Juli 2007

Senast inlagd artikel ligger överst
070730 Per Dige slutar vid DLA Agro
070730 KOF Agro sagde ja til fusion med Danish Agro
070727

Dalsjöfors nya slakteri byggs vid Bjuv

070726 Bryggarna har öl för dåligt grillväder. Vilket griskött säljer vi när det regnar?
070725 Slakterierna nästa, när 280 besättningar är provtagna. Inget nej till tysklandsexport, men hygienkrav
070724

Mikael Hugoson har köpt Kågegården

070719 Friska grisar kan spara 400 000
070716 Snabbare analyssvar under skörd 2007
070715 Smittskydd för grisnäringen
070715 PRRS-prov inte 100 % säkra
070715 Även glädjande besked i allt elände kring PRRS
070714 SJV brev
070713 Högt tryck i norsk grisavel. Spadtag i juli för nybygget
070713 Avelssamarbetet Norge-Sverige berörs inte av PRRS-utbrottet
070712 PRRS även i nordvästra Skåne. Möjligheten för bekämpning har försämrats
070712 PRRS i skånska grisbesättningar!
070712 PRRS bekämpas genom avlivning
070710 Vi höjer lönsamheten med grisar nu innan för många producenter slutar
070710 Tillbaka till ursprunget med svenska råvaror
070709 Stort intresse för Lantmännens torkavtal
070709 Personbesök, utlandsbesök, suggexport några av smittvägarna som undersöks
070708 Per Wallgren, SVA: Spridningens omfattning avgör hur fortsatta strategin läggs upp
070708 Ännu ett fall av PRRS på Österlen i Skåne
070707 Foderpriserna ökade mest i PM-index maj till maj
070707 En lastbil per halvtimma lämnar Danmark med exportgrisar
070706 Kommentar från Skövde Slakteri
070706 Kraftigt stigande foderpriser leder till högre köttpriser!
070706 Grisar drabbade av smittsam virussjukdom
070706 Kommentar från Ginsten Slakteri
070706 Diagram vete
070706 Kommentar från Dalsjöfors Slakteri
070706 Kommentar från Dahlbergs Slakteri
070705 Reiseruter med digitale kart og GPS-informasjon åpnet i NBG-nett
070705 Meteorologisk grillvarsel
070705 Framgångsrik förhandlingstaktik i EU
070705 Ett lass suggor till Tyskland mer per vecka från Sverige
070704 Forskare oroade över smitta med resistent salmonella
070704 FAO och OECD: Växande efterfrågan på biobränsle förstärker prisökningar på jordbruksvaror
070703 Vi köpte danskt griskött för 1,4 miljarder 2006
070703 Phyzyme XP TPT godkänt till grisar
070702 Suspension af autorisation for to dyretransportvirksomheder
070702 Top 20 upmarket produkter i Danmark