Senaste noteringsnytt
KLS och Ugglarps sätter sina noteringar torsdagar
De båda Danish Crown-ägda slakterierna KLS och Ugglarps kommer att sätta noteringerna redan torsdag förmiddagar i fortsättningen. Orsaken är kritik från uppfödarna och ökad positionering för att ta större marknadsandelar av slakten. Mer /LG 080806

Oförändrade noteringar väntas i Europa
Noteringarna för slaktgrisar stoppade upp den här veckan i centrala Europa. Tyskland började med oförändrat pris på 1,75 € trots att marknadens aktörer i början av veckan förväntade fortsatt stigande noteringar. Det var stor press på slakterierna att betala mera.
Det är nu andra veckan tyska grispriset ligger över spanska. Inte ens i tjurfäktningarnas och de många turisternas land, med mycket stor konsumton av griskött, samt lägre slaktvikter, tillåts noteringarna stiga. Den inhemska konsumtionen av griskött är avundsvärt stor för de flesta länder. Situationen är optimistisk i norra Europa. Danish Crown har höjt sin notering efter lång tid både veckorna 24 och 29 och en andra gång på tre veckor. Men det hjälper inte, Danmark ligger fortsatt i botten i EU vad gäller betalning för slaktgrisar.
Prognos: Marknadens spelare talar om ökande utbud på slaktgrisar. Exporten är fortsatt stabil p g a minskningen av grisproduktionen i östra Europa. Det är oförändrade priser att vänta. /ISN/LG 080806

Tyska suggor 85 öre dyrare än HKs finska slaktgrisar
Suggnoteringen fortsätter uppåt i Tyskland även den här veckan, med 3 cent. Nya priset är 1,40. Det är 13,18 skr, ca 85 öre mer än noteringen på HKs finska slaktgrisar. Läs uppfödarnas reaktioner. Scans notering för slaktgrisar ligger ligger 32 öre över tysk suggnotering. /LG 080804

Scan höjer 20 öre, oförändrat i Tyskland
Scan höjer noteringen med 20 öre som följd av bra försäljning. SLP och Nyhléns & Hugosons likaså. Dalsjöfors höjer 30 öre. Ginsten höjer, men väntar till måndag med att sätta priset. Även spotpriset stiger 30 öre.
Tyska noteringen lämnades överraskande oförändrad för nästa vecka. De första kommentarerna lutar åt samma problem som i Sverige, svårighet att få ut höjda priser på detaljer, trots stor efterfrågan.
Atria höjer noteringen på slaktgrisar och suggor 2 cent och man höjer även viktgaffeln 2 kg. /LG 080801

Danmark höjer 25 öre, suggor tar 90-öreshopp!!
Slaktgrisar i Danmark stiger 20 øre, 25 öre, v 32. Suggorna stiger hela 70 øre, som nästan är 90 svenska öre.
Danska slaktgrisar betalas därmed med 13,33 skr nästa vecka och avståndet mellan Scans och dansk notering krymper. /LG 080731

Vackert väder, lägre utbud p g a skörd
Noteringarna i Europa fortsätter uppåt till nya toppnivåer för flera länder även den här veckan. Till skillnad från förra veckan fortsatte även tyska priset upp, med 3 cent till 1,746 € och tyska gick åter förbi spanska noteringen. Holländska noteringen följde tyska med 3 cent. Orsaken är samma, lågt utbud och och god efterfrågan.
Strukturförändringarna och det minskande beståndet av grisar, som en följd av den finansiella krisen i grisnäringen, börjar nu märkas på marknaden för griskött. I väst märks minskade tillgången på griskött även av att levande grisar exporteras till Polen och Ungern.
Att Frankrike inte hängde med på prisökningarna den här veckan beror på nationaldagen 14 juli. Slaktveckan blev en dag kortare. Danmark följde inte heller med med någon ytterligare ökning och detta ökade gapet mellan dansk notering och tysk (skillnaden är nu 2,64 skr). Skillnaden blir ännu mer extrem mellan Polens notering, "as a newcomer" på korrigerade 1,87 skr och dansk (3,81 skr).
Prognos: Nu när det blivit vackert väder har grillkänslan vaknat på allvar och det glädjer inte bara konsumenterna, utan även kötthandeln slakterier och handel. Utbudet av slaktgrisar förutses fortsätta vara lågt, eftersom lantbrukarna nu även har skördearbete att sköta. Traditionellt prioriterar man att skörda, framför att leverera ut grisar ur stallet. Å andra sidan, höga temperaturer i stallet gör att grisarna växer sämre. ISN /LG 080730
Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Bra efterfrågan både på råvara till charktillverkningen och detaljer för grillning, gör att priset kan höjas 20 öre.
Johan Andersson: -Vi upplever en bra situation på marknaden, med bra efterfrågan och höjda priser på charkråvara. Däremot har vi inte fått upp priserna på detaljer, vilket är ett måste. Det som håller emot är att det fortfarande finns mycket kött på marknaden.
-Situationen är likartad söderut, där slakterierna har svårt att få ut högre priser på detaljerna vid försäljning till handeln. Det kan vara detta som fått tyska noteringen att stanna upp.
-Scan har haft bästa försäljningen någonsin för grillprodukter. Det är en kombination av bra produktmix och bra grillväder.
Carl-Olof Port: -Smågrisarna på marknaden är nu i balans och väntas vara det några veckor. Det är nu samma pris på grisar som säljs via mellangårdsavtal och genom förmedlingen. Antalet smågrisar på marknaden är 2 % färre än under förra året samma tid. Det är helt enligt våra prognoser, som grundar sig på statestiken från semin.
-Resten av året väntas minskningen bli 3 - 4 %, jämfört med fjolåret.

Ginsten Slakteri
Bengt Göran Bengtsson: -Det har varit en bra vecka igen och vi väntar lika bra försäljning nästa vecka. Allt går åt utan problem.

Ugglarps Slakteri
Eric Tham: -Försäljningen går mycket bra, allt går åt som vi tar fram. Det vackra vädret är givetvis orsaken.

Dalsjöfors
Peter Johansson: -Det är helt rent från griskött i slakteriets kylar.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Slaktkön har minskat något. Det är fortsatt överskott smågrisar, men kön väntas minska.
-Det har varit bra grillväder hela veckan.

Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -Det varma och vackra vädret och riktade kampanjer har gjort att vi fått hyfsad försäljning. De höjningar av noteringarna som sker utomlands medger då att finska prisnivån kan höjas.

Danish Crown
Trots att industrisemestern börjat i södra Europa, lyckades det i stort sett att hålla oförändrade priser på skinka. Det bör ses som ett tecken på en stark skinkmarknad efter industrisemestern i mitten av augusti.
Marknaden för bog och annat produktionskött, inkl även späckprodukter, fortsätter med att vara stärkt med fina prisökningar.
Karré handlas bra i centrala Europa och Japan. Tyskland förväntas också köpa bra i augusti.
Den svaga punkten är fortfarande den engelska marknaden, där både skinka, bacon och kotletter är mycket svåra att få upp i pris. Även här förväntar vi dock, att vi i mitten på augusti ser en bättring.
Tredje ländernas marknader är oförändrade.
Suggor
Den starka marknaden i Tyskland och centrala Europa för charkråvara och biprodukter slår igenom fullt ut för suggkött.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 1 augusti 2008
Senaste uppdatering gjord 6 augusti 19,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 32

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 32 v 31 v 30 v 29
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,30 17,00 16,90 16,75
Skövde Slakteri 75-94,9 a16,00 a16,00 a16,00 a16,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,30 16,00 16,00 15,65
Spotpris, Tyskland* 84-102 16,95 17,06 16,76 16,72
Ginsten Slakteri 65-94,9 15,80 15,80 15,80 15,50
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 15,70 15,70 15,70 15,40
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,75 15,55 15,40 15,10
KLS 64-94,9 15,65 15,45 15,30 15,00
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
SLP 70-96,9 15,30 15,10 14,95 14,65
Scan avtal 75-92,9 15,00 14,80 14,65 14,35
Nyhléns & Hugos. avt 75-92,9 15,00 14,80 14,65 14,35
Scan ej avtal 75-92,9 13,50 13,30 13,15 12,85
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 32 v 31 v 30
13,33 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,50 10,30 10,30
25,54 Nortura 71,1–81,0a nkr 21,65 21,65 21,65
12,34 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,31 1,31 1,31
12,62 Österbottens 77 – 92 euro 1,34 1,32 1,32
13,18 Snellman 80–101 euro 1,40 1,40 1,40
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.

Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
1 aug Landsnotering euro euro euro euro euro
16,95 Tyskland 1.80 1.80 1.77 1.77 1.70
13,64 Frankrike - 1,449 1,450 1,441 1,441
12,46 Belgien - 1,300 1,300 1,280 1,250
12,57 Italien - 1,335 1,335 1,195 1,240
5 aug jämförbara*
17,33 Polen - 1,840 1,870 1,827 1,734
16,49 Tjeckien - - 1,751 1,783 1,859
16,44 Tyskland 1,746 1,746 1,716 1,716 1,646
16,32 Spanien 1,733 1,733 1,727 1,689 1,657
16,92 Italien 1,797 1,715 1,601 1,570 1,570
16,29 Österrike 1,730 1,710 1,710 1,710 1,640
16,00 England 1,699 1,697 1,688 1,679 1,681
15,98 Holland 1,697 1,697 1,668 1,658 1,600
15,65 Belgien 1,662 1,662 1,650 1,625 1,588
15,26 Frankrike 1,620 1,620 1,620 1,614 1,610
15,22 Irland 1,616 1,616 1,578 1,578 1,539
14,69 Sverige 1,560 1,536 1,522 1,485 1,499
14,08 Danmark 1,495 1,468 1,468 1,441 1,441
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.

Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
27 jul Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
16,26 EU, medelpris 1,727 1,702 1,667 1,640 1,636
-
18,79 Grekland 1,995 1,948 1,939 1,927 1,922
18,30 Rumänien 1,943 1,904 1,902 1,883 1,868
18,23 Polen 1,936 1,883 1,792 1,727 1,719
17,91 Litauen 1,902 1,811 1,751 1,779 1,747
17,50 Slovakien 1,858 1,846 1,606 1,856 1,878
17,31 Tjeckien 1,838 1,846 1,854 1,878 1,909
17,29 Ungern 1,836 1,798 1,759 1,728 1,774
17,21 Luxemburg 1,827 1,821 1,772 1,712 1,695
17,21 Tyskland 1,827 1,810 1,767 1,708 1,686
16,76 Portugal 1,780 1,750 1,730 1,730 1,730
16,47 Bulgarien 1,749 1,749 1,749 1,749 1,750
16,42 Österrike 1,744 1,748 1,680 1,628 1,623
16,28 Italien 1,729 1,644 1,636 1,646 1,642
16,14 Spanien 1,714 1,686 1,648 1,653 1,669
16,05 Slovenien 1,704 1,660 1,606 1,568 1,575
16,01 Cypern 1,700 1,700 1,680 1,680 1,450
15,95 England 1,694 1,680 1,663 1,662 1,635
15,44 Estland 1,640 1,611 1,632 1,622 1,557
15,32 Sverige 1,627 1,587 1,598 1,577 1,574
15,30 Belgien 1,625 1,621 1,573 1,521 1,529
15,24 Holland 1,618 1,618 1,549 1,503 1,483
15,13 Malta 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607
15,07 Frankrike 1,600 1,600 1,590 1,560 1,550
14,76 Lettland 1,567 1,627 1,892 1,850 1,929
14,57 Irland 1,547 1,542 1,503 1,499 1,496
13,72 Finland 1,457 1,454 1,453 1,465 1,468
13,36 Danmark* 1,419 1,392 1,392 1,392 1,392
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 30 juli 17 juli 7 juli 3 juli 18 juni
Aug 1,840 1,740 1,735 1,707 1,637
Sep 1,800 1,738 1,730 1,700 1,640
Okt 1,690 1,662 1,679 1,668 1,620
Nov 1,680 1,660 1,680 1,670 1,621
Dec 1,682 1,655 1,665 1,660 1,630
Jan 1,610 1,566 1,590 1,585 1,550
Feb - - - - -
Mars 1,769 1,713 1,730 1,720 1,695
April - - - - -
Maj - - - - -
Juni 1,790 1,763 1,768 1,747 -
Juli - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
6 aug
31 juli
23 juli
16 juli
Utbud
460
610
490
520
Sålda
460
610
490
520
Medelpris, euro
1,82
1,86
1,81
1,81
Lägst
1,82
1,85
1,81
1,80
Högst
1,83
1,86
1,82
1,81
Medelpris, skr
17.14
17.52
17.14
17.14

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 9,35 kr, galtar 7,35 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 32 v 31 v 30 v 29
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,35 9,35 9,00 9,00
Scan 140- 7,80 7,30 7,30 7,00
Nyhléns & Hugoson 140- 7,80 7,30 7,30 7,00
SLP 140,1 kg- 7,60 7,10 7,10 6,80
Dahlbergs 140- 7,50 7,00 7,00 6,70
Ginsten 140,1 kg- 7,50 6,50 6,50 6,50
KLS 140 - 7,35 6,85 6,85 6,35
Ugglarps 140,1 kg- 6,70 6,70 6,70 6,20
Dalsjöfors 58% 6,70 6,70 6,70 6,20
Skövde 140- 7,00 6,50 6,50 6,10
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 7,35 7,35 7,00 7,00
Ugglarp flådd 2,75 2,75 2,75 2,75
SLP oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Scan oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Skövde oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
Dalsjöfors oflådd 1,90 1,90 1,90 1,90
KLS oflådd 1,65 1,65 1,65 1,65

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 31 v 31 v 30
12,06
Danish Crown 129,9 kg- dkr 9,50 8,80 8,50
18,93
Nortura Fri vikt nkr 16,05 16,05 16,05
Finland
4,23
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,45 0,45 0,45
5,27
Österbottens Fri vikt, E euro 0,56 0,54 0,54
5,46
Snellmans Klass E euro 0,58 0,58 0,58
Tyskland
13,18
ZNVG 56 % euro 1,40 1,37 1,33
Galtar
10,79
Danish Crown 109,9 kg- dkr 8,50 7,80 7,50

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 30 v 29 v 28 v 27 v 26 v 25
Pund
11,98
11,98
11,93
11,85
11,87
11,87
11,84
Dollar 6,05 6,03 5,97 6,00 5,99 5,98 6,03
Euro 9,42 9,48 9,47 9,45 9,41 9,41 9,39
Dansk 1,26 1,27 1,27 1,26 1,26 1,26 1,25
Norsk 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,18 1,17
Yen 5,64 5,65 5,63 5,59 5,61 5,59 5,61

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 32 v 31 v 30 v 29
Skövde Slakteri
SwedeHam+ 20,50 20,00 20,00 19,50
SwedeHam 19,50 19,00 19,00 18,50
Dahlbergs
Särklass D, mellang. 20,25 20,00 19,75 19,30
SLP
SLP+ 23 kg 20,30 20,00 19,75 19,30
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 19,75 19,50 19,10
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 18,75 18,50 18,10
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 19,75 19,50 19,10
Ginsten Slakt
Smågrisar 23 kg* 18,75 17,75 17,75 17,75m
Dalsjöfors Slakteri per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg*** 523 511 511 501
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 513 506 500 486
Bis Plus 30 kg, förmedl. 513 501 490 476
Bas 30 kg, mellangårds. 479 472 466 452
Bas 30 kg, förmedling 479 467 456 442
Nyavvanda 9 kg 342 337 332 321
KRAV 30 kg 872 865 859 845
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg** 535 525 490 450
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor balans ca 1 v ca 2 v ca 3 v
Ugglarps Slakteri balans balans balans balans
Skövde Slakteri balans balans - -
SLP - - - -
KLS - - balans -
Dalsjöfors Slakteri balans balans - översk
Dahlbergs Slakteri balans - balans balans
Ginsten balans balans balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
* Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
** Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
*** Tillägg upp till 85 kr möjliga.
m = marknadsavdrag
Ginsten Slakteri, marknadsavdrag -10 kr/smågris

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 32 v 31 v 30 v 29 v 28
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
259
Basis 7 kg 204 200 200 195 197
454
Basis 30 kg 358 351 351 344 344
265
SPF+Myc 7 kg 209 205 205 200 202
461
SPF+Myc 30 kg 363 356 356 349 349
270
SPF 7 kg 213 205 205 204 206
466
SPF 30 kg 367 360 360 353 353
904
Økologi 30 kg 712 708 724 720 720
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
790
25-kilos 670 670 670 670 670
LSO (HK) euro euro euro euro euro
433
25-kg, Priimuus 46 46 46 46 46
Snellmans
536
Grund 30 kg A1* 57 57 57 57 57
Tyskland
499
ZNVG 28 kg 53 53 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
27 jul Land v 30 v 29 v 28 v 27 v 26
Skr euro euro euro euro euro
348 EU, medelpris 37,02 36,84 36,07 35,42 36,37
-
573 Sverige 60,85 59,36 61,44 60,31 60,56
553 Tjeckien 58,72 61,02 60,22 58,42 55,16
521 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
502 England 53,38 53,00 52,75 52,72 51,56
464 Italien 49,36 49,29 49,34 49,31 49,20
458 Tyskland 48,70 48,50 47,90 48,10 48,60
436 Finland 46,33 46,67 47,77 45,41 46,65
417 Slovakien 44,29 54,43 52,00 52,00 51,88
395 Belgien 42,00 42,00 41,00 41,00 42,00
388 Ungern 41,21 43,39 45,44 34,21 42,85
381 Danmark* 40,48 39,68 39,68 39,69 39,69
347 Luxemburg 36,90 32,10 32,90 35,70 35,10
312 Estland 33,20 31,14 31,77 31,39 30,37
294 Polen 31,30 29,85 29,28 28,40 28,79
282 Portugal 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
263 Holland 28,00 27,00 27,00 28,00 29,50
248 Frankrike 26,40 27,00 26,40 27,00 27,20
226 Spanien 24,06 24,06 22,98 19,10 21,93
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.