Juni 2006

Senast inlagd artikel ligger överst
060630 Bioenergi skapar nya möjligheter för lantbruket
060627 Trolig e coli i hele lande
060621 Personval inom Atria-koncernen
060621 Ny importkvot avseende griskött från USA
060620 KLS satsar för framtiden
060616 Svenska vinstmålet på Tyskland i VM kostade Swedish Meats 15 000 kr
060616 Nya leveranskontrakt för grisuppfödningen, grundnoteringen höjs med 1,50 kr 1 juli
060615 Kravet på hög kapacitet ökar starkt i gårdarnas spannmålsanläggningar
060615 100 kr i ökat täckningsbidragmed kontrollerad fermentering
060601 Omlöp kan få stora, dyra konsekvenser. Suggan, inte du, ska styra semineringen!