23 februari 18,00
KLS Ugglarps +-0
Danmark +20 øre
Tyskland +4 cent
Tyskland höjer grispriset 4 cent v 9. Danmark höjer 20 øre. KLS Ugglarps har oförändrat.
Se priserna i @-GRIS, nästa veckas grispriser i den takt de kommer in! Läs @-GRIS här, om den inte kommer som email.


Slaktsvins-
stall uthyres

1200 platser, 3 avdelningar, blötutfodring, nyare inredning
vid Klippan, Skåne

443030@telia.com
070-4955578


SMÅGRIS SYD
söker
slaktgrisstallar
i Skåne
Smågris Syd AB söker Slaktgrisstallar i Skåne. Stallarna ska ha blötutfodring och vara i körbart skick.
Kontakta:
Mattias Espert
070-658 12 21

espert@kvarnlyckan.net

agenda
-

företagsnytt
-

Karin Holmgren
Ny SLU-rektors
ställföreträdare
Styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utsett professor Karin Holmgren till ny prorektor vid SLU.
Karin Holmgren är född 1959, bosatt i Uppsala, och professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Hon tillträder som prorektor den 1 mars 2016. Hon blir också ställföreträdare för rektor Peter Högberg.
-

Nyhet!
Läs @-GRIS här! Nu för v 2
Det email-program jag använt för distribution av @-GRIS har lagts ned av leverantören. Medan jag hittar någon ersättning kan du läsa @-GRIS här.

Skiold sålt till investmentbolag
Majoriteten av aktierna i danska Skiold har sålts till investmentbolaget Solix Group. Skiold är bland de största i svenska grisstallar på bl a utfodring, foderberedning, spannmål. Förre huvudägaren Henrik Hougaard med familj blir kvar som minoritetsägare. Ledningen ändras inte. /LG 171201

Moab köper in sig i Dahlbergs
Styckningsföretaget Moab i Kumla köper in sig i Dahlbergs Slakteri, Brålanda, igen. Moab sålde sina aktier i Dahlbergs för några år sedan, men blir nu åter en större ägare i Dahlbergs. Majoritetsägare är dock även i fortsättningen Bo Rydinger.
Moab förädlar sedan länge huvudparten av Dahlbergs grisar, men Dahlbergs förädlar en del själva och särskilt nu i den nybyggnation som Dahlbergs gjort i Brålanda.
-Genom affären får Moab betydligt ökad insyn, säkrare leveranser och blir delaktig i Dahlbergs spännande utveckling, säger Michael Oldin, Moabs ägare och vd. Vi kommer att samarbeta om försäljningen av styckad gris. Det är helt naturligt att båda samarbetar inom ett äktenskap.
-Dahlbergs är ett helt annat företag idag, än när jag sålde min andel 2014. Då fanns t ex inte styckningen. Avtalet har förhandlats fram under gårdagen och i dag. /170929

Dalsjöfors nya slakteri snart klart
I november är KLS Ugglarps nybyggda slakteri i Dalsjöfors klart.
-Det ska bli väldigt trevligt att få ta ett helt nytt slakteri i drift, säger Jonas Tunestål, KLS Ugglarps vd. Jag kommer inte ihåg hur mycket slakt vi fått koncession på, men kapaciteten beror mest på hur många timmars slakt per dygn vi lägger in i det nya slakteriet. Hur många skift det blir.
-Det finns inget samband mellan vår utökade slaktkapacitet i Dalsjöfors och den här veckans övertagande av grisarna vid Lindells Gårdsslakteri, säger Jonas. /LG 170929

Jonas Tunestål:
Vi har inte köpt slakteriet
- men vi slaktar grisarna
-Vi har inte köpt något slakteri och alltså inte heller Lindells Gårdsslakteri, säger Jonas Tunestål, vd för KLS Ugglarps. Vi har tecknat avtal om leverans till Dalsjöfors av slaktgrisar för slakt med leverantörer som tidigare levererade till Skövde Gårdsslakteri. Vad det blir med slakteriet får de svara på.
-Jag har ingen aning om varför Lindells Gårdsslakteri lägger ner. Vi letar inte heller efter slakterier att köpa. /LG 170929

Dalsjöfors slaktar Lindell-grisarna
KLS Ugglarps har redan börjat slakta Lindells Gårdsslakteris grisar vid Dalsjöfors fr o m idag, fredag. Affören gjordes upp i måndags och de anställda fick besked i onsdags och nu är alla grisarna, 1000 per vecka, försvunna från slakteriet. Det har knappast troligt varit något klartecken från Konkurrensverket på så här kort tid. /LG 170929
.
KLS "köpte" ännu ett grisslakteri
KLS Ugglarps har "tagit över" ännu ett svenskt slakteri, slakten vid Lindells Gårdsslakteri AB, Tidaholm, som 2016 slaktade 2 % av svenska grisslakten, eller knappa 40 000 grisar.
Detta kom ihärdiga rykten om på torsdagskvällen. Ryktet sa också att slakten ska upphöra redan på fredagen. De anställda hade underrättats på onsdagen och affären uppges ha blivit slutförd på måndagen.
I dag är slakten ännu större, enligt anställda ca 1 000 grisar per vecka. De flesta grisar kommer från ägaren till slakteriet, Roger Lindells egna företag.
KLS Ugglarps är redan störst på grisslakt i Sverige och ägaren Danish Crown lovade redan när Scan såldes till Finland att Sverige skulle betraktas som en hemmamarknad, även utan Scan. Nu är DC störst i Sverige med KLS, Ugglarps, Dalsjöfors, Hörby, och nu Lindells grisar. /LG 170928, 170929

EUs snittpris bättre än svenska
Tyska priset hela 97 öre högre
EUs snittpris för slaktgrisar i alla länder är högre än vi har i Sverige. Tyskland ligger hela 97 öre över Sverige! Det visar Jordbruksverkets statistik. Vad har gått snett? Nästan alltid har vi högre pris än man har i andra länder. T o m Polen ligger 32 öre över oss. Priserna är inkl alla kända tillägg. LG 170609Hela prisuppgången sedan 2015
på gris raderades ut vecka 51
KLS Ugglarps, Dalsjöfors Kött och Skövde Slakteri sänkte det officiella grispriset 50 öre v 51 och raderade därmed ut hela prisuppgången sedan 2015. I stället har slakterierna höjt de hemliga tilläggen individuellt. Mer LG 161219

Moving Floor-boxen klar
- för kinesiska marknaden
I 20 år har Tommy Lindvall jobbat med utvecklingen av Moving Floor-boxen för grisar. Nu är den klar och första marknaden blir Kina, där efterfrågan på nya miljövänliga och hygieniska grisboxar är omättlig. 20 miljoner förbjudna grisplatser ska snarast ersättas. Mer /LG 160710

Ove Konradsson slutar vid Skövde
Efter tre år som vd slutar Ove Konradsson vid Skövde Slakteri AB. Efter uppsägningstiden ska han på heltid ägna sig åt sin egen gård och stuteri, men har ett nytt erbjudande inom näringen, som ev börjar till hösten. Mer /LG 160617

Johan A slutar på Lantmännen
Johan Andersson, nu chef för Lantmännens division Lantbruk, slutar jobbet som han haft sedan januari 2014 och ägnar sig på heltid åt sitt lantbruksföretag. Elisabeth Ringdahl, CFO Division Lantbruk, är tillförordnad divisionschef, tills dess att rekrytering av ersättare är klar. Johan jobbade tidigare på Scan och KLS Ugglarps. Mer /LG 160617, 160618

Knorr på svansarna i Danmark!
Danmark får från 2017 ett sortiment griskött med nästan svenskt koncept. Och med knorr på svansen! I ett nytt statligt sanktionerat märksystem kommer griskött att märkas med en, två eller tre stjärnor.
En stjärna visar att suggan gått frigående, alltså inte stått i bur. Grisarna har svansarna kvar och är alltså inte kuperade och inte heller får de vara svansbitna. Grisarna har även gått på halm och de har haft mer plats i boxen.
Två stjärnor innebär att grisarna har ännu större utrymme i boxarna.
Tre stjärnor innebär att de dessutom fått en yta utomhus att vara på. Som Nibble-grisen.
En stjärna är den stora nyheten för Danmark. Två och tre stjärnor finns redan i form av Antonius, Den Go’e Gris (två stjärnor) samt ekologi och Friland (tre stjärnor).
Bakom märkningen står förutom danska staten, även djurskydds- och veterinära organisationer och livsmedelshandeln, samt slakt- och charkindustrin. Och som i Tyskland Lidl och Aldi.
Så gick det med det, den svenska modellen för grisuppfödning, som 730 miljoner människor i hela Europa bara längtade efter, som man sa under kampanjen för EU-inträde. Nu ska Danmark sälja svensk-konceptet! /LG 160510

DanAvl drar åt skruvarna
DanAvl omstiftades 29 april 2016 och fick Landbrug & Fødevarer (L&F), Danish Agro och DanBred International som ägare. Det sker för att dra åt skruvarna mot genläckage och öka möjligheterna till att tjäna mer pengar på aveln, framför allt på export.
Idag finns flera danska aktörer som säljer grisgener och därmed blir det konkurrens om kunderna. Exporten har också hittills tillmätts mindre betydelse för finansieringen av grisaveln än den danska marknaden. Nu vill DanAvel licensiera all användning av danska gener och bestämma vilka som får köpa och till vilket pris.
Porc-Ex är ett exporterande företag som inte är nöjda med det monopol för grisgener som DanAvel nu skaffar sig och har klagat hos den myndighet som granskar konkurrensen. Tills utslag kommer, ska allt förbli vid det gamla.
DanAvl satsar på att fördubbla exporten närmaste åren. /LG 160429

Duroc från DanAvl börjar säljas
Sperma från dansk duroc började säljas i måndags och finns nu i begränsad omfattning. 500 doser per vecka. Det är dock endast 75 % duroc och 25 hampshire, eftersom det inte gick att importera danska durocgaltar pga hälsoskäl. Frusen sperma har inseminerats på svenska hampshiresuggor. Mer 160427

Luftrening i tyska stallar 2017
I mitten av 2017 föreslås det bli lag på luftrening i alla stallar i Tyskland för fler än 2 000 slaktgrisar eller 750 suggor. Ett par delstater har redan infört lagen.
Grisorganisationen ISN säger att det är tekniskt svårt att uppfylla lagen i gamla stallar och föreslår mer forskning. 160215

Färja till Grönsaksön på gödsel
Färjan till danska Samsø, Grönsaksön kallad p g a sin omfattande grönsaksodling, ska i framtiden drivas med biogas. Nu drivs den med Nordsjö-gas. Biogasen görs av grönsaksavfall, gödsel och ströbäddar.
Gasfärjan byggdes 2015 för 200 milj dkr. Biogasen räcker även till bussarna och kommunens fordon. Maskinbladet 160215

Grisdag på Mila 18 februari
Årets Mila hålls 18 - 20 februari med branschdag för grisintresserade 18 februari kl 13. Kl 16 hålls en paneldiskussion om MRSA-läget. I övrigt handlar det om ekonomi och praktisk produktion, Handlingsplan GRIS, smittsäkring och vaccination. Mer 160212

EU-lagring väntas vid nyår
1 december ska EU besluta om ev ny omgång lagring av griskött med EU-stöd. Inlagringen kan i så fall starta 1 januari. Enligt förslaget blir stödet 20 % högre än i vintras, då man kritiserade de låga nivåerna.
För första gången väntas stöd för lagring av färsk bacon, ett önskemål från flera länder. En annan nyhet uppges bli att man kan få avbryta lagringen i förtid, tidigast efter två månader, om köttet går till export. (ISN) /LG 151120

Färre slaktade grisar kv 3, men... Totala svenska slakten kv 3 blev knappa 35 000 grisar färre, jämfört med i fjol, men å andra sidan var slakten större kv 2. Svenska slakten för kv 3 ligger på minus 5,2 %, men för månaderna 1 - 9 är minskningen 1,1 %.
Om slakten kv 4 blir som i fjol, gissar jag att totala slakten blir ungefär som förra året, eller ett mindre plus. Det är färre helgdagar i jul och efterfrågan på svenskt griskött ökar. Mer /LG 151106

Tönnies tar över Tican vid nyår
Tönnies beräknas tar över Tican vid ärsskiftet. Endast ett ramavtal är skrivit. Förhandlingarna fortsätter, bl a om priset på aktierna. Det är inte fastställt. Tönnies försäkrar att både anläggningar och anställda ska vara kvar. De anställda är därför de som kanske är gladast för affären med Tönnies. Hos DC har de hängt löst. Läs mer /LG 151103

Tyska Tönnies köper Tican!
När Danish Crown inte fick köpa Tican, så gör Tönnies Fleish det. Det tog inte många timmar efter beskedet om det havererade fusionsavtalet mellan DC och Tican, förrän nästa storskräll i slaktbranschen briserade. Konkurrensmyndigheterna i Danmark vill ha konkurrens på slaktrmarknaden. Nu får man det. Nu är det upp till bevis för DC att betala bättre än tyskarna, en diskussion som pågått i flera årtionden bland de hårt pressade grisföretagarna. Läs mer /LG 151102

DC - Tican-fusionen gick i stöpet!
Den tänkta fusionen mellan Danixh Crown och Tican gick i stöpet. Danska konkurrensmyndigheterna har inte godkänt fusionen.
-Eftergifterna från DCs sida för att få igenom fusionen, överstiger nu synergivinsterna, säger DC. Vi tar därför tillbaka ansökan om att få fusionen godkänd. /151102

Lantbrukstjänst till Köttföretagen
SLantbrukstjänst AB har tills nu ägts av Konvex (49 %), Scan (26) och Svenska Avelspoolen (25). Nu har även Scan sålt sina aktier till Svenska Köttföretagen (dock 1 % till Konvex) och Köttföretagen är nu hälftenägare och Konvex har de andra 50 %. Scan ingår dock i Svenska Köttföretagen och blir fortsatt indirekt ägare. Läs mer. LG /151030

DC har hittat bantningsnyckeln?
Danish Crown har hittat en aminosyra i grisblod som man tror styr mättnadskänslan. Tar man bort den blir man mer hungrig, sätter man till mer så blir man fortare mätt. Gamla människor som inte får i sig tillräckligt med näring behöver mer. Den som behöver gå ner i vikt kan minska. DC 151029

Vakna, politiker, manar DC-Kjeld
Politiker, vakna upp och se vad jordbruk, djurproduktion, slakt och förädling betyder för landet. Det är tusentals arbetstillfällen och en stor del av handelsbalansen som står på spel när modernäringen är i kris. Kjeld Johannesen har sedan 1990 stått i spetsen för Danmarks största livsmedelsföretag, Danish Crown, som nyligen gått igenom århundradets orkan under rysskrisen. I danska Finans redogör han för hur det är att gå igenom ett sådant stålbad och hur det går när politikerna inte går i takt med verkligheten. Finans /151030

Även Konsum Värmland är i kris
Konsum Värmland har varit ett lysande undantag i den bantande KF-koncernen, där butik efter butik läggs ner. I griskretsar har Värmland blivit känt för sitt samarbete om Värmlandsgrisen, en satsning på lokalproducerat långt före uppvaknandet hos handeln i övriga Sverige.
Men nu är det kris och tre butiker läggs ner och många tjänstemän sparkas. Förlusten 2014 var 60 mkr. /151030

Varför inte gris till Halloween?
De flesta stora mathelger förknippas med maträtter. Julskinka till jul, ägg och lamm till påsk, sill och lax till midsommar, kalkon till Mårtens afton och i varje fall champagne till nyår och ev nöt-eller fläskfilé.
Men Halloween, vad äter man då? Grisbranschen borde satsa på att introducera en maträtt till Halloween och ta vara på den merförsäljning som en tradition erbjuder! LG/151030

Axfood vinstvarnar positivt
Axfood tjänade så mycket pengar kv3 2015, att man gick ut med vinstvarning – positiv sådan.
Under kvartalet sålde man för 10412 mkr, jämfört med 9756 samma tid i fjol. Resultatet blev 552 mkr (453). Det är en ökning med 21,9 %!!. Rörelsemarginalen ökade till 5,3 % till 4,6.
Orsaken till resultatförbättringen uppges vara stark försäljning under kvartalet.
Kommentar: Jag tror mig även se prisökningar och billigare råvaror, t ex mjölk. Axfood /151029
Klicka här för mer Senaste Nytt från vecka 45 2015 och tidigare

Bästa grispriserna
5 Slaktgris Ginsten 15,70 kr
5 Sugga Knor, Sk, Eri 10,00 kr
5 Smågris KLS Uggl 21.70 kr
Scan
8 Slaktgris 14,55 kr
8 Sugga 7,00 kr
8 Smågris 30 kg, 520 kr
Dansk notering
9 Slaktgris 9,20 dkr
9 Sugga 6,10 dkr
8 Smågris 30 kg, 346 dkr
Tysk notering
9 Slaktgris 1,50
- dito svenskfödd

8 Sugga
0,92
5 Smågris 28 kg 39.00
Bäst/sämst betalt i EU
- Slaktgris Cypern 19,07 kr
- Slaktgris Danmark 14,57 kr
- Slaktgris EU snitt 15,56 kr
- Smågris Malta 706 kr
- Smågris Portugal 264 kr

Nyhetssammandrag
samt länkar till nyheter
Senaste ligger först.
Senaste i Senaste nytt
-
160710
Moving Floor-boxen klar för Kina
160617
Ove Konradsson slutar vid Skövde
Johan slutar på Lantmännen
60429
DanAvl drar åt skruvarna
160427
Duroc från DanAvl börjar säljas
160215
Luftrening i tyska stallar 2017
Färja till Grönsaksön på gödsel
160212
Grisdag på Mila 18 februari
151120
Nya förhandlingar med ryssarna
EU-lagring väntas vid nyår
151106
Fodermix gör foder för Scan
Färre slaktade grisar kv 3, men...
DCs ägare får mer av årsvinsten
egris1752.html 151104
Siljans bygger ut för biprodukter
151103
Karin Holmgren SLUs prorektor
Tönnies tar över Tican vid nyår
Ryssland ska öka exporten till Asien
151102
Tyska Tönnies köper Tican
DC - Tican-fusionen gick i stöpet!
151030
Lantbrukstjänst till Köttföretagen
Vakna politiker, manar Kjeld!
Även Konsum Värmland är i kris
Norges bästa pinnekjøtt!
Varför inte gris till Halloween?
151029
Axfood vinstvarnar positivt
DC har hittat bantningsnyckeln?
Tyskland ökar i tredje land
7,4 % fler ryska grisar till sept
150313
Marknaden fungerar inte!
150309
Svensk grisslakt ökar svagt
150306
Samma grispris i 20 år!
150224
Danish Crown och Tican fusionerar

@-GRIS
Gratis email varje fredag med Europas grisnoteringar
och marknadens nytt
Klicka för att få mailet gratis!

GrisPortalen
Webbsida med senaste nytt, fördjupning, arkiv, info från annonsörer, m m.

GRIS
Papperstidning med reportage, forskning, försök, ny teknik,
m m,
Ges inte ut f n
Klicka här för prenumeration!
Läs merEU-förhandling med ryssarna
EUs hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis har fått i uppdrag att ta upp förhandlingar med ryska veterinära myndigheter om att import av levande grisar och fett ska tillåtas igen. I första hand från länder långt från Baltikum, där svinpest förekommer. (ISN) 151120

Fodermix gör
foder för Scan
HKScan och Fodermix har avtalat om att Fodermix ska göra unika foderblandningar åt leverantörer inom HKScans foderverksamhet. När HKScan har recepten klara, tillverkas och levereras fodren från Fodermix. Fodermix har genom sin ägarstruktur tillgång till produktion vid Svenska Foders anläggningar och är därmed rikstäckande. Mer /LG 151106

DCs ägare får
mer av vinsten
Danish Crowns ägare får fr o m senaste verksamhetsåret ut större del av DCs vinst, vilket man krävt sedan många år. 50 % av den del som stannar i företaget som konsolidering, sätts in på ett personligt konto. Dessa pengar kan medlemmen ta ut när leveranserna upphör. Mer /LG 151106

Siljans Chark bygger ut för biprodukter
Siljans Chark startar denna vecka ett nybygge för 7 mkr för att ta till vara biprodukter, som nu går till biogas i Linköping. Anläggningen är i drift kv 2 2016.
-Det är ju lönsammare att göra livsmedel och katt- och hundmat, säger slakterichef Runar Gustafsson. Mer 151104

Ryssland ska öka
export till Asien
Inom tre år ska Ryssland exportera 200 000 ton till Asien och området kring Stilla Havsområdet av främst griskött och fjäderfä. Men EU är inte aktuellt, bl av politiska skäl. Läs mer /LG 151102

Tysk export som
före rysskrisen
Tyska exporten av griskött är nu större än före rysskrisen. Under de första åtta månaderna har exporten ökat med 1,5 %, jämfört med ett år tidigare. Ryssland har ersatts av fler länder utanför EU. Stora köpare är Kina och Sydafrika. Största exporten inom EU går till Italien, som svarar för 13 %. Exporten till andra EU-länder minskar, medan exporten till tredje land har ökat med 18 %. 151029

Ryska grisarna
7,4 % fler 2015
Ryska jordbruksministeriet säger att grisproduktionen ökat under de första nio månaderna 2015 med 4,8 % till mer än 2,7 miljoner ton, levande vikt. Antalet grisar ökade med 7,4 % till drygt 22,2 miljoner. 151029

Norges bästa pinnekjøtt!
I Norge är pinnekjøtt nästan lika obligatoriskt på julbordet som skinka hos oss. Det är saltade och torkade revben av får, som ångkokas i gryta på ett lager björkpinnar. Namnet på rätten kan både komma av pinnarna och av revben.
Så här går det till vid den norska varianten av vårt CharkSM, där bl a Norges bästa revbensspjäll och övriga julmat koras. /151030