristianstad.
Egen rekrytering och foderberedning.
Lars Nilsson, 0709-320 160
320180@telia.com


Ingen grispuckel väntas i EU efter påsk.
Stämningen fortsätter att vara vänlig på EU Svin-mogen för slakt marknader denna vecka också. Så var ganska många länder kunna rapportera prishöjningar. Precis som förra veckan tjänade Tyskland föregångare med en prisökning på + 3 cent. Hotet om strejk priser, yttrades av stora tyska slakt företag förra fredagen har dött bort efter tillkännage citat. I Danmark citatet togs också upp av + 3 cent. I Nederländerna och i Österrike priserna steg med + 2 cent, i Belgien + 1 procent. Ingen prisförändring rapporterades från Spanien. Där är marknaden uppges vara balanserad. I Frankrike är människor övertygade om att det senaste priset korrigering - 1 cent botten nu har nåtts. När allt rankas Frankrike tydligt långt efter grannländerna.
Trend för den tyska marknaden: I början av veckan, fortsätter efterfrågan på svin för slakt för att vara livlig. Samtidigt kan den knappa tillgången inte alltid täckas omedelbart. Ingen negativ effekt väntas komma till stånd om den övergripande positiva atmosfären som ett resultat av de dagar slakten som kommer att saknas den här och nästa vecka. Så ingen eftersläpning i utbudet förväntas att stapla upp över påsk. Således är producentpriserna förväntas till minst förbli stabil.
Det fortsätter vara positiv stämning på EUs marknad för slaktgrisar. Flera länder rapporterar prishöjningar. Precis som förra veckan gick Tyskland före med prishöjning, den här gången med 3 cent. De stora tyska slakterierna hade hotat gå ut med egna priser, i stället för de officiella. Men hotet drogs tillbaka när priset blev känt.
I Danmark höjdes priset också 3 cent och i Holland och Österrike steg priserna 2 cent. I Belgien 1 cent. Däremot blev det ingen höjning i Spanien. Där uppges marknaden vara balanserad. I Frankrike tror man att botten ska vara nådd efter senaste sänkningen med 1 cent. Frankrike ligger ny klart efter grannländerna i prisfältet.
Trend för tyska marknaden: Den goda efterfrågan på slaktgrisar fortsatte i början av denna vecka. Det låga utbudet kan inte alltid täcka slakteriernas efterfrågan. Ingen negativ effekt väntas uppkomma som följd av färre slaktdagar pga påsken. Det beror på den positiva trenden på grismarknaden. Alltså ingen eftersläpning att vänta och ingen köttpuckel efter påsk i år. Som lägst väntas priserna bli stabila nästa vecka. ISN 120404
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en bra anmälan och slaktar enligt plan.
Tillverkning och försäljningen av grillprodukterna har gått bra. Vi hoppas nu att ”köldknäppen” som enligt SMHI skall nå Sverige i påsk inte medför alltför stora konsekvenser på grillförsäljningen.
Bra fart i försäljningen nu, där det är extra stor efterfrågan på fläskfilé och charkråvara.
Marknadsläget på smågris är oförändrat.

KLS Ugglarps
Marknaden för svenskt griskött har förstärkts under de senaste veckorna. Efterfrågan på både kotlett och karré är speciellt god och vi ser även att vår försäljning av vårt grillsortiment Grill´It har startat mycket bra. Det är med stor glädje vi ser fram emot en varmare årstid och därmed en förbättrad efterfrågesituation.
Vi vill önska våra kunder och leverantörer en
Glad Påsk!

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det kalla vädret har lagt lite sordin på försäljningen, men får vi bara lite värme så det blir grillväder, så blir det nog fart igen.
-Vi har bra balans i slakten, men en liten brist på smågrisar.
-Veckans priser är inte satta ännu.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Vi har en bra mathelg framför oss och det har gått ut mycket k-pack till butikerna. Det har även gått en del grillprodukter, men vädret lägger lite lock på grillintresset.
-Vi har fått en mycket intressant order på premiumkött från det anrika Willy Olssons i Östermalmshallen. Det är GULD-gris man vill ha.
-En sådan här typ av respons på grisköttet ger oss alla lite extra framtidstro!

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Har vi rätt fokus på det vi diskuterar inom grisnäringen?
Under januari har två grisar i minuten importerats till Sverige, alla dagar, dygnet runt. Dvs slaktade grisar i form av köttråvara.
På mindre än två dygn importerats lika många grisar i kilo räknat som de 5 000 importerade smågrisarna från Finland kommer att ge i slaktutbyte.
Producentledet har med de 5 000 smågrisarna tagit 28 timmars produktion från importerad köttråvara. För första gången på länge har Sverige därmed tagit marknadsandelar när det gäller griskött.
Nu börjar offentliga upphandlingarna gå svenska intressen tillmötes. Om fyra år kommer det inte att finnas svenskt griskött nog för att möta den efterfrågan som uppstår.
Om fyra år kommer griskött producerat enligt svenskt sätt att erbjudas från andra länder.
För att mota detta behöver svensk lagstiftning lättnader, alternativt ökad import av smågrisar. Då kan vi få alternativ att erbjuda när svenskfödda grisarna inte räcker till/blir för dyra.
I Sverige, som har importen som största aktör på sin hemmamarknad, bör vi inte ha fokus på att diskutera problem med import av levande smågrisar. Fokus borde rimligen vara att tillhandahålla det som står för den största konsumtionsökningen, billigare griskött.
Idag 2012-04-04 är urbenad kotlett från Sverige 25 SEK/kg dyrare än från Spanien, levererad till kund.
Läs mer genom att klicka här!
 
Kalyler för smågrisar och slaktgrisar
På spotmarknadens hemsida finns kalkyler för smågris och slaktgris. Kolla gärna in slaktgriskalkylen! Det ska ju till 17,70 för att klara kalkylen. De som säger att det fyller på i plånboken märkbart måste ha betydligt mer än så för det ska bli några pengar. Jag tror helt enkelt inte att någon som har full koll på sina kostnader kan uppleva att det fyller på i plånboken.

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -

HK Agri (HKScan
.
Ulf Jahnsson: -

Danish Crown
Påsken är nu så nära inpå, att detaljkunderna börjat öka inköpen. Samtidigt har det under en period i Europa varit väder som hjälpt upp avsättningen.
Vi ser en stabil marknad för framändar. Bog och skinka visar positiv tendens, med god efterfrågan. Marknaden för kotlett fortsätter som den föregående veckans positiva utveckling och vi ser även en effekt på ryggkött med svagt stigande priser.
På marknaderna i tredje land är det stabil avsättning till Ryssland och Japan, medan Kina åter utvecklar sig positivt.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-

Debatt
Har vi rätt fokus på debatten inom grisnäringen?

Bloggat:
Grisgeneralen

Svenska suggstallar förväntas hålla i 120 år och stallar för slaktsvin 100 år! Det är enligt den nuvarande takten på nybyggnationen.
Om vi i stället tänker oss att stallarna håller i 40 år, då blir antalet producerade grisar 1,25 miljoner per år.
Det betyder att t ex Scan inte behövs längre. De övriga slakterierna klarar slakten.
Alternativt behöver vi långt billigare kapital än idag, som vissa konkurrerande länder har.

Gunnelas blogg
Tyvärr verkar det inte vara ett aprilskämt att Nordic Genetic (till 50 % ägt av Ouality Genetics, Scans avelsföretag och 50 % Finnpig) ska avveckla aveln med den svenska varianten av yorkshire. Tunga forskare vid SLU oroar sig med all rätt.
Jag känner mig flyttad tillbaka till år 2001, då vd för Scan, Peter Rasztar ville importera 500 danska galtar för att ta fram en ”industrigris”.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 5 april 2012
Senaste uppdatering gjord 5 april 23,35
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 15

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 15 v 14 v 13 v 12
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 16,00 15,35 14,85 14,85
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 14,80 14,80 14,80 14,80
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,10 15,10 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 - 14,50 14,00 14,00
Skövde Slakteri 72-96,9 - 13,50 13,50 13,50
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,10 13,10 13,10 13,10
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 - 13,75 13,25 13,25
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 15 v 14 v 13
12,73 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,70 10,70 10,50
24,11 Nortura 71,1–90,0a nkr 20,97 20,97 20,97
13,11 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,49 1,49 1,49
12,84 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,46 1,46 1,46
12,40 Österbottens 78 – 96 euro - 1,41 1,39
13,46 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
5 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,78 Tyskland 1,68 1,68 1,65 1,60 1,60
4 apr jämförbara**
15,07 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,713
14,81 England - 1,684 1,668 1,658 1,634
14,48 Italien - - 1,646 1,646 1,646
14,57 Tjeckien - - 1,656 1,665 1,647
14,30 Tyskland - 1,626 1,596 1,546 1,546
13,50 Frankrike - 1,535 1,545 1,591 1,640
13,88 Polen - - 1,578 1,574 1,589
14,01 Belgien - 1,593 1,581 1,532 1,544
13,84 Danmark - 1,573 1,547 1,520 1,520
13,81 Holland - 1,570 1,551 1,513 1,513
13,73 Österrike - 1,561 1,540 1,499 1,499
12,92 Irland - 1,469 1,430 1,430 1,430
9,40 Sverige - 1,069 1,060 1,068 1,062
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
12 feb Land v 6 v 5 v 4 v 3 v 2
Skr euro euro euro euro euro
13,83 EU, medelpris 1,578 1,550 1,517 1,494 1,503
-
16,57 Malta 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
16,15 Grekland 1,842 1,842 1,857 1,891 1,935
15,47 Bulgarien 1,765 1,765 1,765 1,765 1,765
14,97 Lettland 1,708 1,695 1,668 1,673 1,713
14,88 Italien 1,697 1,688 1,682 1,717 1,754
14,63 Polen 1,669 1,645 1,574 1,511 1,516
14,51 Ungern 1,655 1,638 1,606 1,558 1,579
14,48 Slovakien 1,652 1,662 1,650 1,652 1,675
14,41 Luxemburg 1,644 1,642 1,603 1,650 1,650
14,35 Litauen 1,637 1,603 1,576 1,549 1,592
14,33 Tjeckien 1,634 1,627 1,618 1,619 1,654
14,31 England 1,632 1,641 1,661 1,705 1,705
14,20 Cypern 1,620 1,590 1,650 1,690 1,690
14,13 Tyskland 1,612 1,623 1,591 1,530 1,489
13,97 Österrike 1,594 1,586 1,544 1,460 1,452
13,94 Rumänien 1,590 1,597 1,601 1,620 1,612
13,85 Estland 1,580 1,616 1,644 1,639 1,640
13,74 Slovenien 1,567 1,584 1,531 1,494 1,464
13,68 Finland 1,560 1,529 1,523 1,527 1,541
13,52 Sverige 1,542 1,529 1,528 1,526 1,523
13,41 Portugal 1,530 1,490 1,460 1,470 1,500
13,32 Spanien 1,519 1,476 1,443 1,441 1,463
13,21 Belgien 1,507 1,502 1,457 1,389 1,387
12,80 Irland 1,460 1,459 1,460 1,458 1,458
12,80 Frankrike 1,460 1,460 1,400 1,430 1,430
12,75 Holland 1,454 1,492 1,333 1,348 1,346
12,29 Danmark* 1,402 1,375 1,375 1,374 1,399
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
28 mars
14 mars
7 mars
29 feb
Utbud
2455
2055
1865
1215
Sålda
1375
1605
1555
1805
Medelpris, euro
1,71
1,65
1,65
1,65
Lägst
1,69
1,64
1,6
1,64
Högst
1,73
1,66
1,65
1,65
Medelpris, skr
15,16
14,55
14,55
14,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 15 v 14 v 13 v 12
Knorrevången Fri vikt, klass 9,20 9,20 9,20 9,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,10 8,80
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 7,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,00 6,00
Dahlbergs 140- - 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,00 7,00 7,00 7,00
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% - 7,25 6,25 6,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- - 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 5,50 5,50 5,50 5,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 4,80
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,20, galtar 5,50 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 15 v 14 v 13
10,23
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,60 8,60 8,40
20,50
Nortura Fri vikta nkr 17,83 17,83 17,83
Finland
7,48
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,72
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,28
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,28
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,52
ZNVG 56 % euro - 1,31 1,29
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,40
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 14 v 13 v 12 v 11 v 10 v 9 v 8
Pund
10,63
10,59
10,66
10,66
10,70
10,58
10,44
Dollar 6,69 6,60 6,71 6,78 6,79 6,64 6,65
Euro 8,80 8,87 8,88 8,87 8,94 8,82 8,83
Dansk 1,18 1,19 1,19 1,19 1,20 1,18 1,18
Norsk 1,16 1,16 1,16 1,17 1,20 1,18 1,17
Yen 8,13 8,05 8,06 8,11 8,35 8,14 8,31
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 16 v 15 v 14 v 13
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - - 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - - 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - - 565 540
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 525 525 -
Marknadstillägg/avdrag - 15 15 -
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 690
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 63-69€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - - brist brist
Dahlbergs Slakteri - - brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
262
Basis 7 kg 221 221 218 212 212
447
Basis 30 kg 376 376 370 361 361
268
SPF+Myc 7 kg 226 226 223 217 217
453
SPF+Myc 30 kg 381 381 375 366 366
273
SPF 7 kg 230 230 227 221 221
458
SPF 30 kg 385 385 379 370 370
1043
Økologi 30 kg 877 877 870 864 864
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
908
25-kilos 790 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
435
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 48,5
Snellmans
589
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
563
ZNVG 28 kg - 64 64 63 63
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.