Senaste noteringsnytt
Tysk notering ner 9 cent till!
Tyska noteringen faller nästa vecka ännu mer än innevarande vecka, nu med hela 9 cent, mer än 90 öre, till 1,55 €, 15,54. På två veckor har noteringen sjunkit drygt 1,50 skr.
Alla svenska noteringar är oförändrade, liksom i Finland.
Danska noteringen faller igen med 20 øre, suggorna 30. Detta trots stigande kurs på dollarn, som ger förmånligare växlingskurs. Dollarn är värd 46 öre mer idag, jämfört med en vecka sedan. Euron står i 10,03.
Nortura höjer slaktgrisarna 50 norska öre, men sänker suggorna lika mycket. Ändringarna beror på ändrade partipriser. Smågrispriset är oförändrat 610 nkr. /LG 081024

"Godispåsen" irriterar även Swedish Meats
Scan tecknar leveransavtal där priserna mycket överstiger standardavtalens tillägg för prestationer. Avtalen tecknas i Swedish Meats namn. Samtidigt är Scans notering låg och ligger kronor under konkurrenternas.
-Medlemmar i Swedish Meats hör av sig och är inte nöjda med situationen, säger Lars Hultström, ordförande i Swedish Meats. Mer /LG 081021

Rumänskt slakteri vill köpa slaktade, alternativt levande grisar i Sverige
Ett rumänskt slakteri har kontaktat mig på GRIS och frågat om det är möjligt att köpa halva kroppar, alternativt levande grisar i Sverige. Slakterierna i öst har brist på grisar och köper i flera europeiska länder, men nu börjar det vara ont om grisar i flera länder. Förfrågan gäller 2 - 8 lastbilslass slaktkroppar i månaden. Den prisindikation jag fått överträffar allt i tabellen här intill. Mer /LG 081021

Noteringarna dras nedåt i EU
Pessimism råder på den europeiska grismarknaden den här veckan. Press på noteringen förekommer i nästan varje land. Prissänkningarna varierar från minus 1 cent till minus 8 cent. Danska noteringen kunde motstå att dras med den här veckan och håller föregående veckas nivå. Som en konsekvens av sänkningarna har Spanien hamnat sist på listan över de europeiska noteringarna med Sverige som jumbotvåa.
Situationen för noteringarna är samma överallt på marknaderna, de viker. Slakterierna gnäller över att det är tillgången på slaktgrisar som är för stor. Det är dock inte rapporterat några slaktköer, utan orsaken sägs vara en lugn köttmarknad. Situationen har inte blivit bättre av att exporten till länder i öster stagnerat.
Trend: Noteringens utveckling kommer att påverkas av kommande volymer, samt i kombination med leverantörernas beredskap att leverera. Den framtida svagheten kan inte förutses. /ISN 081021

Läs senaste nytt på
GrisPortalen
-


Marknadskommentarer
slaktsvin
Scan
Den svenska grisköttsmarknaden är fortsatt stabil och vi har en bra handel med våra kunder. Scan har en bra efterfrågan, främst på skinka och övriga detaljer och de handlas till normala prisnivåer.
Det är fortsatt gott om griskött i Europa vilket gör att importen fortsätter påverka våra prisnivåer genom ökad konkurrens om kunderna. Noteringen är oförändrad.

KLS/Ugglarps
Jan-Erik Johansson: -Det är fortsatt bra efterfrågan, men det är bekymmersamt med sjunkande priser i övriga Europa.

Ginsten Slakteri
Roger Olsson: -Det syns inget av finanskrisen i köttsektorn ännu, efterfrågan är god på griskött och nu är det lönevecka.
-Vi har balans i slakten.

Dalsjöfors Slakteri
Peter Johansson: -Vissa produkter är under press som följd av de sänkta noteringarna i Tyskland och Danmark. Hos andra produkter har inte priset slagit igenom ännu. Noteringen är oförändrad.
-Runt årsskiftet får vi fler smågrisar. Nu är det balans i förmedlingen.

LSO (HKScan)
Ulf Jahnsson: -Tillförseln av slaktgrisar har blivit större än vi räknat med och slakterierna går för full kapacitet. Orsaken till den större tillförseln tror vi beror på att de stora suggstallarna blivit effektivare.
-Det är fortfarande betydande överskott på smågrisar, några veckors kö. Vi försöker få in fler smågrisar i slaktgristallarna genom att optimera användningen, men också att få de uppfödare som gör uppehåll att sätta igång stallarna igen.
.
Österbottens Kött
Stefan Saaristo: -I fråga om försäljningen har det varit en normal höstvecka och slakten är normal. Däremot är det överskott på smågrisar. Därför sänker vi den nedre viktgaffeln för att få ökad utslaktning, men också för att balansera upp smågrisläget i december, då det blir färre dagar för slakt.

Danish Crown
Generellt sett är handeln på den europeiska marknaden trög och påverkad av den uppbromsning i konsumenternas efterfrågan, som präglat bilden de senaste veckorna. Fallande hemtagna priser från östra Europa för branschen generellt genererar större utbud och drar priserna i fel riktning.
Handeln med färska skinkor är således under press och handlas till reducerade priser. Likaså för bog och produktionskött är handeln trög och till svagt fallande prisnivå.
Till den engelska baconmarknaden är det en oförändrad nivå för avsättningen, medan skinkor till engelska marknaden och den stora italienska marknaden sker till fallande priser.
Till marknaderna utanför EU är det stabil avsättning.

Grisportalen.se och @-GRIS ska ha bästa informationen! Tipsa om nyheter och påpeka ev fel!

GRIS
Berga 311, S-692 93. Kumla
Lars-Gunnar Lannhard
070-6636090, 019-576090
lg.lannhard@agrar.se
@-GRIS 24 oktober 2008
Senaste uppdatering gjord 24 oktober 18,30
Klicka för veckans senaste notering
Klicka för nästa veckas notering
@-GRIS är en del av tidningen GRIS, med aktuella grisnoteringar och senaste noteringsnytt.
För övriga nyheter se www.grisportalen.se
gris@agrar.se 070-663 60 90, 019-57 60 90

Grispriserna vecka 44

Partipriset
Partipriset är inte uppdaterat.

Önskas hyra
Slaktsvinsstall
i sydöstra Sverige
Helst inom två timmar från Oskarshamn.
Intresserad, ring Bengt Siggelin på 0708-48 12 63.
Sudergrisen AB

Slaktsvin, grundnotering för bäst betalda viktgrupp
Slakteri Viktgr kg v 44 v 43 v 42 v 41
Spotpris, Sverige** 73-94,9 17,80 17,80 17,80 18,00
Dalsjöfors Slakteri 70-94,9 16,80 16,80 16,80 16,55
Skövde Slakteri 75-96,9 a- a16,75 a16,75 a16,75
Spotpris, Tyskland* 84-102 15,54 16,26 16,40 16,50
Ginsten Slakteri 65-94,9 16,30 16,30 16,30 16,30
Dahlbergs Slakteri 71-94,9 - 16,20 16,20 16,20
Ugglarps Slakteri 70-94,9 15,85 15,85 15,85 16,05
KLS 64-94,9 15,75 15,75 15,75 15,95
SLP 70-96,9 15,10 15,10 15,10 15,30
Blå Kustens Slakteri 73,9-99,9 15,10 15,10 15,10 15,10
Scan avtal 75-96,9 14,80 14,80 14,80 15,00
Nyhléns & Hugos. avt 75-96,9 14,80 14,80 14,80 15,00
Scan ej avtal 75-96,9 13,20 13,20 13,20 13,50
Gröna siffror =Ökning Röda = Minskning Oförändrat.
a = Ny prisskala, där bästa viktklass och kött-% betalas högre, övriga relativt mindre. Det är nu ännu svårare att jämföra noteringar.
* Grisarna exporteras till Tyskland. ** Grisarna säljs till svenska slakterier.
OBS! Du måste i båda fallen betala frakten till slakteriet. Per Karlsson, Boarps gård, Eldsberga, samordnar prisinformationen, samt intresseanmälningar från säljare och köpare. per@boarpsgard.se 0701-74 90 12, fax 035-430 77. Mer info

Sydvästra Skånes Smågrisproducenter
inbjuder tll Höstmöte
”Danish Crown på svensk mark”
Hurva Gästgivaregård onsdagen 12 november kl 18.30
Klicka här för program!

Slaktsvin, Norden, noteringar
Skr Slakteri Viktgr. kg valuta v 44 v 43 v 42
13,53 Danish Crown 70,0–83,9 dkr 10,10 10,30 10,30
24,14 Nortura 71,1–81,0a nkr 22,15 21,65 21,65
13,74 LSO (HK) 75 – 90,5b euro 1,37 1,37 1,37
14,04 Österbottens 75 – 92 euro 1,40 1,40 1,38
14,54 Snellman 80–101 euro 1,45 1,45 1,45
Ländernas avräkningspriser kan inte jämföras exakt med varandra p g a olika prissättningssystem och med varierande efterbetalning, i Danmark ca 1 skr. I Danmark avräknas vid 60 %. Varje procentenhet är värd ca 10 danska öre.
a) Från norska priser ska dras slaktdjursavgift, m m.
b) Avräkning sker vid 59 % kött. Priset inkluderar de tillägg praktiskt taget alla kan få. Det är 1 cent för internetanmälan och 2 cent för tecknat avtal, som utfallet är i snitt för 1 - 3 år.
Danish Crowns notering är bruttonotering. Sedan görs avdrag. Exkl efterlikvid.

Slaktgrisar, garantipris (lägsta pris, vecka)
Inget slakteri har offentliga garantpriser f n.
Slaktsvin, Europa, landsnoteringar resp korrigerade
Skr Land v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
24 okt Landsnotering euro euro euro euro euro
15,54 Tyskland 1,55 1,64 1,70 1,70 1,70
13,97 Frankrike - - - 1,393 1,388
12,63 Belgien - - - 1,260 1,240
14,99 Italien - - - 1,495 1,495
21 okt jämförbara*
19,35 Italien - 1,930 1,930 1,880 1,880
17,32 Tjeckien - - - 1,727 1,780
16,45 England - 1,641 1,654 1,708 1,660
15,47 Polen - - 1,543 1,581 1,701
15,90 Tyskland - 1,586 1,646 1,646 1,646
15,84 Österrike - 1,580 1,660 1,660 1,660
15,36 Holland - 1,532 1,590 1,609 1,629
15,18 Belgien - 1,514 1,575 1,600 1,575
15,63 Irland - - 1,559 1,597 1,616
15,04 Frankrike - 1,500 1,554 1,563 1,560
14,74 Danmark - 1,470 1,470 1,495 1,495
14,53 Sverige - 1,449 1,505 1,518 1,520
14,40 Spanien - 1,436 1,497 1,534 1,585
* Landsnoteringar korrigerade för nationella olikheter i klassnings- och betalningssystem. 56 % kött, fritt gård. 79 % slaktutbyte. Siffrorna kan bli korrigerade i efterhand och vid ändrad valutakurs. Kan jämföras. Enl ISN.
Tabellen visar redovisad officiell notering (för Sverige Scan avtal) och inte det verkligt utbetalda pris uppfödaren får. Noteringarna visar inte tillägg eller avdrag för veckans aktuella köttprocent och vikt och inte heller olika tilläggsbetalningar, efterlikvider eller årsbonusar (Danmark dock inkl 0,60 dkr).
Enskilda svenska uppfödare kan ha stora "personliga" avtalstillägg utöver noteringen och standardavtalen (tillägg runt 2 kr/kg förekommer). Tabellen visar därför lågt verkligt pris för svenska slaktgrisar. Se även faktisk betalning nedan.Slaktsvin, faktisk betalning (utbet. belopp/slaktade kg)
19 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
16,33 EU, medelpris 1,629 1,649 1,668 1,697 1,725
-
19,91 Italien 1,986 1,986 1,951 1,964 2,007
19,90 Grekland 1,985 1,985 2,022 2,084 2,138
19,68 Lettland 1,963 1,934 1,906 1,889 1,894
18,66 Slovakien 1,861 1,886 1,904 1,924 1,930
18,71 Rumänien 1,866 1,857 1,905 1,963 1,973
18,49 Litauen 1,844 1,864 2,037 2,015 1,984
18,25 Malta 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820
17,99 Bulgarien 1,794 1,785 1,781 1,775 1,774
17,80 Tjeckien 1,775 1,795 1,806 1,855 1,893
17,51 Luxemburg 1,746 1,746 1,742 1,740 1,775
17,27 Tyskland 1,722 1,744 1,746 1,747 1,771
17,05 Cypern 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
17,04 England 1,699 1,695 1,683 1,677 1,671
16,98 Österrike 1,693 1,699 1,700 1,695 1,718
16,64 Slovenien 1,660 1,656 1,661 1,665 1,682
16,52 Estland 1,648 1,654 1,667 1,689 1,683
16,51 Ungern 1,647 1,689 1,755 1,803 1,807
16,16 Polen 1,612 1,668 1,740 1,836 1,881
16,03 Sverige 1,599 1,645 1,658 1,675 1,684
15,75 Belgien 1,571 1,571 1,570 1,568 1,591
15,70 Holland 1,566 1,566 1,570 1,570 1,608
15,44 Frankrike 1,540 1,550 1,550 1,560 1,580
15,34 Finland 1,530 1,523 1,520 1,522 1,508
15,34 Portugal 1,530 1,550 1,640 1,640 1,690
15,25 Irland 1,521 1,561 1,560 1,560 1,597
14,91 Spanien 1,487 1,526 1,570 1,610 1,660
14,48 Danmark* 1,444 1,443 1,442 1,468 1,502
Priset bygger på inrapporterad betalning per kg från de fem största slakterierna i varje land. Slakterierna rapporterar faktiskt utbetalat totalt belopp för slaktgrisarna, som divideras med antal slaktade kilo. Priset fångar därmed även in tillägg och avdrag från noteringen, utfall vid klassning, samt individuella noteringstillägg.
Priset gäller avblodade grisar, inälvor uttagna, utan tunga, borst, klövar, könsorgan, putsfett, njurar och diafragma.
OBS! Priset är utan huvud. Svensk notering är med huvud. Detta gör gör att priserna ovan blir högre.
* Priserna fångar inte in ev efterlikvid vid årets slut. I Danmark betalade Danish Crown ut 73 øre, ca 93 öre, till andelsägarna 2007, vilket bör läggas till danska priset.
Utan att betalningen ändras kan priset förändras något i tabellen mellan veckorna p g a förändring av valutorna. Rapporterat svenskt pris vid slakterierna omvandlas först till euro. Sedan räknar jag tillbaka priserna till skr. Jämför därför helst euro-priserna mellan veckorna.
Uppdateringar av uppgifter kan förekomma i efterhand.

Prenumerera på GRIS!
Fakturera dig själv genom att trycka på någon av knapparna nedan. Skriv ut fakturan. Prenumerationsavgiften finansierar även @-GRIS

Slaktsvin, futurepriser Hannover
Mån 22 okt 16 okt 9 okt 2 okt 25 sep
Nov 1,550 1,600 1,672 1,706 1,681
Dec 1,538 1,601 1,650 1,683 1,680
Jan 1,497 1,545 1,582 1,600 1,591
Feb 1,570 1,605 - - -
Mars 1,593 1,600 1,698 1,725 1,730
April 1,600 1,624 - - -
Maj 1,632 1,647 - - -
Juni 1,659 1,658 1,752 1,778 1,770
Juli - - - - -
Aug - - - - -
Sep - - - - -
Okt - - - - -
Futurepriserna är i € per kg slaktad vikt på svinmarknaden i Hannover, enl Alm. Brand Henton.

Priserna på slaktsvin vid ISNs internetauktion
North-West German Internet Pig Market är en auktion över internet för slaktgrisar. Antalet grisar som säljs är inte stort, men auktionspriserna kan ibland ge en tidig indikation om vart officiella noteringarna är på väg i Tyskland.
Auktionsdag
15 okt
8 okt
1 okt
24 sep
Utbud
615
670
635
550
Sålda
615
530
535
360
Medelpris, euro
1,68
1,73
1,74
1,74
Lägst
1,67
1,72
1,73
1,74
Högst
1,68
1,74
1,75
1,74
Medelpris, skr
16,85
16,89
16,89
16,79

Suggor, galtar köpes för export
Suggor 10,00 kr, galtar 6,85 kr.
Rakt pris med fria vikter och fri klassning!
Göran Eriksson
Göran 0708-42 64 10, Torbjörn 0708-14 31 91
erikssonsdjurtransport@swipnet.se

Suggor, Sverige
Slakteri Kg, 58 % v 44 v 43 v 42 v 41
Göran Eriksson fri vikt & klass 9,30 10,00 10,50 10,50
KLS 140- 9,80 9,80 9,80 10,00
Ugglarps 140- 9,80 9,80 9,80 10,00
Ginsten 140,1 kg- 9,00 9,00 9,00 9,00
Skövde 140- - 8,50 9,00 9,50
Dahlbergs 140- - 9,00 9,00 9,00
Scan 140- 8,30 8,30 8,30 8,80
Nyhléns & Hugoson 140- 8,30 8,30 8,30 8,80
SLP 140,1 kg- 8,30 8,30 8,30 8,80
Dalsjöfors 58% 8,30 8,30 8,30 8,80
Galtar
Göran Eriksson fri vikt & klass 6,15 6,85 7,35 7,35
KLS oflådd 3,65 3,65 3,65 3,65
Ugglarp flådd 3,65 3,65 3,65 3,65
SLP oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Scan oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Skövde oflådd 2,40 2,40 2,40 2,40
Dahlbergs oflådd 2,15 2,15 2,15 2,15
Dalsjöfors oflådd 3,00 3,00 3,00 3,00

Suggor, utland
Skr
Slakteri Anm. valuta v 44 v 43 v 42
11,39
Danish Crown 129,9 kg- dkr 8,80 9,10 9,10
16,94
Nortura Fri vikt nkr 15,55 16,05 16,05
Finland
4,71
LSO (HKScan) Fri vikt, E euro 0,47 0,47 0,47
6,31
Österbottens Fri vikt, E euro 0,63 0,63 0,61
6,31
Snellmans Klass E euro 0,63 0,63 0,63
Tyskland
13,64
ZNVG 56 % euro - 1,36 1,41
Galtar
10,45
Danish Crown 109,9 kg- dkr 7,80 8,10 8,10

Viktigaste valutorna
Fredagar idag v 42 v 41 v 40 v 39 v 38 v 37
Pund
12,75
12,78
12,17
12,40
12,13
12,07
11,96
Dollar 7,83 7,37 7,05 7,00 6,59 6,72 6,78
Euro 10,03 9,92 9,65 9,71 9,65 9,54 9,51
Dansk 1,34 1,33 1,29 1,30 1,29 1,27 1,27
Norsk 1,09 1,13 1,15 1,17 1,16 1,15 1,17
Yen 7,98 7,26 7,00 6,64 6,23 6,26 6,30

Smågrisar, Sverige
Slakteri
Klass, kr/kg v 44 v 43 v 42 v 41
Dahlbergs
Särklass D, mellang. - 21,30 21,30 21,30
Skövde Slakteri
SwedeHam+ - 21,00 21,00 21,00
SwedeHam - 19,00 19,00 19,00
SLP
SLP+ 23 kg 20,75 20,75 20,75 20,75
Ugglarps Slakteri
Särklass, -23 kg 20,25 20,25 20,25 20,75
Ugglarpsgrisen, -23 kg 19,25 19,25 19,25 19,75
KLS
KLS Smågris 23 kg 20,25 20,25 20,25 20,75
Ginsten Slakt 1
Smågrisar 23 kg 20,00 20,00 20,00 20,00
Dalsjöfors Slakteri 2 per gris per gris per gris per gris
Smågris 30 kg 556 556 556 548
Dalsjöfors Extra, 30 kg3 566 566 566 558
Scan
Bis Plus 30 kg, mellang. 533 533 533 533
Bis Plus 30 kg, förmedl. 523 523 523 523
Bas 30 kg, mellangårds. 499 499 499 499
Bas 30 kg, förmedling 489 489 489 489
Nyavvanda 9 kg 366 366 366 365
KRAV 30 kg 892 892 892 892
Svenskt spotpris        
Boarps Gård 30 kg4 490 490 490 490
-
Balans i förmedling
Scan, väntetid veckor 2 v 2-3 v 2-3 v 2-3 v
Ugglarps Slakteri översk översk balans balans
KLS översk översk balans balans
Skövde Slakteri - balans balans balans
SLP - - - -
Dalsjöfors Slakteri balans balans balans balans
Dahlbergs Slakteri - balans - -
Ginsten balans - balans balans
Priserna: Färg visar Prishöjning Prissänkning Oförändrat. Balansen: Färg och stil visar: Överskott, brist, balans
1 Tillägg upp till 106 kr/smågris tillkommer.
2 Tillägg upp till 85 kr möjliga
3 Dalsjöfors Extra är en smågris med extra hög hälsostatus,
bl a PMWS-fri eller PMWS-vaccinerad
4 Över 30 kg + 6 kr, under -8 kr per kg.
m = marknadsavdrag

Smågrisar, noteringar utland
Vecka v 44 v 43 v 42 v 41 v 40
Skr
Danish Crown dkr dkr dkr dkr dkr
272
Basis 7 kg 203 209 209 214 214
474
Basis 30 kg 354 362 362 370 370
278
SPF+Myc 7 kg 208 214 214 219 219
481
SPF+Myc 30 kg 359 367 367 375 375
284
SPF 7 kg 212 218 218 223 223
486
SPF 30 kg 363 371 371 379 379
880
Økologi 30 kg 657 662 662 668 667
Nortura, Norge nkr nkr nkr nkr nkr
664
25-kilos 610 610 610 610 610
LSO (HK) euro euro euro euro euro
491
25-kg, Priimuus 49 49 49 49 49
Snellmans
581
Grund 30 kg A1* 58 58 58 58 58
Tyskland
521
ZNVG 28 kg - 52 52 52 52
*) Tillägg för avelsindex 0 - 4 euro/st + mängdtillägg.

Smågrisar i EU, faktiskt avräknade priser
19 okt Land v 42 v 41 v 40 v 39 v 38
Skr euro euro euro euro euro
399 EU, medelpris 39,80 40,06 40,59 40,94 40,89
-
615 Sverige 61,38 62,92 63,84 64,48 64,84
584 Tjeckien 58,05 58,45 58,61 59,47 62,03
581 Slovakien 57,97 50,62 60,72 57,05 60,25
576 England 57,46 57,18 57,04 54,38 53,90
554 Malta 55,32 55,32 55,32 55,32 55,32
527 Tyskland 52,60 52,40 52,20 52,30 52,70
526 Italien 52,50 52,50 52,17 51,61 50,97
496 Finland 49,54 49,54 49,08 49,33 48,73
431 Belgien 43,00 44,00 44,00 44,00 44,50
421 Danmark* 42,00 41,98 42,89 42,89 43,84
374 Polen 37,30 37,73 39,65 41,13 40,23
354 Ungern 35,33 33,59 34,20 34,92 39,99
351 Portugal 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
342 Luxemburg 34,10 34,10 34,80 31,70 32,80
336 Holland 33,50 33,50 33,50 33,50 33,50
312 Estland 31,18 30,52 31,11 31,35 32,75
276 Frankrike 27,60 26,20 25,40 24,80 25,00
252 Spanien 25,15 27,52 28,98 30,74 29,10
Priserna är i € och ändringar omfattar även veckans valutaförändringar.