Senaste nytt om priser
och marknaden


Det som står här är arbetskopia, fram tills jag skickar sidan som email på fredagskvällen. Det kan tillkomma uppgifter även senare. Uppdatera gärna innan du läser.


Våren börjar synas i Danmark nästa vecka
Danmark höjer grispriset med 20 øre på måndag och hänvisar till väntat bättre grillväder och god marknad i Kina. Alla väntar på prishöjningar i Tyskland, men det kalla vädret håller tillbaka en prisuppgång på en annars stabil marknad. Ett varmare och vackrare väder skulle sätta igång prisspiralen uppåt.
Det ser liknande ut i Sverige. Enda rörelsen för grispriserna nästa vecka är 10 kr höjt marknadstillägg hos Scan.
I Finland har HK lagt ena centen till den andra i vår, medan det gått trögare inom Atria. Prisskillnaden är f n 6 cent mellan de båda slaktjättarna och jämför vi med Rybsgrisen är skillnaden hela 9 cent. Men Atria har ju ingen rybsgris.
Idag meddelas att något ska hända på måndag kl 16 med Atrias priser, men också med hela systemet för prissättning. Det verkar inte hållbart att de två stora bolagen ska ha en prisdiff på bortåt kronan. Från HK har vi hört att de är riktigt nöjda med prisutvecklingen, men vi har inte hört samma från Atria.
Jag har daterat upp tabellen över faktiska priser på smågrisar i EU. Det var länge sedan. Det som slog mig var hur stora prisförändringar det blivit på ett halvår i en del länder. I en del östländer kan smågrispriset hoppa och ned med stora belopp så snabbt som på en vecka, men mätt på lite längre prisperioder är det stora förändringar även i länder som Holland, Spanien och Tyskland. En smågris vecka 44 i Holland kostade 240 kr, men kostar nu 24 veckor senare 421 kr, alltså 181 kr mer. Tyska smågrisen har gått upp 176 kr och spanska 133 kr.
Den svenska smågrisen är som vanligt på toppnivå i EU, vad gäller pris. Svenska priset på smågrisar ligger tvåa uppifrån, dock 50 kr billigare än en smågris på Malta. Toppen av tabellen är ju vad vi är vana vid. Förändringen under de 24 mätveckorna är + 82 kr för svenska smågrisen, så vårt smågrispris har ingalunda stått stilla.
Det svenska priset på slaktgris var v 44, i början av november, 14,65 kr, mätt av EU. 24 veckor senare är det 13,88 kr, enligt tabellen över faktiska grispriser enligt EU. Så visst svider även den svenska prisuppgången på smågrisar för uppfödare av slaktgrisar.
Vecka 44 låg vi i mitten av pristabellen och ganska nära EUs medelpris på slaktgrisar. Det var ju nära jul. I dag ligger vi klart i slutet av tabellen och riktigt långt från EUs medelpris, som är 14,55 kr.
Någon har sagt att grillsäsongen överträffar julslakten i lönsamhet för grisbranschen. Det syns verkligen inte av den här lilla jämförelsen. I varje fall inte hittills detta år. /LG 120427

Grisskötare
önskas till 300 suggors helintegrerad besättning vid Kristianstad.
Egen rekrytering och foderberedning.
Lars Nilsson, 0709-320 160
320180@telia.comFortsatt små rörelser på EUs marknader
Det är fortsatt endast små rörelser på EUs marknad för slaktgrisar. I de flesta länderna är bilden oförändrad: Utbudet av slaktgrisar ligger väsentligt under föregående års siffror. Utbjudna volymer har god efterfrågan. Men det behövs initiativ från hemmamarknadernas kötthandel för att få priserna i rörelse. Exporten till tredje land beskrivs som i huvudsak normal. Danska handeln med Ryssland, Sydkorea och Japan sägs vara tillfredsställande. Kinesiska marknaden visar fortsatt hopp om tillväxt och som kan absorbera stora kvantiteter. Oberoende av resen av Europa, verkar engelska marknaden vara på väg att bli positiv. Det visar man med att höja priset med 4 cent till 1,79 och därmed visa vägen för resten av Europa.
Tendens för tyska marknaden: Stämningen på tyska marknaden verkar allt bättre. Runt 1 maj väntas grillningen komma igång, vilket medför ökad efterfrågan. Vädret väntas också bli bra. Många livsmedelskedjor har redan satt igång en kraftfull marknadsföring av grillartiklar i denna veckas reklam. Den fortsatta utvecklingen av grispriserna borde därför som minimum vara stabil. ISN 120424
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-

Marknadskommentarer, slakterier
Scan och SLS
Vi har en något lägre anmälan, men slaktar enligt plan.
Läget på försäljningen är relativt oförändrat gentemot föregående vecka. Handeln har haft stora kampanjer på importerad fläskfilé denna vecka, vilket märks på efterfrågan. Vi hoppas nu på bättre väder till Valborgsmässoafton (sista april) så att grillningen kommer igång på allvar.
Vi höjer marknadstillägget på smågris till 25kr.

KLS Ugglarps
Marknaden är oförändrad jämfört med föregående vecka. Men vi hoppas fortfarande på bättre väder så att grillarna plockas fram och så att försäljningen av Grill'it tar fart.

Ginsten Slakteri
Bengt-Göran Bengtsson: -Det rullar på som det ska göra den här tiden på året.

Dalsjöfors Slakteri
Magnus Lagergren: -Svag efterfrågan, relaterad till vädret givetvis. Vi ser något stigande priser i Europa på framförallt skinka.
-Alla dessa fyradagars veckor är inte bara av godo, då vi tappar många ordinarie produktionsdagar.
-Balans på gris och ett mindre underskott på smågris.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Det har varit en bra försäljningsvecka. Dels är det lönehelg, dels är det en stor mathelg i samband med Valborg och 1 maj. Det är framför allt k-packen som rusat.

Spotmarknaden.se
Per Karlsson: -Danska myndigheter försökte införa avvikande regler för grisarnas takhöjd under transport. Ärendet vandrade vidare till EU-domstolen. Utslaget är intressant och kan betyda mycket för svensk animalieproduktion. Mycket kort kan domen sammanfattas som:
Det är INTE är tillåtet för ett land att frångå den tolkning av EU-regelverket som huvudparten av EU-länderna har, om den innebär förökade kostnader eller tekniska svårigheter.
Exempel: Om en majoritet av länder tolkar regelverket som att det är tillåtet att fixera en sugga vid grisning, är det inte tillåtet för ett land att förbjuda detta. Domen finns i sin helhet HÄR:

Diagram över utvecklingen för produktion kontra konsumtion för alla köttslag utom fågel sedan EU inträdet fram till och med 2009 finns HÄR.
Diagrammet och domen finns även på vår hemsida.

Kalyler för smågrisar och slaktgrisar
På spotmarknadens hemsida finns kalkyler för smågris och slaktgris. Kolla gärna in slaktgriskalkylen! Det ska ju till 17,70 för att klara kalkylen

Österbottens Kött (Atria)
Stefan Saaristo: -Inga prisförändringar idag. Men nytt pris sätts och nytt system för prissättning meddelas på måndag kl 16.00.
-Det är balans i slakten och fortsatt underskott på smågrisar.

HK Agri (HKScan.
Ulf Jahnsson: -Det är fortfarande grått och kallt, men vi väntar bättre väder. Bättre väder ger efterfrågan.
-Slakt enligt plan, smågrisarna i balans.

Danish Crown
På de europeiska marknaderna upplever vi en positiv rörelse. Det är förväntningar om en bättre väderlek och med denna ökad efterfrågan.
Vi ser stabil marknad för skinka och oförändrad marknad för framändar. Kotlett och backs säljer tillfredsställande.
Med förväntningar om att grillvädret infinner sig inom närmaste tiden, ser vi en förbättrad efterfrågan på produktionskött och bog.
På marknaderna i tredje land ser vi fortsatt god marknad i Kina. Hong Kong är fortsatt stängt och det ber stabil efterfrågan på varor sålda direkt till Kina, vilket hjälper oss.
Avsättningen till Japan är tillfredsställande, medan försäljningen till Ryssland är stabil.

Marknadskommentarer från grisföretagare
Sveriges Grisföretagare
Mattias Espert: -Mycket små förändringar på svenska marknaden, likaså på den europeiska. Endast små justeringar på avräkningspriserna är att vänta.
Det kommer rapporter från kinesiska myndigheter, att man ska börja lagra in griskött för att stabilisera marknaden. Detta kan kortsiktigt vara positivt, men långsiktigt negativt, beroende på hur stora volymer som kommer att frysas in. Kineserna hävdar idag att tillgången överstiger efterfrågan och det kommer att vara så ett tag framöver.
Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS) härjar vilt i Vietnamn idag, med stora problem och kostnader som följd. Man har gjort stora insatser på att försöka stoppa spridningen men har ej lyckats. Vad detta kommer att få för konsekvenser har man ingen uppfattning om idag.
Som jag har gjort innan, vill jag påminna om Sveriges Grisföretagares stämma i Örebro. Gå in och anmäl er på vår hemsida.

Bloggat:
Grisgeneralen
har drömt om Dansk-Finska kriget, där Sverige är slagfält. Den stora nedläggningen av svenska grisgårdar ger både mardrömmar och drömmar. De svenska slaktdjuren delas upp och slakterier läggs ner. En del slaktare kanske t o m vill sälja.
Andra slaktare står på åskådarplats och ser på, för att sedan ta för sig när slagskämparna lämnat fältet.

Gunnelas blogg
Och så det här med salmonella och ekologiska grisar. Den intressanta studien som visar att ekologiska grisar har mindre salmonella än konventionella är dansk. Hos svenska konventionella grisar har vi inte ca 11 % salmonella utan närmare noll.

Bloggar du om grisar?
Starta en blogg om grisnäringen, så får du en länk i @-GRIS. Passar ämnet, kan jag lägga in hela inlägget här ovan. /LG

Skicka dina kommentarer och debattinlägg till gris@agrar.se.
Läs tidigare kommentarer från grisuppfödare på denna länk.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
gris@agrar.se
@-GRIS 27 april 2012
Senaste uppdatering gjord 3 maj 12,00
Klicka för veckans senaste notering
Klicka här för nästa veckas notering
(Dateras endast upp torsdagar och fredagar)
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90
Klicka här för annonspriser!
Grispriserna vecka 18

Partipriset
Scans industripris (tidigare partipris) är gått upp till
21,72 kr. Kött% 58, 69 - 82,9 kg, utan huvud och framfötter.
För att jämföra partipriset med slaktgrispriset måste du dra av ca 7 % på partipriset.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 18 v 17 v 16 v 15
Lövsta Kött - 17,00 17,00 17,00 17,00
Spotmarknaden Sva flexibla 17,00 17,00 16,00 16,00
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,40 15,40 15,10 15,10
KLS Ugglarps Topp* 70-96,9 15,05 15,05 15,05 14,80
Dahlbergs 71-96,9 14,50 14,50 14,50 14,50
Skövde Slakteri 72-96,9 14,00 14,00 14,00 13,50
Dalsjöfors Kvalitet 77-101,9 13,75 13,75 13,75 13,75
KLS Ugglarps Grund 70-96,9 13,35 13,35 13,35 13,10
Nyhléns & Hugos. avt flexibla - - - -
Scan 72-93,9 10,27 10,27 10,27 10,27
Avdrag
KLS Uggl. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej integrerad
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
Skövde. Ej GMO-fria
-
-0,20 -0,20 -0,20 -0,20
-
Eko-grisar
Scan Krav 75-96,9 - - - -
Scan Ekologisk 75-96,9 - - - -
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a) Grisarna säljs till svenska slakterier. OBS! Du betalar frakten till slakteriet. Priset är medelpris av vad olika köpare på marknaden vill betala just nu.
Slaktsvin, Norden, noteringar* Gäller endast i kombination med tecknat KLS Ugglarps Leveranskontrakt Slaktgris och med t9,20illhörande ordinarie veckoleveranstillägg.

Skr Slakteri Viktgr. kg val. v 18 v 17 v 16
12,97 Danish Crown 70,0–87,9 dkr 10,90 10,70 10,70
26,28 Nortura 71,1–90,0a nkr 22,47 22,47 22,47
13,32 HK Agri rybsgris 76 – 92,5b euro 1,50 1,50 1,49
13,05 HK Agri grund 76 – 92,5b euro 1,47 1,47 1,46
12,52 Österbottens 78 – 96 euro 1,41 1,41 1,41
13,58 Snellman 80–105 euro 1,53 1,53 1,53
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter. 60 % kött. +40 øre. per kött%. Noroc-korsning +70 øre per kg.
b 101001Finska.html ) Avräkning sker vid 60 % kött. Priset inkluderar inte tillägg.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Verklig notering kan beräknas till 10 - 15 öre mindre. Exkl efterlikvid.
b)LSOs pris visar från 30/4 2010 grundpris + Primustillägg + nättillägg + effektivieringstillägg, som i princip alla uppfödare har.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Slakteri med
offentliga garantipriser utöver individuellt avtalade. Garantipriser som regleras via kontrakt förekommer.
- - - -

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
27 apr Landsnotering* euro euro euro euro euro
14,91 Tyskland 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
24 apr jämförbara**
15,85 England - 1,786 1,750 1,716 1,684
15,21 Spanien - 1,713 1,713 1,713 1,713
15,08 Tjeckien - - 1,699 1,718 1,702
14,43 Tyskland - 1,626 1,626 1,626 1,626
14,21 Polen - - 1,601 1,583 1,612
14,04 Italien - 1,582 1,589 - 1,646
14,03 Belgien - 1,581 1,593 1,593 1,593
13,96 Danmark - 1,573 1,573 1,573 1,573
13,94 Holland - 1,570 1,570 1,570 1,570
13,86 Österrike - 1,561 1,561 1,561 1,561
13,68 Frankrike - 1,541 1,542 1,542 1,535
12,95 Irland - 1,459 1,459 1,459 1,469
9,50 Sverige - 1,070 1,063 1,073 1,069
* Alla tyska grisföretagare får 2 - 3 cent extra när de uppfyller QS en certifiering för lantbruket (branschkrav).
** Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte.
Förutom vid ändrade noteringar, kan siffrorna påverkas av svängningar i kurser på valutorna. Korrigeringar kan även ske i efterhand. Noteringarna kan jämföras med varandra. Enl ISN. Korrigeringsparametrarna ändrade 100803.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 - 3 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
22 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
14,55 EU, medelpris 1,639 1,631 1,630 1,623 1,612
-
16,69 Malta 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880
16,07 Cypern 1,810 1,810 1,810 1,810 1,740
15,93 Bulgarien 1,795 1,795 1,795 1,789 1,795
15,61 Tjeckien 1,758 1,764 1,763 1,723 1,721
15,43 England 1,738 1,715 1,699 1,669 1,663
15,37 Slovakien 1,731 1,738 1,716 1,714 1,702
15,34 Italien 1,728 1,728 1,752 1,757 1,756
15,28 Luxemburg 1,721 1,714 1,714 1,653 1,657
15,22 Tyskland 1,714 1,714 1,703 1,693 1,652
15,00 Lettland 1,690 1,736 1,727 1,676 1,744
15,00 Litauen 1,690 1,681 1,693 1,664 1,667
14,98 Polen 1,687 1,664 1,652 1,676 1,649
14,95 Spanien 1,684 1,682 1,684 1,687 1,687
14,92 Österrike 1,681 1,681 1,680 1,663 1,620
14,82 Portugal 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670
14,69 Ungern 1,655 1,641 1,649 1,635 1,628
14,63 Slovenien 1,648 1,660 1,663 1,644 1,605
14,59 Grekland 1,644 1,644 1,644 1,649 1,662
14,58 Estland 1,643 1,641 1,639 1,651 1,651
14,51 Rumänien 1,635 1,625 1,632 1,621 1,610
14,09 Finland 1,587 1,573 1,576 1,593 1,565
13,95 Belgien 1,572 1,566 1,586 1,535 1,516
13,88 Sverige 1,564 1,552 1,566 1,554 1,539
13,72 Holland 1,546 1,548 1,538 1,505 1,466
13,47 Irland 1,517 1,510 1,519 1,481 1,479
13,32 Frankrike 1,500 1,500 1,500 1,500 1,550
13,07 Danmark* 1,472 1,429 1,429 1,429 1,430
De fem största slakterierna i varje land rapporterar till EU faktiskt utbetalat totalt belopp för veckans slaktade grisar. Summan divideras med antal slaktade kilo slaktgris. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt även personligt förhandlade tillägg. Men inte bonusar och efterlikvider som betalas vid årets slut.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svenska slakteriers grundnotering (enligt tabellen längst upp på sidan) är med huvud. Detta gör gör att priserna i den här EU-tabellen blir högre. För att jämföra de båda tabellerna ungefärligt, lägg till 7 % på svenska priset.
* Priserna fångar inte in t ex Danish Crowns och Ticans efterlikvider vid årets slut. Räkna därför upp danska priset med ca 1 skr.
Utan att faktisk betalning ändras i resp land, kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr vid senare tidpunkt. När du jämför länders priser, eller priserna mellan olika veckor, använd helst priserna i € för att undvika påverkan av valutakurserna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover 2009
Mån 24 aug 30 juli 21 juli 24 juni 17 juni
Sep - 1,560 1,560 1,567 1,556
Okt - 1,455 1,455 1,484 1,470
Nov - 1,440 1,440 1,486 1,463
Dec - 1,425 1,425 1,455 1,460
Jan - 1,350 1,350 1,390 1,395
Feb - 1,450 1,450 1,490 1,490
Mars - 1,470 1,470 1,495 1,495
April - 1,525 1,525 1,525 1,525
Maj - - - - -
Juni - 1,525 1,525 - -
Juli - 1,525 1,525 - -
Aug - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
25 april
11 april
28 mars
14 mars
Utbud
1630
1990
2455
2055
Sålda
1630
1270
1375
1605
Medelpris, euro
1,73
1,73
1,71
1,65
Lägst
1,71
1,72
1,69
1,64
Högst
1,74
1,73
1,73
1,66
Medelpris, skr
15,36
15,39
15,16
14,55

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,30 kr, galtar 5,30 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 18 v 17 v 16 v 15
Knorrevången Fri vikt, klass 9,60 9,60 9,60 9,60
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 9,30 9,30 9,30 9,30
Spotmarknaden Fri vikt, klass* 9,00 9,00 9,00 9,00
Ginsten 140,1 kg- 6,80 6,80 6,80 6,80
Dahlbergs 140- 6,80 6,80 6,80 6,80
KLS Ugglarps 140- 7,50 7,50 7,00 7,00
Scan 140- 6,12 6,12 6,12 6,12
Dalsjöfors 58% 7,25 7,25 7,25 7,25
Nyhléns & Hugoson 140- - - - -
Skövde 140- 6,50 6,50 5,80 5,80
Galtar
Knorrevången oflådd 6,00 6,00 6,00 6,00
Eriksson Transport Fri vikt, klass** 5,10 5,10 5,10 5,10
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dalsjöfors oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
KLS Ugglarps oflådd 2,30 2,30 2,30 2,30
* Gäller endast hela lass från en lastplats, linje söder om Göteborg.
** Fritt din gård

Slaktsuggor och galtar
samt grillgrisar (brockgrisar)
köpes varje vecka.
Suggor 9,60, galtar 6,00 kr/kg. Fri vikt och klass.
Vi slaktar i Sverige!
Knorrevången Slakt AB
044-42080 info@knorrevangen.se
Transportör Alexander Månsson 070-323 11 61

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 18 v 17 v 16
10,23
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,60 8,60 8,60
19,10
Nortura Fri vikta nkr 16,33 16,33 16,33
Finland
7,54
Snellmans Fri vikt, E euro 0,85 0,85 0,85
5,77
HK Agrii Fri vikt, E euro 0,65 0,65 0,65
5,32
Österbottens Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
5,32
Spotmarknaden Fri vikt, E euro 0,60 0,60 0,60
Tyskland
11,81
ZNVG 56 % euro 1,33 1,33 1,33
Galtar
9,04
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,60 7,60 7,60
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m. Klyvda utan huvud och framfötter.

Viktigaste valutorna
Torsdagar v 17 v 16 v 15 v 14 v 13 v 12 v 11
Pund
10,86
10,80
10,79
10,63
10,59
10,66
10,66
Dollar 6,71 6,74 6,77 6,69 6,60 6,71 6,78
Euro 8,88 8,84 8,90 8,80 8,87 8,88 8,87
Dansk 1,19 1,18 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,17
Yen 8,27 8,27 8,36 8,13 8,05 8,06 8,11
Priset på valutor i skr. Grön = valutan är dyrare. Röd = valutan är billigare.

Smågrisar, Sverige
Slakteri
kr/kg
kr/kg
kr/kg
kr/kg
Klass, kr/kg v 19 v 18 v 17 v 16
Ginsten Slakt 1
Smågrisar, 23 kg - 22,50 22,50 22,50
Dito PMWS-vaccinerade + 20 kr + 20 kr + 20 kr + 20 kr
KLS Ugglarps
Grund 23 kg - 20,50 20,50 20,50
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Ej GMO-fria, per gris -8 kr -8 kr -8 kr -8 kr
Dahlbergs
Särklass D, mell. 23 kg - 21,00 21,00 21,00
PMVS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
Skövde Slakteri
SwedeHam+, 23 kg - 21,00 21,00 21,00
Dito PMWS-vaccinerade +20 kr +20 kr +20 kr +20 kr
-
kr/gris kr/gris kr/gris kr/gris
Dalsjöfors Slakteri 2
Dalsjöfors Kvalitet, 30 kg - 565 565 565
SLS (Scan)
Plus 30 kg - 525 525 525
Marknadstillägg/avdrag - 25 15 15
Ej PMWS-vaccinerade4 -30 kr -30 kr -30 kr -30 kr
Spotmarknaden        
30 kg5, säljare begär ej bud ej bud ej bud ej bud
30 kg5, köpare betalar 700 700 700 700
Finsk smågris 30 kg 85,22€ 85,22€ 85,22€ 85,22€
Dansk smågris 30 kg6 550dkr 550dkr 550dkr 550dkr
Dansk smågris 7 kg6 335dkr 335dkr 335dkr 335dkr
-
Balans i förmedling
Scan, väntan hämt/lev - brist brist brist
KLS Ugglarps - brist brist brist
Skövde Slakteri - brist brist brist
Dalsjöfors Slakteri - brist brist brist
Dahlbergs Slakteri - brist brist brist
Ginsten - balans brist brist
-
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överstående, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Tillägg gäller förmedling, vid mellangårds avtalar parterna.
5 Över 30 kg + 5 kr, under -10 kr per kg. Marknaden sätter priset, dvs priset som anges är det som marknaden indikerar just nu.
6 Södra Sverige, danska kronor

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 18 v 17 v 16 v 15 v 14
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
270
Basis 7 kg 227 221 221 221 221
456
Basis 30 kg 384 376 376 376 376
276
SPF+Myc 7 kg 232 226 226 226 226
462
SPF+Myc 30 kg 389 381 381 381 381
280
SPF 7 kg 236 230 230 230 230
467
SPF 30 kg 393 385 385 385 385
1050
Økologi 30 kg 883 877 877 877 877
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
900
25-kilos 770 770 790 790 790
HK Agri euro euro euro euro euro
439
25-kg, Priimuus 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Snellmans
594
Klass S40, 30 kg* 67 67 67 67 67
Tyskland
568
ZNVG 28 kg 64 64 64 64 64
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
22 apr Land v 16 v 15 v 14 v 13 v 12
Skr euro euro euro euro euro
459 EU, medelpris 51,76 51,29 51,04 51,55 51,70
-
710 Malta 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
660 Sverige 74,39 76,19 73,96 71,61 70,55
648 Italien 73,01 73,01 73,01 73,01 72,97
612 Ungern 68,95 48,87 47,67 66,80 63,48
603 Slovakien 67,94 64,03 70,75 66,38 73,75
554 Tyskland 62,40 62,40 62,50 62,20 62,30
469 Tjeckien 57,87 60,58 48,80 54,57 67,19
497 England 56,00 55,66 55,45 54,98 55,13
494 Finland 55,67 52,46 55,02 55,86 53,31
444 Belgien 50,00 50,00 50,00 49,50 49,50
421 Holland 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
416 Spanien 46,90 46,97 46,97 47,32 48,28
412 Luxemburg 46,50 46,60 46,60 44,90 47,20
390 Polen 44,02 43,82 42,93 43,58 42,51
380 Danmark* 42,88 42,88 42,47 42,49 42,50
362 Frankrike 40,80 40,80 41,00 41,00 40,60
335 Estland 37,78 44,39 39,95 38,80 42,40
284 Portugal 32,00 31,00 31,00 31,00 31,00
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.