Juli 2006

Senast inlagd artikel ligger överst
060731 Liha ja Säilyke OY och Atria OY slår samman sina verksamheter
060731 Lägre resultat i Lantmännen, fortsatta strukturåtgärder initierade
060728 Stabil svinebestand i Danmar
060728 Samverkan med åklagare om hur livsmedelsbrott hanteras
060728 Ändringar i djurskyddslagen
060721 Snart slut med tatueringen av grisar?
060720 Vildsvinens ökning ska hejdas
060720 Gilde Norsk Kjøtt betaler forelegget
060718 Space 2006 hålls 12 – 15 september i Rennes
060718 Henrik Bäckman ny säljare för Kvarnbyfoder
060718 Försäljning av Atria-aktier som ej omregistrerats till värdeandelar
060714 Svinepest var falsk alarm
060714 Swedish Meats halvårsrapport januari-juni 2006
060713 Økokrim ilegger Gilde Norsk Kjøtt forelegg
060713 Ökad konkurrens om den skånska åkermarken
060713 Mistanke om klassisk svinepest i Sønderjylland
060711 Procuritas köper North Trade
060707 Uklart hva opprinnelsesmerking innebærer
0607004 Record-breaking sales
060704 Bekæmpelse af svinepest i Tyskland er afsluttet