Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Ginsten höjer, men svenska grisar bland de billigaste i EU
Ginsten är enda slakteri som höjer priserna nästa vecka. Höjningen är 30 öre och nya priset 15,40 kr. Därmed är Ginsten inne på andra rundan höjningar i vår, där andra slakterier är inne på sin första. Skövde höjde 50 öre denna vecka och gjorde därmed sällskap med KLS Ugglarps. Nu är det Scan vi väntar på.
Spotmarknaden höjde till 17 kr, vilket visar att det finns slakterier som vill betala som Lövsta, men inte till alla.
Via Grisgeneralen får vi veta att Lövsta visserligen har högsta grispriset, men kan inte sälja allt till butikerna. Scan och Skövde har fått slakta en del kontrakterade grisar, till ett lägre grispris. Men Lövsta har trots detta betalat mellanskillnaden. Det är förmodligen ingen bra affär, men det visar kanske att det finns marginaler i näringen?! Men kanske också, och troligen främst, att det inte är så lätt att som nytt slakteri ta sig in på marknaden bland lågprisvarorna, om man vill hålla en kvalitetsprofil. Det är ju också hela svenska grisproduktionens dilemma. Allt mer säljs på röda lappar och det tillåter inte svensk lag för svenskt griskött. Vi får endast producera grisar med hög kvalitet. Bra eller dåligt, se slaktstatistiken!
Priserna på slaktgrisar ligger stilla såväl i Danmark, Tyskland och i de flesta andra länder, men på en högre nivå än i Sverige. Det kan du se av den nu uppdaterade tabellen över EUs faktiskt utbetalade grispriser. Finland höjer 1 cent nästa vecka, vilket beror på att försäljningen av finskt griskött går allt bättre. Priserna i Finland har höjts ett antal gånger under vårvintern. Ginsten utmärkte sig dessutom i veckan genom att bli enda slakteri i Sverige med positiva slaktsiffror för kvartal 1. Inte dåligt heller, hela + 17,8 %, när alla andra visade minus. Att höja med bortåt 20 %, när svenska slakten minskat med ca 10 % är givetvis värt ett hedersomnämnande.
Bengt-Göran Bengtsson säger sig inte ha någon bra analys av orsaken till att fler leverantörer anlitar Ginsten, eftersom man inte gjort något för att ragga fler grisar.
-Det är nog förtroende, öppenhet och ärlighet i presentationen av grispriserna, tror han. Många mindre leverantörer har svårt att få gehör hos andra slakterier vid prisförhandlingar och då vänder man sig till oss för våra raka priser, lika för alla.
Han säger också att en och annan större leverantör kommit med sina grisar, kanske därför att man (troligen) inte fått några bra erbjudanden från andra slakterier.
Som sagt har jag daterat upp tabellen över vad slakterierna faktiskt betalat för slaktgrisarna i EU. Till min förfäran ser jag att svenska slakterier betalar bland de sämsta i EU, enligt slakteriernas egna uppgifter till EU, som i Sverige lämnas till Jordbruksverket. Sverige ligger nu på femte plats, nedifrån, i tabellen. Vecka 50 2010 låg vi femma uppifrån!
Du minns kanske att HKScans vd nyligen sa sig vara överraskad över att priserna på slaktgrisar i Sverige gått upp mer än han väntat. Det uppgav han vara en orsak till HKScans väntade dåliga resultat för kvartal 1. Lite sanning är det kanske för just detta kvartal. I fjol så här års betalade svenska slakterier absolut sämst i hela EU. Femte sämsta plats är således fördyring av grisarna för bl a Scan, relativt vad som betalats av andra slakterier i andra länder i EU.
Men detta gäller som sagts första kvartalet. Jämför vi med sommaren och hösten 2011 låg betalningen för svenska grisar ungefär i mitten av tabellen.
Och som sagts tusen gånger tidigare, vi borde ligga i topp för bättre grisar som är salmonellafria, mer etiskt uppfödda, osv, osv och som borde gå att få något extra betalt för. Men det har vaken Lövsta eller andra slakterier fått från handeln.
Inget att undra på således, att svenska uppfödarna tröttnat på att producera grisar med höjd kvalitet. Problemet är att man inte har något val. Det har politikerna bestämt och de förstår sig ju på internationella affärer!? Enligt Kött- och Charkföretagens statistik kv 1 har ungefär var tionde svensk gris, alla uppfödda med svenska boxmått, uteblivit från slakt.
Mats Höjrup, duktig grisföretagare på sin tid i Halland, skriver längre ner i den här spalten: Tack och lov för att jag slutat! Han sa f ö i ett annat sammanhang: Mitt bästa beslut som företagare någonsin, var att sluta med grisar. Det var bättre än när jag beslutade bygga nytt stall. På något sätt måste vi försöka vända utvecklingen. Det är vår stora utmaning. /LG 120420

Grisskötare
önskas till 300 suggors helintegrerad besättning vid Kristianstad.
Egen rekrytering och foderberedning.
Lars Nilsson, 0709-320 160
320180@telia.com


Fortsatt stabilt för slaktgrisar i EU
Tillgång och efterfrågan är fortsatt väl balanserat för slaktgrisar i EU. I de flesta länder är det stabila priser. Under auktionen på Plerin i Frankrike, lyckades franska priset gå upp med 0,4 cent. Men man är optimistiska och tror att slakteriernas efterfrågan efter påsk ska medföra uppgång av priserna.
I Spanien är det oförändrade priser för sjunde veckan i rad. Orsaken är den balanserade marknaden. I Tyskland försökte vissa slakterier sätta press på slaktgrispriset, men med ett utbud som ligger under det senaste året, accepterade alla slakterier oförändrade priser.
I Österrike, Holland och Belgien är situationen liknande den tyska och det blev inga ändringar av priset. I England kan man dock glädja sig över ökad intjäning inom grisproduktionen. Här steg priset fortsatt och intar nu förstaplatsen i Europa.
Tendens för tyska marknaden: I början av veckan lättade stämningen betydligt. Efterfrågan är fortsatt god och inga utbudspucklar förekommer efter påskdagarna. Under den kommande veckan väntas som minst stabila, eller lätt stigande priser. /ISN 120420
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en något lägre anmälan, men slaktar enligt plan.
Läget på försäljningen är relativt oförändrat gentemot föregående vecka. Dock är det roligt att se att försäljningen av flintasteken fortsätter växa i år igen och är den produkt som säljer bäst i grillsortimentet, det visste du inte va?
Marknadsläget på smågris är oförändrat.

KLS Ugglarps
Marknaden är normal för årstiden. Däremot hoppas vi på mer sol och varmare väder så att försäljningen av våra grillprodukter tar ordentlig fart.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Vi höjer priset på slaktgrisar med 30 öre till 15,40 kr. Det är dags för löning, snart 1 maj och förhoppning om bra grillväder. Vi räknar m a o att kunna sälja mer och till bättre priser.
-Varför vi ökat slakten med 17,8 % kvartal 1, samtidigt som samtliga övriga slakterier i Sverige minskat slakten, har vi inga bra analyser på. Vi har sett ökningen, men inte hur det gått för kollegerna. Vi märker dock att vi har starkt stöd för våra öppna och transparenta grispriser. Framför allt mindre uppfödare har svårt att förhandla om priserna och då vänder de sig till oss. Jag tror att öppenhet och ärlighet varar längst. Vi är restriktiva med tilläggsbetalning och rättvisa mot alla.
-Vi har också sett att något större uppfödare kommit till oss. Kanske för att man inte orkat, eller brytt sig om att förhandla.
-Att vi fått så här stor ökning kvartal 1 är ingen garanti för liknande siffror resten av året. Även vi har leverantörer som förbereder sig på att lägga ner produktionen.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Tyvärr gör vädret att det i princip är stiltje på marknaden. I slutet på nästa vecka är prognosen + 24 grader och sol. Det ser vi fram emot.
-Det är balans i slakten, ett mindre underskott på smågrisar.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Priset på slaktgris stiger till 17 SEK/kg.
Den årliga undersökningen av konsumenternas köpvanor: Förtroendet för maten, som nyligen släppts, visar mycket tydligt att det är viktigare än någonsin att maten är billig. Dvs att det som syns i form av ökade importvolymer och minskad inhemsk produktion ligger helt i linje med effekterna av konsumenternas köpvanor.
Frågan är hur länge vi ska stånga pannan blodig med att försöka tvinga på konsumenten 100 % av det vi producerar till ett högre pris, eller det är dags att med gemensamma krafter jobba för att få lov att producera det som efterfrågas.

 
Kalyler för smågrisar och slaktgrisar
På spotmarknadens hemsida finns kalkyler för smågris och slaktgris. Kolla gärna in slaktgriskalkylen! Det ska ju till 17,70 för att klara kalkylen

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Marknaden är normal för våren och vi har balans i slakten och underskott på smågrisar.
-Min prognos är att marknaden utvecklas i uppåtgående riktning. Vi går in i grillsäsongen, samtidigt som produktionen minskar Europa. Prisuppgången kan dröja något, men efterfrågan stiger, samtidigt som vi får underskott i Europa. Vi kan få en liknande situation som inom äggsektorn. Foderepriser och energipriser ökar vilket minskar produktionen. Det verkar uppåt på kött.

HK Agri (HKScan
.
Ulf Jahnsson: -Grillsäsongen närmar sig och vi har bra efterfrågan på produkterna. Vi höjer slaktgrisarna 1 cent nästa vecka. Det är visserligen endast + 2 grader idag, men värmen väntas.
-Slakten är ok och smågrisarna i balans,

Danish Crown
Efterfrågan från de europeiska marknaderna är fortsatt inte stor denna vecka.
Efter påsk är efterfrågan nedåt och vi har haft kallt väder i Europa. I Damark blir vi hjälpta av förhållandevis låga slaktningar. Det har medfört att vi har kunnat slakta upp allt efter påsk och det hjälper oss med prisoptimeringen.
Skinka är oförändrad och framändar visar en positiv tendens.
Kotletter och backs säljer bra i England, med god hjälp av den aktuella utvecklingen för kursen på pund. Generellt väntar marknaden på våren och grillvädret, som kommer att ge oss ett lyft när det blir fint väder. Försäljningen till tredje land är oförändrad. Det är stabil försäljning i Japan och Ryssland och god försäljning i Kina.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert:-Marknaden håller sig lugn och på en stabil nivå i Europa. På Chicagobörsen blev det dock en markant höjning på grisköttet med 2,5 %. Det är spekulationer om att kineserna är på jakt efter mer griskött som drev upp priset.
Foderspannmålen håller sig också på en hög men stabil nivå. En stororder på 110 000 ton soja blev gjord idag, vilket drev priserna uppåt. Fler stororder från Kina är att vänta.
Inventarieföretaget Skiold har fått sin största order någonsin. Det rör sig om en anläggning i Ryssland på 5 800 suggor, som ska producera ca 140 000 grisar per år. Det är ett ryskt företag som är beställare, men det är danskarna som bygger och kommer ansvara för allt management.
Som en liten parantes kan sägas, att ingen sugga i denna toppmoderna anläggning kommer att vara lösgående vid något tillfälle.
Atleterna i Kina, som ska medverka i sommarens OS, avstår idag från att äta griskött. Det förekommer så mycket främmande substanser i det kinesiska grisköttet, att man är rädd för att åka fast i de olika dopingkontrollerna, som genomförs innan och under ett OS.
Det kan kanske bli en liten nisch för det svenska marknaden, att sälja griskött till kinesiska idrottare? Svenskt griskött innehåller inte några främmande substanser.

Debatt
Tekniska resultatet kan bero på slakteriet!?
Jag sitter och klurar på en sak som har fått mig att börja tvivla på slakteriernas (o)partiskhet vid avräkning.
Vi bytte slakteri för ca 1 år sedan. Då bytte vi på dagen, dvs vi tog föregående slakteris innestående förmedlade smågrisar med oss och började levererade dessa till nya slakteriet som slaktsvin.
Det jag har lagt mången timme på att försöka förklara är varför utbytet (kg slaktgris/tillväxt), kött% sjönk, och andelen anmärkningsfria grisar rasade med 15 % över natten, bara för vi bytte slakteri. Det var samma förmedlingsgrisar som innan.
Jag har jagat förändringar i produktionen, utan att hitta förklaringar. Till slut började jag tro att det var vi som gjort något fel, utan att veta vad.
I dag talade jag med en kollega som undrade hur det går för oss på vårt nuvarande slakteri. Dom hade nu lämnat detta, och vips så hade deras kött% stigit rejält!
Är detta något som fler grisuppfödare spekulerar i?
Skånsk slaktgrisuppfödare

Tack och lov för att vi slutat
Efter att att ha följt den svenska grisnäringen på håll sedan vi stängde samtliga stallar 11-12-31, och dessutom också hunnit känna efter, så måste jag utbrista :
TACK o LOV !!!!!
Med vänliga hälsningar
Mats Höjrup
Ängelholm

Bloggat:
Grisgeneralen

Blir 2,4 miljoner grisar i Sverige 2012 års facit av griskrisen? Scan backar mest, som vanligt, vilket inte är att undra över, efter den många gånger hänsynslösa behandling man utsatt sina grisleverantörer för. Smågrisproducenterna tidigare, nu slaktgrisproducenterna.
Lövsta Kött visar en tveksam start. Hälften av kontrakterade grisarna går till andra slakterier än det egna, där betalningen är lägre. Lövsta betalar dock mellanskillnaden upp till 17 kr.

Gunnelas blogg
Bönderna går på knäna medan ICA-handlarna är rika som troll! Svenska Dagbladet har kartlagt ett antal ICA-handlare. Genom aktieutdelning får många ICA-handlare årsinkomster högre än de värsta bankdirektörer. SvD pekar på inkomstgapet mellan ICA- butikernas ägare och handelsanställdas inkomster. Handeln brukar ofta självkritiskt tala om att det huvudsakliga konkurrensmedlet mellan handelskedjorna är pris. Och bevisligen har ICA varit framgångsrika i detta priskrig genom att ha 51 % av marknaden. Men det är inte bara handelsanställda som kommer i kläm. Offren för denna prispress är också svenska bönder och svenska slakterier som levererar till ICA.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 20 april 2012
Senaste uppdatering gjord 23 april 22,05
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 17

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 17 v 16 v 15 v 14
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 16,00 16,00 15,35
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,40 15,10 15,10 15,10
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,05 15,05 14,80 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 14,00 14,00 13,50 13,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,35 13,35 13,10 13,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 17 v 16 v 15
12,73 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,70 10,70 10,70
26,28 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,47 22,47 22,47
13,26 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,50 1,49 1,49
12,99 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,47 1,46 1,46
12,46 Österbottens 78 – 96 euro 1,41 1,41 1,41
13,52 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
20 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,85 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,68 1,65
17 apr jämförbara**
15,47 England - 1,750 1,716 1,684 1,668
15,14 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,713
15,18 Tjeckien - - 1,718 1,702 1,656
14,04 Italien - 1,589 - 1,646 1,646
14,37 Tyskland - 1,626 1,626 1,626 1,596
13,99 Polen - - 1,583 1,612 1,578
14,08 Belgien - 1,593 1,593 1,593 1,581
13,90 Danmark - 1,573 1,573 1,573 1,547
13,87 Holland - 1,570 1,570 1,570 1,551
13,79 Österrike - 1,561 1,561 1,561 1,540
13,63 Frankrike - 1,542 1,542 1,535 1,545
12,89 Irland - 1,459 1,459 1,469 1,430
9,39 Sverige - 1,063 1,073 1,069 1,060
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
15 apr Land v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Skr euro euro euro euro euro
14,41 EU, medelpris 1,631 1,630 1,623 1,612 1,609
-
16,61 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,890
16,00 Cypern 1,810 1,810 1,810 1,740 1,666
15,86 Bulgarien 1,795 1,795 1,789 1,795 1,790
15,59 Tjeckien 1,764 1,763 1,723 1,721 1,710
15,36 Slovakien 1,738 1,716 1,714 1,702 1,713
15,34 Lettland 1,736 1,727 1,676 1,744 1,760
15,27 Italien 1,728 1,752 1,757 1,756 1,755
15,16 England 1,715 1,699 1,669 1,663 1,656
15,15 Luxemburg 1,714 1,714 1,653 1,657 1,640
15,15 Tyskland 1,714 1,703 1,693 1,652 1,632
14,86 Spanien 1,682 1,684 1,687 1,687 1,663
14,86 Litauen 1,681 1,693 1,664 1,667 1,668
14,86 Österrike 1,681 1,680 1,663 1,620 1,622
14,76 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
14,70 Polen 1,664 1,652 1,676 1,649 1,638
14,67 Slovenien 1,660 1,663 1,644 1,605 1,614
14,53 Grekland 1,644 1,644 1,649 1,662 1,690
14,50 Estland 1,641 1,639 1,651 1,651 1,661
14,50 Ungern 1,641 1,649 1,635 1,628 1,635
14,36 Rumänien 1,625 1,632 1,621 1,610 1,607
13,90 Finland 1,573 1,576 1,593 1,565 1,578
13,84 Belgien 1,566 1,586 1,535 1,516 1,525
13,71 Sverige 1,552 1,566 1,554 1,539 1,544
13,68 Holland 1,548 1,538 1,505 1,466 1,485
13,34 Irland 1,510 1,519 1,481 1,479 1,479
13,26 Frankrike 1,500 1,500 1,500 1,550 1,590
12,63 Danmark* 1,429 1,429 1,429 1,430 1,430
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
11 april
28 mars
14 mars
7 mars
Utbud
1990
2455
2055
1865
Sålda
1270
1375
1605
1555
Medelpris, euro
1,73
1,71
1,65
1,65
Lägst
1,72
1,69
1,64
1,6
Högst
1,73
1,73
1,66
1,65
Medelpris, skr
15,39
15,16
14,55
14,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 17 v 16 v 15 v 14
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,20
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,00 7,00 7,00
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 6,50 5,80 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 5,50
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 17 v 16 v 15
10,23
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,60 8,60 8,60
19,10
Nortura Fri vikta nkr 16,33 16,33 16,33
Finland
7,51
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,74
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,30
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,30
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,75
ZNVG 56 % euro 1,33 1,33 1,31
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11 v 10
Pund
10,80
10,79
10,63
10,59
10,66
10,66
10,70
Dollar 6,74 6,77 6,69 6,60 6,71 6,78 6,79
Euro 8,84 8,90 8,80 8,87 8,88 8,87 8,94
Dansk 1,18 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19 1,20
Norsk 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,17 1,20
Yen 8,27 8,36 8,13 8,05 8,06 8,11 8,35
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 18 v 17 v 16 v 15
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 525 525 525
Marknadstillägg/avdrag - 15 15 15
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - brist brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 17 v 16 v 15 v 14 v 13
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
262
Basis 7 kg 221 221 221 221 218
447
Basis 30 kg 376 376 376 376 370
268
SPF+Myc 7 kg 226 226 226 226 223
453
SPF+Myc 30 kg 381 381 381 381 375
273
SPF 7 kg 230 230 230 230 227
458
SPF 30 kg 385 385 385 385 379
1043
Økologi 30 kg 877 877 877 877 870
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
924
25-kilos 770 790 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
437
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
592
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
565
ZNVG 28 kg 64 64 64 64 64
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
6 nov Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr euro euro euro euro euro
332 EU, medelpris 36,62 36,01 34,72 34,76 34,60
-
725 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
578 Sverige 63,79 63,03 60,74 64,43 59,62
566 Slovakien 62,50 53,19 47,41 47,41 50,40
501 Italien 55,27 54,63 54,23 53,99 53,90
433 Finland 47,80 49,53 45,97 45,84 45,60
424 England 46,82 46,82 46,17 45,91 46,32
401 Luxemburg 44,30 44,30 36,80 38,70 34,60
392 Danmark* 43,27 43,25 42,31 42,31 42,32
380 Tjeckien 41,98 42,11 42,08 46,72 46,61
378 Tyskland 41,70 40,00 38,80 38,90 38,70
356 Estland 39,28 39,75 41,40 38,81 43,27
326 Belgien 36,00 36,00 35,00 34,00 34,00
283 Spanien 31,21 29,98 29,26 29,15 29,65
281 Polen 31,04 31,95 30,81 31,06 30,38
259 Frankrike 28,60 28,60 26,60 25,00 23,80
217 Portugal 24,00 24,00 24,00 28,00 28,00
240 Holland 26,50 24,75 23,00 23,00 23,00
208 Ungern 23,04 30,09 22,95 27,26 27,30
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.