Swedish Meats ändrar inte satt slaktsvinsnotering

-Jag förstår grisuppfödarna som vill ha ett högt avräkningspris, men konsumtionsmönstret förändras efter jul varje år och vi tjänar mindre på produkterna. Då måste noteringen på slaktsvin sänkas. Jag är tyvärr ingen jultomte som kan komma med mer pengar, säger Magnus Lagergren, Swedish Meats, på söndagkvällen.

-Vi kommer inte att ändra tillbaka noteringen så att sänkningen på måndag blir mindre, säger han. Grisuppfödarna får anmäla sina grisar som man vill. Varje vecka, eller varannan vecka. Man får göra som man finner är bäst, säger han. Det är upp till var och en.

-Vi är intresserade av att få in så många grisar som möjligt före jul. Efter jul är det inte lika viktigt. Då är det alltid överskottsperiod och grisköttet måste säljas till lägre pris och ofta på export.

Kollegerna håller med
-Den sänkta noteringen på slaktsvin är inte i överkant, säger Magnus Lagergren. Jag har branschkolleger som förvånar sig över att den inte sänkningen blev större. Jag talade med Tommy Ögren, Skövde Slakteris majoritetsägare, som tyckte den var i underkant och Thomas Olander, Ugglarps Slakteri hade liknande uppfattning.

-Jag fattar inte dom som säger att vi inte behöver sänka noteringen nu. Det finns undantag, visst, men de flesta slakterier tjänar mindre på köttet efter jul än före jul. Vi slutar stycka julskinka och därmed är priset mer än 10 kr lägre per kilo när vi ska sälja skinkan. Det är mycket på noteringen.

-Nästa vecka exporterar vi fläsktvåa, som vi inte kan förbruka själva. Det blir en helt
annan kalkyl.

SLP säljer mer smörgåsmat i januari
-Det finns dock skillnader hos slakterierna, säger Magnus, t ex mellan Swedish Meats och SLP. Swedish Meats är väldigt tunga på julskinka med en stor skinkpuckel på hösten, SLP är det inte. SLP skivar sin skinka till smörgåsmat. När vi tappar intäkter på skinkan efter jul, kan SLP öka sina intäkter. Det beror på att konsumenterna inte äter så mycket smörgåsmat före jul, men när helgerna är över börjar man köpa smörgåsmat igen och då går skinkan bra ekonomiskt i charken hos SLP, eftersom de är tunga på smörgåsmat.

-Vi har nu tillgång till både svensk, finsk och dansk säljkår för att placera vårt griskött, säger Magnus. Men vi kan inte få ut så mycket pengar att vi kan behålla det avräkningspris som vi betalar första delen av december.

-Vi får i och med affären med HK tillgång till en större marknad, där vårt svenska kött kan placeras. HK har större förädling än slakt. Det kritikerna säger, att vi inte fått alternativ marknad för svenskt griskött är inte riktigt, säger han.

-Den sänkta noteringen på slaktsvin vecka 51 har inget med affären HK- Swedish Meats att göra, säger Magnus Lagergren. Det finns ingen koppling mellan årets resultat i Swedish Meats och värderingen av föreningen i HK Ruokatalos bud. Det resultat som Swedish Meats gör 2006 går helt till våra ägare.

Årets resultat pekar kå 100 mkr
-När ännu ett par veckor återstår pekar Swedish Meats resultat på ca 100 mkr för 2006. Ungefär vad vi sagt. De sista veckorna på året, med julhandeln, är dock mycket viktiga för årsresultatet, men allt pekar som sagts på 100 mkr.

-Vad första månaderna på nästa år innebär ekonomiskt, vet vi självfallet inte, men historiskt sett förlorar vi alltid pengar första kvartalet. I fjol ca 20 mkr.

-Svenska grisuppfödarna har bättre betalt för slaktsvinen än kollegerna i både Finland och Danmark. När jag talar med Danish Crowns vd Kjeld Johannesen, säger han att han har bekymmer med att förklara för sina leverantörer varför Sverige ligger över.
-Förutom att vårt svenska grispris ligger över, så kan svenska uppfödare sätta 5 – 6 kg mer kött på sina slaktsvin. Våra slaktvikter är högre. Det är ett plus i uppfödarnas kalkyl och kan värderas tillsammans med avräkningspriset, säger han. /LG 061217


Lithells och Dalsjöfors inbjuds samarbeta

SLP läggs ner vecka 16