Januari 2008

Senast inlagd artikel ligger överst
080131 Europamarknaden har gått i stå!
080131 Kanadas uppfödare vädjar om statligt stöd
080131 Jan-Erik Johansson blir vd i Danish Crownägda KLS Livsmedel AB
080131 Bär inte grisar i öronen eller benen, eller svansen!
080130 Nu produceras över 3 milj ton griskött i Brasilien
080130 Griskött från lab om 10 år?
080130 Antalet grisar i Danmark minskade 5,3 % under 2007
080129 Suggor och smågrisar upp i Tyskland
080125 Export minskar dansk slaktpuckel
080125 Export minskar dansk slaktpuckel
080124 700 på Danish Crown-möte i Kolding gav inget resultat
080124 Brasilien säkrar export av kött till Ryssland
080123 Ytterligare höjt KRAV-tillägg
080123 Vidga vyerna med internationella kontakter!
080123 Länderna österut har bästa grispriserna!
080123 Danish Crown får köpa KLS
080122 Ökar salmonellan i Sverige?
080121 -WTO kommer att förstå att mesta maten måste produceras lokalt
080121 Danish Crown ser stor potential till utveckling vid Ugglarps
080121 Dalsjöfors Slakteri höjer noteringen för slaktgrisar med 20 öre
080118

Bygger för ”bara” 500 suggor i väntan på stora stallet

080116 Dalsjöfors Slakteri ökade 227 % 2007!
080115 Därför flyttar Agromek till november
080115 Agomekpris för webb för språkträning av utländska grisskötare
080111 EUs grisexport på väg mot historisk kris
080110 Ultimative krav til Danish Crown
080110

Ticans vd försvarar Danish Crown

080110 Galvad inredning, eller inte?
080110 Danska storuppfödare bygger nytt slakteri om inte Danish Crown höjer med 1 dkr/månad 
080110 Bra för de svenska grisproducenterna
080109 Transportvagn för döda djur ut ur stallet
080109 Reversering av ventilationen underlättar utdrivning till slaktbilen
080108 Gylle blir guld värd med Proxy
080108 Compact Cleaner, tvättrobot för smala gångar
080107 Tack för garantipriset 17 kr, Scan!
080106
Ökning till 27,8 smågrisar per årssugga ingen omöjlighet för flertalet
080106 Så kan du tjäna 25 kr mer per slaktgris
080106 Ökning till 27,8 smågrisar per årssugga ingen omöjlighet för flertalet
080106 Nytt danskt kontrollorgan ska granska att Danish Produktstandard efterlevs
080106 Fyrdubbel export av avelsgrisar på 10 år
080104 Vad tror du om 2008?