Uppdatera här: http://www.grisportalen/egrisMarknadskommentarer, slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Den stora prishöjningen idag har inget med grisupproret att göra. Vår strategi är att betala det vi har råd att betala. Priserna på detaljer har gått upp och vi aviserar fler prishöjningar, som vi tror slår igenom ganska snart. Det är helfall och styckat som styr avräkningen, chark inte lika mycket.
-Marknaden ser mycket bra ut, med bra efterfrågan på en del detaljer. Mindre givetvis på kotlett och karré.Totalt sett har vi mycket bättre lönsamhet i år än i fjol.

SLP
Peter Johansson:-Det är bra fart på de flesta produkterna och priserna har gått upp ett snäpp. Vi har fått respons på brevet från hallandsupproret.
-Styckningen är nu uppe i 7 000 grisar, på ordinarie arbetstid. Det har aldrig tidigare uppnåtts. Det är också vad anläggningen är planerad för.
-Bristen på slaktsvin förra veckan täcktes upp med inköp av helfall.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Allt säljs till bra priser! Vi försöker få prishöjningen på helfall att slå igenom på en gång nästa vecka.

Ugglarp
Thomas Olander: -Marknaden är oförändrat bra. I veckan har vi lanserat ett nytt viktväktarsortiment med 6 produkter, varav 2 med svenskt skinkinnanlår. Ett par är kallrökta produkter.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Försäljningen av karré fortsätter falla, annars säljs det mesta.


Danish Crown
Skinkpriserna var oförändrade på de flesta marknaderna under veckan. Prisökningar kunde dock synas på enskilda marknader som låg prismässigt efter. Bog och annan charkråvara har stabil och oförändrad prisnivå.
Efterfrågan i Ryssland är fortfarande god och den relativt goda prisnivån kan upprätthållas.
Karrésäsongen i Tyskland är nu avslutad, men efterfrågan i särskilt Ryssland är fortfarande god.
Baconmarknaden lider av för låg råvarutillförsel, vilket dock gett betydande prisökningar för september. Men ökningarna har inte kunnat föras vidare till detaljledet.
Detta är ett generellt problem för hela europeiska förädlingsindustrin, att detaljhandeln endast i otillräcklig grad, och för långsamt, accepterar prisökningarna.
Övriga marknadsområden är oförändrade.
Generellt sett är det marknadens uppfattning, att toppen på priskurvan är nådd. Det rapporteras också om ökad tillförsel av grisar i Tyskland och Holland.
/LG

Nyheter
Åke Modig utbytt mot Magnus Lagergren
Swedish Meats styrelse bytte vid styrelsesammanträdet i torsdags ut Åke Modig och satte in Magnus Lagergren som chef för hela koncernen. Swedish Meats får därmed en tydligare ledning, säger styrelsen. Åke fortsätter arbeta med frågan om partnerskap. Läs pressmeddelande.

Styrelsen tog initiativet, säger Åke Modig
-Det var styrelsen som tog initiativet till att jag skulle avgå och Magnus Lagergren gå in som koncernchef. Det säger Åke Modig, idag f d koncernchef för Swedish Meats. Magnus har fått ett bra mottagande i alla läger i och utanför Swedish Meats och det känns rätt att jag träder tillbaka, säger Åke. Han gör ett mycket bra jobb. Jag fortsätter nu med frågorna om partnerskap.
-Vi har en strikt tidsplan och ska vara klara med ställningstagandet före årets slut.
Om de spekulationer som förts i medierna om Swedish Meats ev partner, först i Dagens Industri, säger han att det inte är någon läcka från Swedish Meats. Det är inte helt rätt det som skrivs. Men vad som är fel vill han inte gå in på. Läs mer

Livsmedlen måste bli bättre – och billigare, säger Icas koncernchef
Mitt under de svenska grisuppfödarnas kampanj för högre slaktsvinspris och skälig ersättning för svenska kvaliteten på grisarna, kräver Icas koncernchef i en debattartikel i Dagens Industri högre kvalitet på svenska livsmedel och ännu lägre priser.
-Handeln välkomnar svenskproducerad mat, men förutsättningen är att producenterna är beredda på att förnya sig och motsvara konsumenternas krav på högre kvalitet och lägre pris, skriver Kennet Bengtsson. Vi kan bli bättre, mycket bättre! /LG 060828 Läs referat

Slaktgrisarna i Norge blir bara fler…
Norge har ett mycket besvärande överskott på griskött och olika åtgärder sätts in för att minska köttberget. Trots det ökar semineringarna. Just nu ligger ökningen av semineringarna med 5,3 %.
Slaktgrisproducenterna har dock hörsammat varningarna och sänkt vikterna på slaktsvinen med 3 kg, men det behövs ännu mera. Källa: Norsvin.

Stort fall för Gildes förtroende hos allmänheten
Norska kooperativa slaktkoncernen Gilde innehade 2005 plats 5 i i fråga om förtroende Aftenpostens och MMIs profilundersökning av stora norska företag. 2006 ligger man på plats 70, alltså ett stort fall i tillit, såsom konsumenterna ser det.
Orsaken är historien med E coli tidigare i år. Förutom att historien med E coli kostade Gilde ca 100 milj nkr för 800 ton destruerad köttfärs, korv och fårkött, har man förlorat ett stort förtroendekapital, som det kostar mycket att återvinna.
-Vi är dock på god väg, konstaterar koncernchef Axel Krogvig. Försäljningen av köttfärs är tillbaka på fjolårets nivå och grillprodukterna har ökat med 13 %. Källa: Gilde.

Företagsnytt
Affär på gång inom Ugglarps
Ihärdiga uppgifter, från tre håll under torsdagen och fredagen, säger att en affär är på gång inom Ugglarps. Ryktena talade om delägarskap, men även tillförsel av slaktsvin, m m, men ingen vid Ugglarp ville kännas vid dessa uppgifter.
Ägaren Tommy Olsson sa att enda affär han gjort var inköp av ett par nya byxor, men att Ugglarps nu var rustade att ge konkurrenterna en match. Vd Thomas Olander viftade också bort frågan. Styrelseordföranden Jan Persson sa dock, konfronterad med detaljerade uppgifter, att något som är värt ett pressmeddelande kan komma nästa vecka, om allt går i lås. Men mina detaljuppgifter stämmer inte, sa han, och det har inget med Lantchark att göra.

Animalia nytt namn på norska Fagsentret for kjøtt
Norska Fagsentret for kjøtt bytte idag namn till Animalia. Namnet Fagsentret for kjøtt finns dock kvar som ett undernamn.
Animalia ca 50 anställda och utför olika kontroller och tjänster för hela köttbranschen, från gård till slaktförädling. Där finns husdjurskontrollen för alla djurslagen, liksom bl a svinhälsokontrollen och där bedrivs arbetet med djurvälfärd och mattrygghet. Källa: Gilde.

Fredrik Johansson ny vd för Bergendahls
Fredrik Johansson har från 1 oktober utsetts till ny vd för Bergendahl & Son, en av de snabbt växande dagligvaruföretagen i södra Sverige. Fredrik har tills nu varit försäljnings- och marknadsdirektör för Wedins Skor och Accessoarer. Källa: Pressmeddelande.

Agenda
Allan Simonsson-seminarium 28 september, Ultuna
Allan Simonsson gick i pension 1 augusti, efter ett långt yrkesliv som rådgivare, forskare och lärare vid SLU. En stor del av Allans insatser har varit riktade mot den praktiska grisproduktionen. Han har bl a under 20 år varit verksam som statskonsulent i svinproduktion.
Allans insatser vid SLU uppmärksammas vid ett seminarium i sal J, Undervisningshuset, Ultuna, 28 september 14 – 17, med titeln Rådgivning till grisproducenter i går, i dag och i morgon. /LG
Hela programmet

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se

PDF ger bra utskrifter!
Ladda ner @-GRIS som PDF om du vill ha snygga utskrifter på papper.
@-GRIS 1 september 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste nytt
och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering här!
Ny minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 4 sep 13,00

Bidra till så bra information i @-GRIS som möjligt!
Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!
gris@agrar.se 019-57 60 90
Senaste nytt
Dahlbergs höjer slaktsvinspriset med 80 öre, Skövde med 70 öre
Dahlbergs Slakteri, Brålanda, höjer från idag, måndag, slaktsvinspriset med 80 öre.
-Även om helfallspriset stiger med 1 kr, så slår det inte igenom i intäkterna med hela kronan. För att behålla slaktkalkylen oförändrad, höjer vi slaktsvinspriset med 80 öre, säger Per Olof Dahlberg.
Skövde Slakteri höjer slaktsvinspriset med 70 öre från måndagen.
-Vi måste få med prisuppgången hela vägen, säger Cato Gustafsson. Vi kunde inte ta hela kronan nu, men den kanske kommer, säger han. /LG 060904

Risk för dålig halm och spannmål
Det dåliga skördevädret i södra och mellersta Sverige har medfört stora risker för att halm och spannmål har svampskador. Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, LRF, Svensk Mjölk, Djurhälsovården, SLU och foderindustrin bevakar gemensamt läget och analyserar prover från skörden. Mer detaljerade råd om hantering av angripen spannmål och halm kommer att lämnas om resultaten visar att det finns risker för mögelgifter som är skadliga för djur och människor. Berörda myndigheter och organisationer hjälper till med råd, om du är tveksam om kvaliteten.
Kolla extra noga att spannmålen är ordentligt torkad, speciellt om den innehåller grönskott. Dålig halm bör inte användas. /LG 060904

Grispriserna vecka 36
Svar på grisupproret:
Dalsjöfors höjer med 1 kr!
Dalsjöfors Slakteri höjer både slaktsvinspriset och suggpriset med 1 kr på måndag.
-Det är ett svar på grisuppfödarnas uppror mot den låga svenska prisnivån, säger Per-Åke Larsson, Dalsjöfors Slakteri. Jag hymlar inte om orsaken till prishöjningen och tycker att det är fel att slaktgrisarna ska gå behöva till Tyskland i stället för svenska slakterier.
-Men prishöjningen på helfall med 1 kr på måndag spelar givetvis också roll. Vi får inte ut höjningen direkt av våra kunder, men vi måste tro på oss själva och försöka ta ut höjningen på helfall och styckat så snart som möjligt.
-Om vi får ut höjningen för helfallen, men inte skickar pengarna vidare till grisuppfödarna som höjd slaktsvinsnotering, då känns det helt fel i den situation vi nu har med uppror mot den låga svenska noteringen, säger Per-Åke.
Noteringarna vid Dalsjöfors Slakteri blir därmed 13,70 kr för slaktsvin och 7,40 för suggor.
De övriga slakterierna har endera följt Swedish Meats höjning med 50 öre, eller avvaktat med prissättningen till måndag. Även en del som satt priset idag har lagt in en reservation för ev nytt ställningstagande på måndag. /LG 060901Nya noteringar:
Spotpriser
Det har nu gått några leveranser med slaktsvin till Tyskland och vi kan börja se en prisbild för dessa grisar. Samtidigt visar svenska slakterier intresse av att köpa de grisar som kommer ut på marknaden, t ex för att tillfälligt öka tillförseln av slaktgrisar. Det håller således på att bildas en svensk spotmarknad, en ytterligare kanal som grisföretagarna kan sälja sina slaktgrisar igenom. Så småningom kan det också bli smågrisar som säljs på detta sätt. Suggor finns det sedan länge en liknande kanal för, genom Göran Erikssons Transport.
-Det är inget självändamål att exportera slaktsvinen, säger Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, som startade grisupproret i Halland. Svenska slakterier får gärna köpa grisarna, om man betalar marknadens priser, där nu Tyskland f n sätter prisnivån.
Per har åtagit sig att dels samla in underlag för att sätta ett svenskt spotpris, dels vara förmedlare av de kvantiteter grisar som anmäls för export, eller avsättning i Sverige.
De slakterier i Sverige eller andra länder som vill ha tag på marginalgrisar, kan alltså vända sig till Per och anmäla sitt behov och tala om vad man anser att marginalgrisarna är värda.
-Syftet är att få till stånd en fri marknad för slaktsvin, säger Per. En grisföretagare kan t ex leverera både på kontrakt och till den fria marknaden.
De prisbilder Per får in, presenterar vi tillsammans med de övriga noteringarna. De priser som uppges i tabellen finns det alltid tyska eller svenska slakterier som är beredda att betala. Volymerna kan vara begränsade, eller obegränsade. Vilka som köper slaktsvinen, kommer han inte att redovisa. Det är inte säkert att alla slakterier vill ha det offentliggjort.
Som framgått tidigare finns intresse hos slakterierna, att det finns en fri marknad för slaktsvin varifrån skillnaderna i slakttillförseln kan jämnas ut. Marginalgrisarna får självfallet olika värde från tid till annan, beroende på hur stor efterfrågan på griskött är i Sverige och t ex i Tyskland. /LG 060901 Mer info

Tyska slaktsvinspriset föll 4 cent idag
Noteringen på slaktsvin i Tyskland föll 4 cent, ca 37 öre, idag. Priset är nu tillbaka på 1,71 euro. Enligt uppgift ska det bli mer balans mellan tillgång och efterfrågan. Priset på ISNs internetbörs var nedåt i onsdags.
Priset på slaktsvin vid internetauktionen 30 augusti gick ned till 1,76 euro. /LG 060901

Pristoppen är nådd, spår danska bedömare
Vid Danish Crown tror man att toppen på priskurvan i Europa nu är nådd. För detta talar också att tillförseln av slaktsvin i Tyskland och Holland ökar.

Norska smågrispriset sänks 30 nrk
Det norska smågrispriset sänks på måndag med 30 nrk till 530 nkr, 604 skr.

Danska suggorna höjs till 9,60 skr
Danska slaktsvinsnoteringen är oförändrad nästa vecka, men suggorna fortsätter upp med 20 danska öre till 7,80 kr, eller ca 9,60 skr. Att suggpriset skulle gå upp var väntat, eftersom tyska suggpriset höjts kraftigt och en stor andel av danska suggköttet avsätts i Tyskland. Smågrispriserna ändra marginellt. /LG 060831

Fortsatt prisuppgång i Frankrike, Belgien och Holland
Slaktsvinspriserna fortsatte uppåt i Frankrike, Belgien och Holland, samt givetvis Danmark, denna vecka. I Belgien med nära 45 öre. I övriga länder var noteringen oförändrad.
-Europeiska grispriserna fortsätter utvecklas stabilt och uppåt, skriver ISN. Den tyska noteringen har tagit paus för vila.
Prognosen är svagt ökad tillförsel av slaktsvin, men efterfrågan är också stor och det är inga problem med försäljningen. Grisuppfödarna fortsätter leverera till låga vikter, under fjolårets nivå. Allt talar för stabila priser. /LG 060829

Tyska suggpriset närmar sig svenska slaktsvinspriset
Suggpriset i Tyskland steg på måndagen, 28 augusti, med ytterligare 4 cent till 1,30 euro, vilket är 12 skr. Tyska suggpriset är således på väg att närma sig svenska slaktsvinspriset!
Tyska slaktsvinsnoteringen, liksom smågrisnoteringen, är oförändrad.
Är svenska grisuppfödare nöjda med den svenska noterigen, frågade Andreas Beckhove, marknadsanalytiker vid tyska ISN, när han ringde i måndags. Det var inte svårt att ge klart besked om detta.
Att slaktsvinsnoteringen i Tyskland är oförändrad denna vecka förklarade Andreas så här:
-Bristen på slaktsvin fortsätter och det fanns indikationer på fler höjningar i veckan. Vi väntade höjda priser, men de två stora slakterierna Vion och Tönnies sa ifrån. De skulle gå ut med egna priser om noteringen höjdes ytterligare. Men om bristen består och marknaden håller, kanske det blir höjning om ett par veckor.
-Beträffande kampanjen riktad till konsumenterna om behovet att höja köttpriserna, så är det inom ramen för den ordinarie markandsföringen och alltså inget större pådrag, säger han. /LG 060828

Helfallspriset
Helsfallspriset höjs med 1 kr på måndag. Priset på nästan alla styckade detaljer höjs också.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 36 v 35 v 34 v 33
Spotpris, Tyskland* 84-102 15,43 -
Spotpris, Sverige** 73-94,9 14,80 -
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,70 12,70 12,70 12,70
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13,40 12,90 12,90 12,90
Ginsten Slakteri 65-94,9 13,30 12,80 12,80 12,80
KLS Nya leverantörer 64-94,9 13,25 12,75 12,75 12,75
KLS 64-94,9 11,75 11,25 11,25 11,25
SLP Avtal 70–94,9 13,20 12,70 12,70 12,70
SLP 70–94,9 12,70 12,20 12,20 12,20
Dahlbergs 71-94,9 13,50 12,70 12,70 12,70
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,30 12,30 12,30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,40 12,70 12,70 12,70
Skövde Slakteri 75-94,9 11,90 11,20 11,20 11,20
Swedish Meats Avtal 73-92,9 13,00 12,50 12,50 12,50
Swedish Meats 73-92,9 11,50 11,00 11,00 11,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,50 11,00 11,00 11,00
Ystad Slakteri 71–95 11,50 11,00 11,00 11,00
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Sedan svenska grisuppfödare börjat skicka slaktsvin till Tyskland har det bildats ett pris för leverans på export.
** Svenska slakterier vill köpa grisar på den fria marknaden och därmed har det bildats ett svenskt spotpris.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, liksom intresseanmälningarna från säljare och köpare av slaktsvinen. Han nås via 0701-74 90 12, fax 035-430 77, ap.karlsson@swipnet.se Mer infoSlaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 36 v 35 v 34
12,42 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 10,10 10,10 9,90
22,10 Norsk Kjött 55,1–77,0* nkr 19,05 19,05 19,05
11,00 Österbottens 72 – 90 euro 1,21 1,21 1,21
12,00 Snellman 78–105** euro 1,31 1,31 1,31
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
* Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
** Inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.Slaktsvin, Europa
Skr Land v 35 v 34 v 33 v 32 v 31
28 aug Enl ZNGV
15,50 Tyskland - 1,72 1,68 1,67 1,67
29 aug korrigerade*
15,97 Spanien 1,731 1,731 1,731 1,731 1,731
15,65 Tyskland 1,696 1,696 1,656 1,656 1,656
15,60 Italien 1,690 1,690 1,614 1,614 1,614
15,45 Belgien 1,674 1,625 1,588 1,588 1,625
15,15 Frankrike 1,642 1,626 1,559 1,572 1,560
15,13 Österrike 1,640 1,640 1,620 1,620 1,620
15,12 Holland 1,639 1,629 1,561 1,561 1,580
14,69 England 1,592 1,592 1,592 1,564 1,592
13,21 Danmark 1,459 1,432 1,432 1,432 1,432
13,13 Sverige 1,423 1,423 1,423 1,423 1,423
--
14,39 Tjeckien 1,560 1,580 1,565
14,02 Polen 1,520 1,517 1,472
14,02 Irland 1,520 1,482 1,482
Eurokurs 9,23 kr.
*Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.Detta gäller dock inte nästa vecka, eftersom tyska noteringen ligger stilla på 16,15 skr trots höga avslut vid auktionen.
Auktionsdag
30 aug
23 aug
9 aug
-
Utbud
690
1060
535
-
Sålda
alla
alla
alla
-
Medelpris, euro
1,76
1,81
1,75
-
Lägst
1,76
1,80
1,74
-
Högst
1,77
1,82
1,75
-
Medelpris, skr
16,24
16,70
16,15
-Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 36 v 35 v 34 v 33
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,00 9,00 9,00 8,70
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 7,85 7,35 7,35 7,35
SLP 140,1 kg- 7,40 6,90 6,90 6,90
Dahlbergs 140- 7,40 6,90 6,90 6,90
Ugglarps 140,1 kg- 6,40 6,40 6,40 6,40
Dalsjöfors 58% 7,40 6,40 6,40 6,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,40 6,40 6,40
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,40 6,40 6,40
Skövde 140- 6,90 6,40 6,40 6,40
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,00 7,00 7,00 6,70
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd - 2,65 2,65 2,65
Skövde oflådd 2,15 - - -

Suggor, utland
Skr Slakteri Anm. valuta v 36 v 35 v 34
9,60
Danish Crown 129,9 kg- dkr 7,80 7,60 7,30
16,10
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr 12,94 12,94 12,94
Finland
4,24
Österbottens Fria vikter, Ä euro 0,47 0,47 0,47
4,33
Snellmans Klass E euro 0,47 0,47 0,47
Tyskland
12,00
ZNVG 56 % euro - 1,30 1,26
Galtar
8,36
Danish Crown 109,9 kg- dkr 6,80 6,60 6,30
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 34 v 33 v 32 v 31 v 30 v 29
Pund 13,80 13,61 13,50 13,63 13,58 13,51 13,49
Dollar 7,25 7,22 7,16 7,19 7,20 7,27 7,30
Euro 9,28 9,21 9,19 9,19 9,21 9,23 9,22
Dansk 1,24 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Norsk 1,14 1,14 1,14 1,16 1,17 1,16 1,16
Yen 6,18 6,17 6,17 6,23 6,25 6,30 6,24

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 36 v 35 v 34 v 33
SLP
SLP+ 18,45 18,30 18,30 18,30
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,15 18,15 18,15 18,15
Ugglarpsgrisen 17,15 17,15 17,15 17,15
KLS
KLS Smågris 18,20 18,05 18,05 18,05
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 18,30 18,14 18,14 18,14
SwedeHam 16,85 16,69 16,69 16,69
Vita 15,71 15,57 15,57 15,57
Dahlbergs
Särklass D 18,40 18,15 18,15 18,15
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 17,95 17,80 17,80 17,80
Bas, 23 kg 16,50 16,40 16,40 16,40
Nyavvanda, 9 kg 35,70 35,55 35,55 35,55
KRAV, 23 kg 23,70 23,50 23,30 23,30
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 17,95 17,80 17,80 17,80
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 18 700 19 000 19 000 15 000
Ugglarps Slakteri 1 000 1 000 brist balans
Skövde Slakteri 1 700 2 100 800 800
SLP balans - 1 000 1 000
KLS brist balans balans -
Dahlbergs 500 - - -
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Carl-Olof Port: -Det är bra anmälan och bra försäljning, bättre anmälan än på flera veckor. Men efterfrågan på smågrisar är också stor.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 20 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 36 v 35 v 34 v 33 v 32
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
295
Basis 7 kg 240 239 234 234 234
489
Basis 30 kg 398 399 391 391 391
301
SPF+Myc 7 kg 245 244 239 239 239
495
SPF+Myc 30 kg 403 404 396 396 396
306
SPF 7 kg 249 248 243 243 243
500
SPF 30 kg 407 408 400 400 400
981
Økologi 30 kg 798 794 787 787 787
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
604
25-kilos 530 560 560 560 560
Snellmans euro euro euro euro euro
543
Grund 30 kg A1* 59 59 59 59 59
Tyskland
544
ZNVG 28 kg - 59 59 58 58

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.