Läs inläggen
om HK-Scan!
Inlägg i Säg Din Mening
Ludvig Nilsson, förvaltningsrådet
Till medlemmar i Ring-65
Skriv fler inlägg i debatten

Rösta i aktuella
grisfrågor!
Ja eller Nej? Eller vet inte?
Tryck här:
JA@grisportalen.se
NEJ@grisportalen.se
VETEJ@grisportalen.se
Nu kan du internetrösta om aktuella grisfrågor på GrisPortalen. Sidan finns alltid på www.grisportalen.se
Vi börjar med JA eller NEJ till HK-Scanavtalet. Röstningen har givetvis ingen annan funktion än att pejla läget i opinionen. Du får givetvis kommentera ditt svar.

Säg din mening!
Vi öppnar även ett debattforum, där du kan skriva ner (eller ringa in) dina synpunkter på aktuellt inom grisproduktionen. När du själv skriver, kan vi få en bredare debatt, än när endast jag skriver artiklar. Välkommen med synpunkter på tillvaron i grisproduktionen! /LG Läs inlägg

Senaste noteringsnytt
Danska slaktsvinspriset faller till 8,70 dkr
Danska slaktsvinspriset fortsätter falla med 20 öre även nästa vecka, till 8,70 dkr, 10,52 skr. Suggorna faller med hela 60 danska öre till 6,50 dkr, 7,86 skr.

3 kr skillnad med enbart Engelska Kanalen emellan
England betalar 13,88 kr för slaktsvinen, Frankrike med enbart Engelska Kanalen emellan, men förbindelse med tunnel, betalar 3 kr mindre. Vi brukar tala om att varje land har sin marknad och här kan vi verkligen se en betydande skillnad. Varför lämnar franska bönderna sina slaktsvin till franska slakterier, när det går att få 250 kr mer några mil längre bort? Det var ju den frågan vi ställde i somras, när tyska slaktsvinspriset låg långt över svenska och spotmarknaden tog form.
Frankrike gör nu sällskap med Polen i den absoluta botten på noteringstabellen, med ett pris med god marginal under 11 kr. Priset i Frankrike föll 6 cent och är dessutom under press, eftersom man väntar ännu större utbud av slaktsvin framöver.
Danmark har åter problem med sitt slaktsvinspris efter sänkningen i veckan. Den glädje som Danish Crowns vd Kjeld Johannesen uttryckte härom dagen på GrisPortalen, över att man är ikapp tyskarna, blev inte långvarig.
Det är fortfarande gott om grisar på europeiska marknaden, men slakt och försäljning är ganska bra i balans, sett i Europaperspektiv. Priserna i de flesta länder ligger stabilt mellan 1,30 och 1,35 euro, 11,75 kr och 12,20 kr.
Exporten av griskött, framför allt österut, är fortsatt god och slakterierna slaktar så mycket som möjligt före jul för att försäkra sig om att leveranserna fungerar till Ryssland. Ryssland har som bekant tidigare skramlat med importvapnen mot EU.
De senaste signalerna är dock vänligare och visar att man är intresserade av en stor import från Danmark även efter nyår.
Den stora slakten i EU beror också på att det snart är jul och i helgerna förlorar man slaktdagar.
Prognosen är fortsatt stabil marknad i Europa med i huvudsak oförändrade priser. Detta understryks av att det inte finns några lager av griskött av betydelse. Källor: ISN m fl.

Julpriserna på slaktsvin ska vi glömma, liksom traditionen att sänka efter jul
Svenska grispriserna kommer inte att höjas ytterligare inför julen i år. Det verkar kört nu. Vi får vara glada för att de står emot de internationella prissänkningarna. Tiden när vi hade julpriser får vi nog lämna bakom oss.
Men detta betyder också att sänkningen efter jul inte längre är lika relevant. Internationellt sett är julen inte lika viktig för slaktsvinspriset som den tidigare varit i Sverige.
Cato Gustafsson, Skövde Slakteri, tar upp frågan. Han menar att det visserligen kan bli en liten svacka i försäljningen av grisköltt just efter jul, när alla kylskåp är fyllda med rester efter julborden, men handeln måste fylla hyllorna och snart efter nyår är försäljningen tillbaka på normal nivå igen. Försäljningen efter nyår motiverar inte längre en sänkning av de svenska slaktsvinspriserna.
-Det är mest tradition att noteringen på slaktsvin sänks, menar han. Liksom att slaktbranschen därför tar chansen att tjäna lite mer pengar. Försäljningen är alltid bra, även efter nyår.
-Det handlar om att ha priskurage, säger han. Det är så lätt att falla undan när handeln trycker på och vill sänka efter jul. Men det är väldigt svårt att få upp priserna igen. Har någon sett några sänkta priser på korven och syltan efter jul? Jag tänkte väl det, de priser vi ev sänker går rakt ner i handelns fickor. De kommer i alla fall inte konsumenterna till godo.
-Så därför, Magnus Lagergren, visa priskurrage i jul, under mellandagarna och efter nyår! Det är Swedish Meats, marknadsledaren, som anger prisnivån! De övriga slakterierna följer efter.
Efter nyår just i år är det särskilt viktigt att Swedish Meats inte går ner för mycket i pris på slaktgrisarna. En större sänkning kommer, säkert som amen i kyrkan, att betraktas som en anpassning till finsk nivå på slaktsvinen, om det blir ja till försäljningen av Swedish Meats. En partner utlovades ju kunna hålla priserna på slaktsvin uppe! Inte att sänka dem. /LG 061208

Tyska slaktsvinspriset oförändrat 1,40 euro, suggorna ner 2 cent
Tyska slaktsvinspriset är oförändrat nästa vecka 1,40 euro, 12,65 skr.
Priset på suggor sänks 2 cent till 1,14 euro, 10,30.

Danska slaktsvinen ner ytterligare 20 öre på måndag, till 8,90
Danska slaktsvinspriset faller för tredje veckan i rad med 20 danska öre till 8,90 dkr, 10,77 skr.
Danska slaktsvinspriset brukar gå ner tidigare under december, än det svenska. Förmodligen beror det på ett trögrörligare system och marknader längre bort än i Sverige. /LG 061207


Klicka på annonserna
så får du veta mer!

Klicka dig till
övriga nyheter på
GrisPortalen.se

• Ja till HK vid Swedish Meats stämma.

• 30 % av rösterna behövs inför fusionernas steg 2

• Lantmännens vd sparkad

• Sänkt slaktsvinspris behövs inte efter jul.

• Dalsjöfors tredubblar slakten.

• Ugglarp ska dubbla slakten.

GrisPortalen uppdateras
när något händer!


Marknadskommentarer
slaktsvin
Swedish Meats
Johan Andersson: -Nästa vecka når vi toppen på årets julrusch. Det är verkligen bra sug i marknaden och bra efterfrågan på de flesta produkterna.
-Det ser ut som om skinkan inte riktigt räcker, men ur grisuppfödarnas synpunkt är det bra att det är nära balans, då håller sig priserna uppe.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Vi slaktar nu ca 1 300 grisar per vecka, mot normalt 1 000. Allt går bra att sälja.

Ugglarp
Thomas Olander: -Under veckan har vi gått upp i volym både för slakt och försäljning. Det har åter varit en 100-tonsvecka i charken, men det beror på stor produktion av skinka. Övriga volymer har minskat något.
-Vi har inlett en bearbetning av kunder i Tyskland och England för att sälja Chativaprodukterna, som i Sverige går under viktväktarprogrammet. De första kontakterna har varit positiva och jag tror att det finns möjligheter att sälja i dessa båda länder.

Skövde Slakteri
Cato Gustafsson: -Nästa vecka har vi rekordefterfrågan på chark och styckning, men också årets största slakt av 5 700 grisar, 900 storboskap, 100 mellankalv och 100 suggor. Det är med andra ord fullt drag och marknaden visar behov av ännu fler svenska grisar.
-Efterfrågan och underskottet på svenska grisar kommer att bestå även efter jul och nyår och jag ser ingen anledning till någon sänkning av slaktsvinspriset i vinter.
Läs mer i artikel på GrisPortalen!

Boarps gård
Per Karlsson: -Smågrisarna ökar i antal fortfarande. Den här veckan har 2 500 sålts på spotmarknaden. Det är också en kraftig ökning av slaktsvin, likaså 2 500.
-Min spontana uppfattning är att det är stor brist brist på svenska grisar och att den kommer att fortsätta efter jul. Det är väldigt viktigt att inte noteringen på slaktsvin sänks, eftersom det måste finnas väldigt lite griskött på marknaden.
-Priset på slaktsvin borde ha höjts veckan som gått, enligt min besömning av efterfrågan. Det är väldigt lätt att få ut bra priser på slaktsvinen.
-Beställningarna för nästa vecka ligger redan på 1 500 - 1 800 slaktsvin och då brukar beställningarna komma in sent till mig, eftersom man vill veta slakteriernas noteringarna före anmälan till spotmarikanden.

LSO Foods (HK Ruokatalo)
Ulf Jahnsson: -Vi har fått in de grisar vi beräknat få in och vi kör för fullt i både slakt och produktionen. Tillgång och efterfrågan är ganska bra i balans.
-Fokus i vårt arbete är nu att integrera kooperativa Järvi-Suomen Portti i LSO Foods


Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Marknaden är stabil och volymerna ökar ju närmare jul vi kommer. Vår färsksaltade skinka står för en betydande del av volymen.
-I Finland har konsumtionen av nöt ökat stadigt år från år och särskilt i år före jul. Det som varit annorlunda i år är den långdragna hösten, men en bättre förklaring kan vara produktutveckling. Nötkött har fått ett starkt fotfäste på julborden, även om skinkan självklart dominerar.
Läs mer på GrisPortalen senare.

Danish Crown
Den förtida slakten före jul betyder större utbud på marknaden, inte enbart i Danmark, utan även i andra länder. Särskilt Tyskland har rekordstora slaktvolymer just nu och det lägger en dampande hand över marknaden.
Det lyckades att i stort sett hålla oförändrad prisnivå på skinka, dock med enskilda korrektioner nedåt. I slutet av nästa vecka kan vi vänta att handeln med julskinka är slut.
För bog och charkråvara var utbudet också rikligt i veckan, med svagt sjunknade priser. Baconmarknaden är vad gäller volymen god och även för januari väntas det många säljaktiviteter hos supermarknaderna.
Ryssland köper fortsatt bra och visar även intresse för att köpa på det nya året. Den låga dollarkursen betyder lite mindre hemtagna pengar. Samma gäller för avsättningen av revben till USA.
/LG@-GRIS på annan server
@-GRIS finns sedan vecka 43 på annan server än tidigare. Ställ därför ev om din öppningssida till http://www.grisportalen.se/egris

Hjälp oss ge bästa möjliga information i @-GRIS och på GrisPortalen.se! Lämna tips, kommentarer och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
019-576090, 070-6636090,
lg.lannhard@agrar.se
Nils Andersson
0151-10315, 070-6428656,
nils@agrar.se
@-GRIS 8 december 2006
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med senaste noteringsnytt och senaste grisnoteringarna.
Uppdatera för senaste notering
och
bättre länkar här!
Ändringar minst måndag, onsdag, torsdag
Senaste uppdatering gjord 14 dec 14.00
gris@agrar.se 019-57 60 90

Grispriserna vecka 50
Helfallspriset
Helsfallspriset är oförändrat.Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 50 v 49 v 48 v 47
Spotpris, Sverige*** 73-94,9 14,65 14,65 14,65 14,65
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 13,40 13,40 13,40 13,40
Dahlbergs 71-94,9 13,40 13,40 13,40 13,40
Ginsten Slakteri Avtal 65-94,9 13.40 13.40 13.40 13.40
Ginsten Slakteri 65-94,9 13.30 13.30 13.30 13.30
Skövde Slakteri Avtal 75-94,9 13,40 13,40 13,40 13,40
Skövde Slakteri 75-94,9 11,90 11,90 11,90 11,90
KLS Nya leverantörer 64-94,9 12,95 12,95 12,95 12,95
KLS 64-94,9 11,45* 11,45* 11,45* 11,45*
SLP Avtal 70–96,9 12,90 12,90 12,90 12,90
SLP 70–96,9 12,40 12,40 12,40 12,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 12,80 12,80 12,80 12,80
Swedish Meats Avtal 71-90,9 12.70 12.70 12.70 12.70
Swedish Meats 71-90,9 11,20 11,20 11,20 11,20
Spotpris, Tyskland** 84-102 12,65 12,65 13,00 13,00
Nyhléns & Hugosons 73-90,9 11,20 11,20 11,20 11,20
Ystad Slakteri 71–95 11,20 11,20 11,20 11,20
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
* Marknadstillägg 10 öre i intervallet 64-90,9 kg
**
Grisarna exporteras till Tyskland.
*** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet.
Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. ap.karlsson@swipnet.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 51 v 50 v 49
10,52 Danish Crown 70,0–84,9 dkr 8,70 8,90 9,10
21,15 Norsk Kjött 55,1–77,0a nkr - 19,06 19,06
11,23 LSO (HK) 77 – 90,5 euro - 1,24c 1,24c
11,23 Österbottens 69 – 87 euro - 1,24d 1,24d
12,14 Snellman 80–101b euro - 1,34 1,34
Valuta enligt dagens kurs. Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, t ex dansk efterbetalning ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift 1,90 nkr, m m.
b) Kilopriset sjunker sakta efter 101 kg, varför grisens totalvärde är högst vid 105 kg. Priset inkluderar LB-grundpris 1,26 + lastrumstillägg 0,02 + planeringstillägg 0,03. Mängdtillägg ingår inte i noteringspriset.
c) Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år. Vecka 49 är "skinkextra" ytterligare 3 cent i viktgruppen 78 - 83 kg, för att snabbare få in slaktsvin för skärning av skinka till jul.
d) Viktbonus 78 - 83 kg 3 cent = 1,27 euro.

Slaktsvin, Europa
Skr Land v 50 v 49 v 48 v 47 v 46
1 dec Landsnoter.* euro euro euro euro euro
9,19 Frankrike - 1,017 1,099 1,114 -
12,65 Tyskland 1,40 1,40 1,44 1,44 1,44
9,31 Belgien - 1,03 1,05 1,05 -
10,80 Italien - 1,195 1,175 1,175 -
12 dec korrigerade**
13,88 England 1,536 1,536 1,550 1,536 1,522
13,56 Italien - 1,500 1,506 1,506 1,506
12,88 Irland 1,425 1,425 1,425 1,463 1,463
12,16 Tyskland 1,346 1,346 1,346 1,386 1,356
12,14 Sverige 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344
11,93 Österrike 1,320 1,320 1,320 1,360 1,330
11,89 Belgien 1,316 1,316 1,341 1,341 1,341
11,83 Holland 1,309 1,309 1,319 1,348 1,328
11,81 Spanien 1,307 1,313 1,313 1,292 1,269
11,72 Danmark 1,297 1,324 1,351 1,324 1,324
10,82 Frankrike 1,197 1,258 1,279 1,346 1,353
--
11,82 Tjeckien - - 1,308 1,319 1,339
10,76 Polen - - 1,191 1,201 1,217
Eurokurs 9,04 kr.
* Officiella landsnoteringar, enl Alm. Brand Henton.
** Korrigerade priserna är landsnoteringarna korrigerade för nationella olikheter i klassnings och betalningssystemen, 56 % kött, fritt gård, inte slakteri. Enl ISN. Observera således att sammanställningen visar redovisad officiell notering och inte verkligt utbetalt pris. Avvikande köttprocent och vikt och inte heller tilläggsbetalningar (officiella kontrakt eller "personliga" tillägg) är beaktade.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 7 dec 30 nov 22 nov 17 nov 9 nov
Dec 1,387 1,395 1,416 1,460 1,477
Jan 1,295 1,321 1,337 1,396 1,400
Feb 1,369 1,376 1,390 1,418 1,423
Mars 1,368 1,390 1,395 1,420 1,421
April 1,378 1,390 1,390 1,430 1,428
Maj 1,395 1,420 1,403 1,456 1,450
Juni 1,415 1,430 1,426 1,460 1,460
Juli 1,395 1,410 1,415 1,455 1,455
Aug 1,385 1,415 1,430 1,435 1,435
Sep 1,380 1,390 1,395 1,430 1,410
Okt 1,365 1,390 1,390
Futurepriserna är per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market. Antalet grisar som säljs på auktion är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidigare indikation än officiella noteringarna på vart pristrenden är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 dec
29 nov
22 nov
8 nov
Utbud
530
749
805
638
Sålda
530
749
805
638
Medelpris, euro
1,42
1,42
1,43
1,45
Lägst
1,42
1,41
1,42
1,43
Högst
1,43
1,42
1,43
1,45
Medelpris, skr
12,83
12,83
12,95
13,41

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 8,00 kr, galtar 6,00 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 50 v 49 v 48 v 47
Göran Eriksson fri vikt & klass 8,00 8,00 8,00 8,00
Ystad Slakteri fria vikter 7,50 7,50 7,50 7,50
Ginsten 140,1 kg- 8,10 8,10 8,10 8,10
KLS 140 - 7,45 7,45 7,45 7,45
SLP 140,1 kg- 7,40 7,40 7,40 7,40
Dahlbergs 140- 7,40 7,40 7,40 7,40
Ugglarps 140,1 kg- 6,90 6,90 6,90 6,90
Dalsjöfors 58% 7,40 7,40 7,40 7,40
Swedish Meats 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Nyhléns & Hugoson 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
Skövde 140- 6,90 6,90 6,90 6,90
-
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,00 6,00 6,00 6,00
Swedish Meats oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
SLP oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Skövde oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Ugglarp oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 50 v 50 v 49
7,86
Danish Crown 129,9 kg- dkr 6,50 7,10 7,10
14,36
Norsk Kjøtt* Fria vikter nkr - 12,94 12,94
Finland
4,36
LSO (HK) Klass E euro - 0,48 0,48
4,36
Österbottens Fria vikter, Ä euro - 0,48 0,48
4,45
Snellmans Klass E euro - 0,49 0,49
Tyskland
10,30
ZNVG 56 % euro - 1,14 1,16
Galtar
6,65
Danish Crown 109,9 kg- dkr 5,50 6,10 6,10
*För smågrisar som levereras till slakt betalas 40 nkr, 46 skr, ytterligare.

Valutor
Fredagar idag v 48 v 47 v 46 v 45 v 44 v 43
Pund 13,34 13,43 13,39 13,35 13,50 13,72 13,74
Dollar 6,80 6,81 6,98 7,08 7,06 7,19 7,27
Euro 9,04 9,04 9,06 9,06 9,09 9,19 9,22
Dansk 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,23 1,24
Norsk 1,11 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11
Yen 5,90 5,87 6,00 5,99 6,01 6,14 6,14

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 50 v 49 v 48 v 47
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 19,00 19,00 19,00 19,00
SwedeHam 17,49 17,49 17,49 17,49
SLP
SLP+ 19,00 19,00 19,00 19,00
Dahlbergs
Särklass D 19,05 19,05 19,05 19,05
KLS
KLS Smågris -23 kg 18,20 18,20 18,30 18,45
Ugglarps Slakteri
Särklass 18,40 18,40 18,40 18,40
Ugglarpsgrisen 17,40 17,40 17,40 17,40
Swedish Meats
Bis Plus,23 kg 18,00 18,00 18,15 18,30
Bas, 23 kg 16,55 16,55 16,65 16,80
Nyavvanda, 9 kg 35,45 35,45 35,75 36,00
KRAV, 23 kg 25,45 25,45 25,60 25,70
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,50 18,50 18,50 18,50
Svenskt spotpris per gris per gris per gris per gris
Boarps Gård 30 kg** 590 590 590 590
-
Balans i förmedling
Swedish Meats 20 000 19 000 17 000 13 500
Ugglarps Slakteri balans - balans balans
Skövde Slakteri balans - - balans
SLP 1 000 800 1 000 balans
KLS balans balans balans balans
Prisernas färger visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansens färger visar: Överskott, brist
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.

Kommentarer smågrisar, Sverige

Swedish Meats:
Marknadstillägg 30 kr/smågris.
Fredrik Håkansson: -Bra anmälningar, men även stora beställningar som ökat underskottet.
KLS: Marknadstillägg 5 kr/smågris.
Ugglarp:
Marknadstillägg 20 kr/smågris.
SLP: Marknadstillägg 15 kr/smågris
, ej vid mellangårdsavtal.
Skövde: Marknadstillägg 30 kr/smågris. ej vita.
Dahlbergs: Marknadstillägg 30 kr/smågris på förmedlingsgrisar.

Smågrisar, utland
Vecka v 51 v 50 v 49 v 48 v 47
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
239
Basis 7 kg 198 205 210 215 210
416
Basis 30 kg 344 352 360 369 360
245
SPF+Myc 7 kg 203 210 215 220 215
422
SPF+Myc 30 kg 349 357 365 375 365
250
SPF 7 kg 207 214 219 224 219
427
SPF 30 kg 353 361 369 374 369
912
Økologi 30 kg 754 760 767 774 767
Norsk Kjøtt nkr nkr nkr nkr nkr
455
25-kilos - 410 410 410 410
LSO (HK) euro euro euro euro euro
454
25-kg, Priimuus - 50 50 50 50
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* - 59 59 59 59
Tyskland
488
ZNVG 28 kg - 54 54 55 55

Kommentarer smågrisar Norden
Snellmans
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.